Studenter innfører psykisk helse i skolene

Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) fikk nylig tre øremerkede millioner fra Helse- og omsorgskomiteen, for å drive forebyggingsarbeid i ungdomsskolene.

Det hele begynte på PSI, da profesjonsstudentene Vilde Vollestad og Joakim Coleman Ebeltoft fikk idéen til POFU.

Profesjonsstudentene Vilde Vollestad og Joakim Coleman Ebeltoft fikk idéen til POFU, mens de studerte på PSI. Foto: Svein Harald Milde

Komiteen viser til at psykologistudenter gjør en viktig forebyggende innsats med psykisk helseundervisning, samtidig som studentene på denne måten opparbeider seg nyttig erfaring. Komiteen mener det er viktig å sikre at dette arbeidet kan videreføres og nå ut til flere.

– Dette er veldig gøy og engasjerende. Det gir oss et grunnlag for å fortsette arbeidet og utvikle tiltaket, sier profesjonsstudentene Vilde Vollestad og Joakim Coleman Ebeltoft ved PSI som etablerte prosjektet i 2017 i samarbeid med Mental Helse Ungdom.

Møtte helseministeren

– Studentene ved PSI har mye kunnskap om psykisk helse, som kan være nyttig for elever i ungdomsskolene. Samtidig ønsker mange studenter erfaring med forebyggende arbeid, så dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Vollestad.

Hun og Ebeltoft, med Mental Helse Ungdom i ryggen, mottok midler fra Extrastiftelsen desember 2016. Deretter har de to engasjerte studentene vist frem prosjektet for sentrale politikere, lobbet mot Helse- og omsorgskomiteen og møtt helseminister Bent Høie. Rett før jul i 2017 fikk de julegaven de ønsket seg: Komiteen øremerket 3 millioner til POFU.

POFUs formål er å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer, slik at ungdommene står litt bedre rustet til å ta vare på sin egen helse. Nøkkelpunkter for undervisningen er et fokus på psykisk helse, fremfor uhelse, samt å normalisere, uten å bagatellisere de mange utfordringene man møter i løpet av livet.

Snakke med - ikke til

– Vi prater med ungdommene om helt vanlige utfordringer som folk strever med til daglig, og prøver å formidle at det er normalt å streve i perioder av livet. At det ikke nødvendigvis er noe galt i det, men samtidig vise grensen for når det er på tide å søke hjelp, forteller Ebeltoft.

– Ungdom trenger kunnskap om psykisk helse, og vi prøver å prate om det på en forståelig måte. Vi snakker med ungdommene, ikke til dem, understreker Vollestad.

Tiltaket går ut på at psykologistudenter besøker klasser i ungdomsskolen og holder undervisning om psykisk helse. Med et tretimers opplegg går to frivillige studenter sammen med en niendeklasse og deres lærer gjennom viktige temaer på en interaktiv og engasjerende måte.

– Å komme inn tidlig er veldig viktig, for å forhindre utvikling av dårlig livskvalitet og behov for hjelp senere i livet. På den måten blir det også et økonomisk tiltak, legger Ebeltoft til.

Prosjektets viktigste målsetning er å forebygge ungdommenes helse – spesielt deres psykiske helse. Det andre målet er å gi psykologistudenter viktige erfaringer og kunnskap om psykisk helse hos ungdom, erfaring med å formidle faget sitt og trening i forebyggende arbeid.

Vokser raskt

Bevilgningen fra Helse- og omsorgskomiteen innebærer at POFU kan ekspandere.

– Planen for inneværende år er å utvide prosjektet til Bergen, Trondheim og Tromsø. Vår erfaring så langt er at det er stor interesse blant både skoler og studenter. Over 100 studenter ved PSI har søkt om å bli undervisere, sier Vollestad.

POFUs tredje semester er i gang og 43 engasjerte og dyktige undervisere står klare til å besøke Osloskoler gjennom hele våren. I februar holdt de opplæringsworkshop for både nye og gamle undervisere og feiret at de hadde blitt så mange. De første undervisningene er allerede unnagjort og flere står for tur.

En prosjektplanlegger, som skal jobbe med de mange administrative oppgavene som følger utvidelsen av driften, er ansatt. Prosjektkoordinatorene i Oslo er også på plass. Avlastningen har gjort det mulig for Vollestad og Ebeltoft å begynne ansettelsesprosessen av to prosjektkoordinatorer, som skal rekruttere skoler og studenter i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Treffer godt

Undervisningsmanualen evalueres systematisk etter endt semester, og hensiktsmessige endringer gjøres i undervisningsmanualen.

Tilbakemeldingene fra både elever og lærere er positive.

– 80 prosent av ungdomsskoleelevene synes undervisningen er bra eller veldig bra, og lærerne er enda mer fornøyde, avslører Ebeltoft.


Les også

POFU på Facebook

Av Svein Harald Milde
Publisert 23. mars 2018 10:46 - Sist endret 26. juni 2019 14:16