Møte i LAMU 3. mars

Velkommen til 1. møte i LMU for perioden 2020

 

Ordinære saker

Sak 1 - Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2 - Godkjenning av referat

Godkjent

Referat fra møte 5. november: https://www.sv.uio.no/om/hms/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/mote/2019/mote-5.-november%202019-.html

 

 

Orienteringssaker

Sak 3 - Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Ingen saker

Sak 4. Orientering om pågående saker i Eiendomsavdelingen v/ Mari Anne Ramstad

 

  • Oppussing av ESH
  • Oppgradering av læringssenteret og auditorium 6 og dusj i ESH
  • Luftkvalitet på lesesalene
  • Oppgradering av heiser ESH
  • Lokaler for PSI

Presentasjon fra Mari Anne Ramstad

 

 

Sak 4: Studentrelaterte saker

 

Sak 5: Saker fra læringsmiljøkontakten

Ingen saker

 

Sak 6: Pågående HMSB-arbeid ved fakultetet v/ Kari Pound Davies

  • Erfaring fra brannalarm 30.1.2020
  • Status vernerunder
  • Frikjøp for LHVO
  • Status ARK

 

Sak 7: Saker fra lokalt hovedverneombud (LHVO)

 

Sak 8: Eventuelt

Kari Davies orienterte om beredskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og UiOs informasjon til studenter og ansatte ifm  Coronaviruset / Covid-19.

Publisert 3. des. 2019 15:03 - Sist endret 10. mars 2020 17:17