UiO tildelt senter for framragende utdanning

Senter for tverrfaglig utdanning blir senter for framragende utdanning i den seineste prestisjeutlysninga til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ett av tre fakulteter som står bak initiativet.

Universitetsplassen

Foto: Jarli & Jordan/UiO

- Samfunnsvitenskapelig fakultet ser dette som en uhyre spennende arena for utvikling av ny pedagogikk og samarbeidsmodeller som er særlig egna for tverrfaglig undervisning, sier Trine Waaktaar, visedekan for studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Senter for tverrfaglig utdanning (CIE) har vært utvikla som et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og er et av flere sterke tverrfaglige undervisningsmiljøer som nå vokser fram på universitetet.

- Vi vil gratulere alle som har vært direkte involvert i utarbeidelsen av søknaden, med programleder Anders Malthe-Sørensen i spissen, og ser fram til videre lærerikt samarbeid på tvers! sier Trine.

Vil styrke bærekraftsatsninger

Den nye senteret har som målsetting å fremme interdisiplinær kompetanse, ikke minst for å hjelpe morgendagens arbeidstakere til å løse de store og grunnleggende utfordringene vi står overfor innen blant annet energi, miljø, helse.

Trine Waaktar tror tildelinga vil kunne generere erfaringer og inspirasjon til utvikling av den ordinære undervisninga.

- Men vi tror spesielt det nye senteret vil kunne bidra direkte inn i fakultetets måter å levere mer effektiv undervisning til bærekraftsatsninger, sier hun.

Fakultetet har allerede gode erfaringer med å involvere studenter som læringsassistenter i undervisninger på ulike måter, ifølge undervisningsdekanen.

- SFU-ets målsetninger om å trekke studentene enda mer systematisk og aktivt inn som partnere og fasilitatorer i undervisninga, er et svært aktuelt utviklingsområde der vi også ser fram til evalueringsresultatene som vil komme gjennom dette senteret, sier Waaktaar.

Bunnsolid undervisning

SFU er en nasjonal prestisjetildeling som tildeles landets fremste utdanningsmiljøer og gir ressurser til videreutvikling av studier. Ordninga blei oppretta i 2010.

Status som senter for fremragende utdanning gis for fem år av gangen, med mulighet for ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.

Rektor Svein Stølen mener CIE illustrerer godt det solide arbeidet som legges ned av undervisere og forskere hver dag når det gjelder å utvikle innovativ og nytenkende utdanning.

– Tildelinga viser at UiO har utdanningsmiljøer som er i ypperste klasse. Bunnsolid undervisning er en utpekt strategi for universitetet, så dette er svært gledelige nyheter, sier han.

Erfaringsdeling og samskapning

Fra SV fakultet er det særlig Psykologisk institutt med Cato Bjørkli og Nikolai Czajkowski, samt Jostein Koløen, og Markus Bugge fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), som inngår i det nye senteret for framragende utdanning (SFU), mens de fleste av fakultetets enheter bidrar via sin deltakelse i Honoursprogrammet.

Honoursprogrammet har på kort tid blitt et av de mest populære studieprogrammene blant nye studenter, og CIE vil videreutvikle og skalere erfaringene herfra for å jobbe enda mer målbevisst for å fremme tverrfaglig utdanning ved UiO, og å gi flest mulig studenter tilbud om å utvikle tverrfaglig kompetanse.

- Senteret vil også gjøre bruk av de fakultetsbaserte pedagogiske enhetene som for SVs del er Eilerts læringsnettverk (EILIN), sier Trine Waaktaar.

- Her blir det mulig med erfaringsdeling og samskapning på tvers av fag og fakulteter både på program, emne og enkelsession-nivå.

Av Erik Engblad
Publisert 22. nov. 2022 14:58 - Sist endret 24. nov. 2022 14:16