Jostein Peter Eikrem Koløen

Seniorkonsulent - Psykologisk institutt
Bilde av Jostein Peter Eikrem Koløen
English version of this page
Telefon +47-22854288
Rom N01-14
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Har du spørsmål om studiene dine?

  • Er du bachelorstudent eller går på 1.-6. semester profesjon, kontakt SV-info
  • Er du masterstudent eller går på 7.-12. semester profesjon, kontakt Psykologisk institutt

Arbeidsområder

Studiekonsulent for Profesjonsstudiet i psykologi 1.-6. semester:

  • Ansvar for studieplanar, orienteringsmøter og informasjon innhaldet og emna i programmet.
  • Undervisningsplanlegging
  • Utdanningsplanar for studentar på profesjonsprogrammet
  • Studierettleiing
  • Sakshandsaming av søknadar om fritak og innpass av emne.
  • Sakshandsaming av søknadar om permisjon, redusert studieprogresjon og utsett studiestart.
  • Studiestart og opptak.  
Emneord: Studieadministrasjon, Studiekonsulent profesjon
Publisert 23. jan. 2019 16:25 - Sist endret 20. mai 2019 11:28