English version of this page

Kontakt Det samfunnsvitskaplege fakultetet

Nett og kommunikasjon

Sentralbord ved UiO

Telefon: 22 85 50 50

Vaktsentralen

Ved brann, ulukker og alvorlege hendingar

Telefon: 22 85 66 66