Møte nr. 4/2018 i Instituttstyret SAI

22. mai 2018, kl. 1415 - 16.00, Fakultetsstyrerommet, 4. et., ES

Tilstede: Knut Nustad, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Wenzel Geissler, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Oddmund Toft

Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) 

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1       

Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2018

Protokoll

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3

Forlengelse av tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017).

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

Vedtak:

Styret forlenger Katharina Lena Gross sin tilsetting som stipendiat SKO 1017 med 6 måneder.

V-SAK 3V-SAK 3V-SAK 4

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på eksternfinansiert prosjekt Anthusia ved SAI for en periode på 3 år.

 Stilling ESR 7 - Land and Environmental Security: Consequences of Large-Scale Investments in Land in Southern or Eastern Africa

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

 

Vedtak:

Styret tilsetter Lindokuhle Khumalo som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% stilling i en periode på tre år.

Dersom innstilte nummer én takker nei til stillingen, går stillingen videre til nummer to.   

 
V-SAK 5

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på eksternfinansiert prosjekt Anthusia ved SAI for en periode på 3 år.

 Stilling ESR 8 - Local Energy Challenges and Global Sustainability: Electricity and Human Development in Uganda

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

 

Vedtak:

Styret tilsetter Kirsten Nielsen som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% stilling i en periode på tre år.

 
V-SAK 6

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på eksternfinansiert prosjekt Anthusia ved SAI for en periode på 3 år.

 Stilling ESR 9 - Infrastructures of Human Security: Post-Conflict Re-Building of Societies and Futures

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

 

Vedtak:

Styret tilsetter Charline Kopf som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% stilling i en periode på tre år.

Dersom innstilte nummer én takker nei til stillingen, går stillingen videre til nummer to.   

 
V-SAK 7

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på eksternfinansiert prosjekt Anthusia ved SAI for en periode på 3 år.

 Stilling ESR 11 - Toxic Exposure. Production, Pollution and Human Security

Sakspapirer sendes møtende styremedlemmer.

 

Vedtak:

Styret tilsetter Konstantin Biehl som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% stilling i en periode på tre år.

Dersom innstilte nummer én takker nei til stillingen, går stillingen videre til nummer to, osv.  

 

 
 

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 8 Eventuelt
Publisert 22. juni 2018 14:56 - Sist endret 18. juni 2020 10:28