Innkallinger og protokoller

Instituttstyret ved Psykologisk institutt møtes omtrent en gang i måneden. Møtene er vanligvis åpne og både innkallinger med sakskart, samt møteprotokollene, legges ut på denne siden henholdsvis i forkant og etterkant av møtene.

Møteplan for 2022

11. januar
Innkalling
Protokoll
8. februar
Innkalling
Protokoll
8. mars
Innkalling
Protokoll
5. april
Innkalling
Protokoll
10. mai
Innkalling
Protokoll
14. juni
Innkalling
Protokoll
16. august
Innkalling
Protokoll
13. september
Innkalling
Protokoll
11. oktober
Innkalling
Protokoll
8. november
Innkalling
Protokoll
13. desember
Innkalling
Protokoll

Historikk

Her finner du protokoller helt tilbake til 2008.

Saksdokumenter

Adgangsbegrenset til styrets medlemmer.