Møte 5. november 2019

Referat LAMU-møte  5. november 2019

Tid og sted: 5. nov. 2019 13:00–14:00, Fakultetsstyrerommet, 4. etg Eilert Sundts hus

Tilstede:  Mari Gakkestad,  Matthew Rix Whiting, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Frida Farstad (SVSU) og Kari Pound Davies (referent)

 

Ordinære saker

Sak 1 - Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2 - Godkjenning av referat

Referat fra møte 7.  mai godkjent

https://www.sv.uio.no/om/hms/hms-arbeidsmiljo/lokalt-arbeidsmiljoutvalg/mote/2019/mote-7.-mai-2019.html

 

Orienteringssaker

Sak 3 - Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

NEMKO – bygget er overtatt av UiO og driftes av EA

EA har ikke budsjettert midler til oppussing i 2020

EA etterlyser status i innkjøp av flyttbare talerstoler og minner om at de ikke har kapasitet til å tilrettelegge for disputaser og liknende arrangement. INB orienterte om status og vil holde EA orientert.

 

Sak 4: Studentrelaterte saker

Studentrepresentanten etterlyser lademuligheter i lesesalene. Saken tas videre til Eiendomskoordinator i Fakultetsadministrasjonen.

 

Sak 5: Saker fra læringsmiljøkontakten

Det er kjøpt inn 300 nye bokskap til kjelleren i Eilert Sundts hus. Disse skal være på plass før jul.

 

Sak 6: Pågående HMSB-arbeid ved fakultetet v/ Kari Pound Davies

Det vil bli gjennomført ARK-undersøkelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av 2020.

Det er innhentet tilbud på takplater til lyddemping i spiserommet i 4. etasje EA. KMPD følger opp med driftsleder Mesut Kasikci.

Læringssenteret i 2.etasje Eilert Sundts hus vil bli oppgradert i løpet av 2020. Studieseksjonen samarbeider med EA og UB om utforming og tjenester i læringssenteret.

 

Sak 7: Saker fra lokalt hovedverneombud (LHVO)

LHVO etterspør status på prosjektet oppussing/ installasjon av garderobe med dusj i kjelleren i Eilert Sundts hus.

 

LHVO vil fra nå av fungere som lokalt verneombud for UiO Energi etter avtale med UiO Energi. UiO Energi er en meget liten enhet og finner det ikke hensiktsmessig å opprette eget verneombud.

Økonomisk institutt har søkt fakultetet om frikjøp for lønnskostnader tilsvarende 30% stilling som lønnskompensasjon for LHVO. LHVO mener dette er essensielt for å kunne gjennomføre verneombudsoppgavene på en forsvarlig måte.

Instituttene er forsinket med høstens vernerunder. De vil bli gjennomført i løpet av høstsemesteret.

LHVO minner om at vernelinjen skal informeres i alle byggesaker, og ber om at dette gjøres så tidlig som mulig i prosessen. LHVO ber om at det blir gitt en orientering om status i alle pågående byggesaker ved SV ved neste LAMU-møte.

LHVO ber om at en muntlig oppsummering av innmeldingene til drift blir fast innslag på LAMU møtene.

 

Sak 8: Eventuelt

Ingen saker.

 

 

 

Publisert 13. nov. 2018 10:06 - Sist endret 3. des. 2019 15:29