Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Fakultetsadminstrasjonen har disse underenhetene:

Fakultetsadministrasjonen ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet. 

Kontakt

Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 4. etg. 0851 OSLO Telefon: +47-22856264 E-post:

Enhetskoder

Gammel stedkode 170010 Vortex, FS m.m.