Møte nr. 8/2019 i Instituttstyret SAI

10.desember 2019, kl. 12.15 - 13.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Kaja Berg Hjukse, Alf Jensen, Magali Courtade.

Forfall: Anne-Marit Moe Aarø

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7/2019

Protokoll

Det kom to kommentarer på møtet, og protokollen er revidert.

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Rekruttering til faste stillinger

Oppfølging fra forrige styremøte.

Saksdokument: O-sak 1

Kallelse var nevnt i diskusjonsnotatet, og det ble spørsmål om når kallelse kan brukes, og om det kan brukes til andre stillinger enn professor II. Det ble presisert at det ikke er planlagt å bruke kallelse til de kommende faste stillingene, men at ledelsen skal informere styret om reglene for dette. 

Det ble poengtert at det i tillegg til å vektlegge de vanlige kriteriene for vitenskapelig produksjon, også er viktig å finne ansatte som bidrar i forskningens "gaveøkonomi", gjennom innsats i peer reviews, redigering av bøker etc.

Ordinære saker

V-SAK 3

Utlysning av postdoktorstilling ved SAI for fire år

V-sak 3

Revidert utlysningstekst 

Vedtak: Styret godkjenner utlysningstekst for postdoktorstilling ved SAI, og lyser ut stillingen med søknadsfrist i februar.

V-SAK 4 Eventuelt
Publisert 10. des. 2019 13:04 - Sist endret 4. juni 2020 11:15