Årets doktorgrad for forskning på barn med Tourettes

Kjell Tore Hovik mottok prisen for Årets doktorgrad under Den norske psykologikongressen. Han disputerte ved PSI med sin avhandling om angst og depresjon hos barn med Tourettes Syndrom (TS).

I over to år fulgte Hovik unge med TS i alderen 12-17 år. Formålet var å undersøke deres evne til å kontrollere tanker, følelser og handlinger, og hvordan denne evnen utvikler seg over tid. Som sammenlikningsgruppe brukte han friske barn, barn med ADHD og barn med autisme.

Fastlåste beslutningsmønstre

– Funnet understreker viktigheten av å fange opp symptomer på angst og depresjon når en skal behandle barn med TS, sier Hovik til psykologforeningen.no.

Mengden med tics topper seg ofte for barn med Tourette ved 13-14 årsalderen (sammentrekning av muskler eller ytringer som oppstår plutselig og ufrivillig). Kombinert med faktorer som angst og depresjon kan dette påvirke deres evne til å ta beslutninger: De kunne framstå som mer trygghetssøkende og fastlåste i sine beslutningsmønstre enn friske barn og barn med ADHD.

Hovik mener TS-barna dermed risikerer å gå glipp av utviklingsmuligheter de ellers ville hatt. Han sier beslutningsmønstrene kan skyldes en respons til det å måtte stadig prøve å kontrollere TICSene.

Må fanges opp tidlig

Det er de unge selv som rapporterer om hvordan de har det, opplyser Hovik som er spesialist i nevropsykologi og redaktør for Tidsskriftet Nevropsykologi .
– Foreldrene er ofte ikke flinke nok til å fange opp disse indre symptomene, sier han.

Han mener funnene understreker viktigheten av å bruke barnas subjektive opplevelse av emosjonelle vansker som informasjonskilde og ikke stole blindt på foreldrenes hverdagsobservasjoner.

Et annet viktig funn er at symptomene på angst og depresjon er uavhengig av bedring i intellektuelle ferdigheter. Dette betyr at de emosjonelle symptomene må behandles separat fra tiltak gjort i hverdagen for å forbedre adferd eller skoleferdigheter.

Store konsekvenser

– Dette understreker hvor viktig det er med de unges egne kunnskaper for å få et best mulig utgangspunkt for å hjelpe barnet. Symptomer på angst og depresjon kan ha store konsekvenser for sosial fungering og identitetsutvikling, sier Hovik.

Han har brukt psykologiske tester og skjemaer for å kartlegge problemene disse barna sliter med i hverdagen.

Kjell Tore Hovik disputerte med sin avhandling “Executive control of cognition, emotion behavior in children with Tourette’s Syndrome – A two-year follow-up study” i januar 2016. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført under veiledning av professor Merete Glenne Øie ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kilde: Norsk Psykologforening

Publisert 11. sep. 2017 09:37 - Sist endret 11. sep. 2017 13:10