2017

Sist endret 9. mai 2017 15:38 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 31. okt. 2017 14:33 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 19. sep. 2017 13:49 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Pål Fredrik Bugge og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Ingelin Vevle (SVSU), Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Sist endret 3. mars 2017 09:48 av Tone Vold-Sarnes

Innkalt: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge

Sist endret 7. nov. 2017 14:30 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Rune Greaker (driftsområde Øvre), Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Carolina Lybäck-Forsbacka EBHT 

Sist endret 26. okt. 2020 09:38 av Therese Marthinsen

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Martine Thoresen for Randi Birgitte Skjerstad (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Til sak 5: Mari Anne Ramstad

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge, Rune Greaker, Ingvill Nygård Bojer,