2016

Sist endret 27. okt. 2016 10:20 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 27. okt. 2016 10:20 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 25. feb. 2020 14:21 av Eyrun Thune

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Sindre Bæk (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Tone Vold-Sarnes (møteleder og referent),

Joakim Dyrnes til sak 6.

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad)

Sist endret 25. feb. 2020 14:21 av Eyrun Thune

Til stede: Matthew Rix Whiting,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Randi Birgitte Skjerstad (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Carolina Lybäck-Forsbacka (EBHT)

Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Mohamed Abdulhamid Hazza, Joakim Dyrnes (sak 4)

Sist endret 25. feb. 2020 14:22 av Eyrun Thune

Til Stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Tone Vold-Sarnes (referent), Ingvill Nygård Bojer, Trygve Monclair Bøe for Sindre Bæk (SVSU)

Joakim Dyrnes til sak 5.

Sist endret 25. feb. 2020 14:23 av Eyrun Thune

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Josefine Horn (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU)

Sist endret 31. okt. 2016 13:57 av Tone Vold-Sarnes