Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved SV

Publisert 11. okt. 2010 12:51 - Sist endret 1. mars 2018 13:19