HMS og arbeidsmiljø

Sist endret 27. okt. 2016 10:20 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 16. mars 2011 09:57 av Mari Anne Ramstad
Sist endret 28. okt. 2015 14:26 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 17. feb. 2015 08:55 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 27. okt. 2016 10:20 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 14. feb. 2018 13:18 av Marte Sollund
Sist endret 9. mai 2017 15:38 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 31. okt. 2017 14:33 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 1. mars 2018 13:19 av Marte Sollund

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Sist endret 1. feb. 2018 11:32 av Mina Røed
Sist endret 15. mai 2018 09:46 av Marte Sollund

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Sindre Bæk (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Tone Vold-Sarnes (møteleder og referent),

Joakim Dyrnes til sak 6.

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad)

Sist endret 29. sep. 2015 10:20 av Marte Sollund

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Tone Vold-Sarnes (referent), Ingvill Nygård Bojer

Ikke til stede: Thea Høiland

Sist endret 12. nov. 2015 11:19 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Ingvill Nygård Bojer, Sindre Bæk, Rune Greaker, Carolina Lybäck-Forsbacka, Jan Hovde, Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Terje Hegge, Jamal Bajja, Mohamed Abdulhamid Hazza

Sist endret 29. sep. 2015 10:21 av Marte Sollund
Sist endret 29. sep. 2015 10:23 av Marte Sollund

Til stede: Brede Ruben Nilsen, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Thea Høiland

Sist endret 22. feb. 2018 15:07 av Tone Vold-Sarnes

Invitert: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Sist endret 22. feb. 2018 15:06 av Tone Vold-Sarnes

Invitert: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Sist endret 19. sep. 2017 13:49 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Pål Fredrik Bugge og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Ingelin Vevle (SVSU), Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Sist endret 15. mai 2018 09:47 av Marte Sollund

Til stede: Matthew Rix Whiting,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Carolina Lybäck-Forsbacka (EBHT)

Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Mohamed Abdulhamid Hazza, Joakim Dyrnes (sak 4)

Sist endret 29. sep. 2015 12:50 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Josefine Horn, Sindre Bæk, Rune Greaker, Tone Vold-Sarnes (referent)

 

Sist endret 29. sep. 2015 10:24 av Marte Sollund

Til stede: Terje Hegge, Frøydis Gjerpe Bekkedal, studentrepresentant Thea Høiland, Ingvill Nygård Bojer, Carolina Lybäck-Forsbacka fra BHT og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: LVO Ruben Nilsen

Sist endret 3. mars 2017 09:48 av Tone Vold-Sarnes

Innkalt: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge

Sist endret 29. sep. 2015 10:21 av Marte Sollund

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Tone Vold-Sarnes (referent), Ingvill Nygård Bojer

Ikke til stede: Josefine Horn

Sist endret 29. sep. 2015 10:25 av Marte Sollund

Til stede: Brede Ruben Nilsen, studentrepresentant Kaja Elisabeth de Ru, Frøydis Gjerpe Bekkedal, Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer

 

Sist endret 8. mars 2018 09:27 av Ingvill Nygård Bojer

Til stede: Matthew Rix Whiting, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Mohamed Abdulhamid Hazza og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad),