HMS og arbeidsmiljø

Sist endret 27. okt. 2016 10:20 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 4. feb. 2019 13:16 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 16. mars 2011 09:57 av Mari Anne Ramstad
Sist endret 17. feb. 2015 08:55 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 27. okt. 2016 10:20 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 11. sep. 2018 21:19 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 1. nov. 2022 10:55 av Mari Gakkestad
Sist endret 9. mai 2017 15:38 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 3. mars 2022 22:38 av Kari Marie Pound Davies
Sist endret 10. mars 2020 17:17 av Kari Marie Pound Davies
Sist endret 31. okt. 2017 14:33 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 13. nov. 2018 09:04 av Sarah Frost Logan

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Sist endret 1. feb. 2018 11:32 av Mina Røed
Sist endret 25. feb. 2020 14:21 av Eyrun Thune

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Sindre Bæk (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Tone Vold-Sarnes (møteleder og referent),

Joakim Dyrnes til sak 6.

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad)

Sist endret 16. nov. 2018 14:48 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Rune Greaker (driftsområde Øvre), fra kl 1255 Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad)

Sist endret 13. nov. 2018 10:10 av Sarah Frost Logan

Velkommen til 3. møte i LAMU for perioden 2019 

Sist endret 18. sep. 2018 13:55 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Rune Greaker (driftsområde Øvre), Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge

Sist endret 19. sep. 2017 13:49 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Pål Fredrik Bugge og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Ingelin Vevle (SVSU), Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Sist endret 25. feb. 2020 14:21 av Eyrun Thune

Til stede: Matthew Rix Whiting,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Carolina Lybäck-Forsbacka (EBHT)

Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Mohamed Abdulhamid Hazza, Joakim Dyrnes (sak 4)

Sist endret 3. mars 2017 09:48 av Tone Vold-Sarnes

Innkalt: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge

Sist endret 3. des. 2019 15:29 av Kari Marie Pound Davies
Sist endret 12. mai 2022 10:14 av Therese Marthinsen

Til stede: Matthew Rix Whiting, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Mohamed Abdulhamid Hazza og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad),

Sist endret 9. mai 2019 14:08 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Mari Gakkestad, Matthew Rix Whiting, Ingvill Nygård Bojer, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge (driftsområdet Gaustad), Christian Schønfeldt for Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Terje Hegge, Matias Robberstad Vangen, Terje Ludvig Reiersen