Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Fakultetsadministrasjonen ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet. Fakultetsadministrasjonen er delt i fire seksjoner.

Seksjoner

Studier

Seksjonen har ansvaret for å lede fakultetets studieadministrative nettverk og ph.d.-nettverket.

Seksjonen koordinerer fakultetets studieadministrative støttetjenester, inkludert forskerutdanningen (ph.d.).

Leder: Kari Marie Pound Davies

Ansatte i seksjonen

Forskning og kommunikasjon

Seksjonen har ansvaret for å lede fakultetets forskningsadministrative nettverk og koordinerer fakultetets forskningsadministrative støttetjenester.

Seksjonen har ansvar for forsknings- og internkommunikasjon ved fakultetet og har redaktøransvaret for fakultetets nettsider.

Seksjonen bidrar også med lederstøtte til fakultetets dekanat.

Leder: Johannes Elgvin

Ansatte i seksjonen

Personal-, arkiv- og økonomitjenester

Ansatte i personal-, arkiv- og økonomitjenester

IT- og AV-tjenester

Ansatte i seksjonen

Kontakt

Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 OSLO Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 4. etg. 0851 OSLO Telefon: +47-22856264 E-post:

Enhetskoder

Gammel stedkode 170010 Vortex, FS m.m.