HMS og arbeidsmiljø

Sist endret 27. okt. 2016 10:20 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 4. feb. 2019 13:16 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 16. mars 2011 09:57 av Mari Anne Ramstad
Sist endret 17. feb. 2015 08:55 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 27. okt. 2016 10:20 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 11. sep. 2018 21:19 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 8. aug. 2019 09:18 av Mari Gakkestad
Sist endret 9. mai 2017 15:38 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 31. okt. 2017 14:33 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 13. nov. 2018 09:04 av Sarah Frost Logan

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) arbeider for å ivareta arbeidsmiljølovgivningen, og påser at det gjennomføres risikovurderinger og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og følger saker som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Sist endret 1. feb. 2018 11:32 av Mina Røed
Sist endret 15. mai 2018 09:46 av marsoll@uio.no

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Sindre Bæk (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Tone Vold-Sarnes (møteleder og referent),

Joakim Dyrnes til sak 6.

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad)

Sist endret 16. nov. 2018 14:48 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Rune Greaker (driftsområde Øvre), fra kl 1255 Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad)

Sist endret 13. nov. 2018 10:10 av Sarah Frost Logan

Velkommen til 3. møte i LAMU for perioden 2019 

Sist endret 18. sep. 2018 13:55 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Rune Greaker (driftsområde Øvre), Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge

Sist endret 19. sep. 2017 13:49 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Pål Fredrik Bugge og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Ingelin Vevle (SVSU), Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Sist endret 15. mai 2018 09:47 av marsoll@uio.no

Til stede: Matthew Rix Whiting,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Carolina Lybäck-Forsbacka (EBHT)

Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Mohamed Abdulhamid Hazza, Joakim Dyrnes (sak 4)

Sist endret 3. mars 2017 09:48 av Tone Vold-Sarnes

Innkalt: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge

Sist endret 13. nov. 2018 10:11 av Sarah Frost Logan

Velkommen til siste møte i LAMU for perioden 2019

Sist endret 8. mars 2018 09:27 av Ingvill Nygård Bojer

Til stede: Matthew Rix Whiting, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Mohamed Abdulhamid Hazza og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad),

Sist endret 9. mai 2019 14:08 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Mari Gakkestad, Matthew Rix Whiting, Ingvill Nygård Bojer, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge (driftsområdet Gaustad), Christian Schønfeldt for Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Terje Hegge, Matias Robberstad Vangen, Terje Ludvig Reiersen

Sist endret 7. nov. 2017 14:30 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Rune Greaker (driftsområde Øvre), Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Carolina Lybäck-Forsbacka EBHT 

Sist endret 18. mai 2018 12:49 av Tone Vold-Sarnes

Invitert: Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer,Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Matthew Rix Whiting

Sist endret 22. nov. 2018 13:15 av Inger Størseth Haarr

Til Stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Tone Vold-Sarnes (referent), Ingvill Nygård Bojer, Trygve Monclair Bøe for Sindre Bæk (SVSU)

Joakim Dyrnes til sak 5.

Sist endret 9. nov. 2016 17:01 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Josefine Horn (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU)