Trine Waaktaar

Bilde av Trine Waaktaar
English version of this page
Telefon +47 22845041
Rom 418
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 4.etg. rom 418
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Arv og miljø

 • Utviklingspsykopatologi

 • Stress og resiliens

 • Forholdet mellom forskning og praksis

Høyere utdanning

 • Dr. Psychol., Psykologisk Institutt, UiO. Doktorgradsarbeidet omhandlet resiliens og mestringsbyggende intervensjoner for barn og ungdom med psykososiale belastninger. (2004)

 • Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Norsk psykologforening (NPF) (1995)

 • Cand. Psychol., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo (1989)

 • Grunnfag statistikk

 • Grunnfag sosiologi

Arbeidserfaring

Utdanningsleder og nestleder ved Psykologisk institutt, UiO 2016-2019

Professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, UiO 2014 ->

Klinikkleder studentklinikken BFT (2014-2015)

Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, 2013 →2014

Har tidligere arbeidet som forsker og kst. seksjonsleder ved Seksjon for resiliens og epidemiologi, Forskningsavdelingen RBUP Øst og Sør.

Doktorgradsstipendiatet var NFR-finansiert og tilknyttet NWI/RBUP/PSI.

Klinisk undervisningserfaring bla. som studieleder og seminarlærer ved spesialistutdanningen for psykologer og leger i regi av NWI/RBUP Øst og Sør.

I tillegg praktisk klinisk erfaring fra bla. Nic Waals Institutt, Aline Spedbarnssenter, Statens Senter for barne- og ungdomspsykiatri, PP-tjenesten og rusavhengighetsbehandling med voksne.

Verv

 • Medlem i Rådet for taushetsplikt og forskning, Justisdepartementet

 • Leder for Programgruppen for psykologutdanningen, RETHOS, Kunnskapsdepartementet

 • Institusjonsansvarlig  for skikkethet ved SV-fakultetet, UiO

Emneord: Klinisk barne- og ungdomspsykologi, Klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Lisøy, Carina; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Ingul, Jo Magne; Holen, Solveig & Martinsen, Kristin Dagmar (2022). Making high-quality measures available in diverse contexts — The psychometric properties of the Revised Child Anxiety and Depression Scale in a Norwegian sample. International Journal of Methods in Psychiatric Research. ISSN 1049-8931. s. 1–13. doi: 10.1002/mpr.1935. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skaug, Eirunn; Czajkowski, Nikolai Olavi; Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2022). The role of sense of coherence and loneliness in borderline personality disorder traits: a longitudinal twin study. Borderline personality disorder and emotion dysregulation (BPDED). ISSN 2051-6673. 9(1). doi: 10.1186/s40479-022-00190-0.
 • Skaug, Eirunn; Czajkowski, Nikolai Olavi; Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2022). The relationship between life events and sense of coherence in adolescence. A longitudinal twin study. Journal of Research in Personality. ISSN 0092-6566. 99. doi: 10.1016/j.jrp.2022.104259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skaug, Eirunn; Czajkowski, Nikolai Olavi; Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2022). Childhood Trauma and Borderline Personality Disorder Traits: A Discordant Twin Study. Journal of Psychopathology and Clinical Science. ISSN 2769-7541. 131(4), s. 365–374. doi: 10.1037/abn0000755.
 • Svensberg, K.; Kalleberg, Birgitte Grøstad; Rosvold, E.O.; Mathiesen, Liv; Wøien, H. & Hove, L.H. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Interprofessional education on complex patients in nursing homes: a focus group study. BMC Medical Education. ISSN 1472-6920. 21(1). doi: 10.1186/s12909-021-02867-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Harstad, Stine; Bjåstad, Jon Fauskanger; Hjemdal, Odin; Compton, Scott; Waaktaar, Trine & Villabø, Marianne (2021). Competence and Adherence Scale for Cognitive Behavioural Therapy (CAS-CBT) for anxiety disorders in youth: Reliability and factor structure. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. ISSN 1352-4658. 49(6), s. 745–757. doi: 10.1017/S1352465821000217.
 • Torgersen, Svenn & Waaktaar, Trine (2019). The Oslo University Adolescent and Young Adult Twin Project: Recruitment and Attrition. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. s. 1–6. doi: 10.1017/thg.2019.51.
 • Kandler, Christian; Waaktaar, Trine; Möttus, Rene; Riemann, Rainer & Torgersen, Svenn (2019). Unravelling the Interplay Between Genetic and Environmental Contributions in the Unfolding of Personality Differences from Early Adolescence to Young Adulthood. European Journal of Personality. ISSN 0890-2070. 33(3), s. 221–244. doi: 10.1002/per.2189.
 • Waszczuk, Monika Aldona; Waaktaar, Trine; Eley, Thalia C. & Torgersen, Svenn (2019). Etiological influences on continuity and co‐occurrence of eating disorders symptoms across adolescence and emerging adulthood. International Journal of Eating Disorders. ISSN 0276-3478. s. 1–10. doi: 10.1002/eat.23040. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Wentzel-Larsen, Tore; Holen, Solveig; Sund, Anne Mari & Løvaas, Mona Elisabeth S [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Prevention of anxiety and depression in school children: Effectiveness of the transdiagnostic EMOTION program. Journal of Consulting and Clinical Psychology. ISSN 0022-006X. 87(2), s. 212–219. doi: 10.1037/ccp0000360. Fulltekst i vitenarkiv
 • Waaktaar, Trine; Kan, Kees-Jan & Torgersen, Svenn (2018). The genetic and environmental architecture of substance use development from early adolescence into young adulthood: a longitudinal twin study of comorbidity of alcohol, tobacco and illicit drug use. Addiction. ISSN 0965-2140. 113(4), s. 740–748. doi: 10.1111/add.14076. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holen, Solveig; Waaktaar, Trine & Sagatun, Åse (2017). A Chance Lost in the Prevention of School Dropout? Teacher-Student Relationships Mediate the Effect of Mental Health Problems on Noncompletion of Upper-Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 62(5), s. 737–753. doi: 10.1080/00313831.2017.1306801.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Rasmussen, Lene-Mari Potulski & Kendall, Philip C [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). The Factor Structure of MASC Youth Report in Norwegian School Children. Journal of Child and Family Studies. ISSN 1062-1024. 26(7), s. 1808–1816. doi: 10.1007/s10826-017-0705-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Kendall, Philip C. (2016). Self-reported quality of life and self-esteem in sad and anxious school children. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 4:45, s. 1–10. doi: 10.1186/s40359-016-0153-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Seglem, Karoline Brobakke; Waaktaar, Trine; Ask, Helga & Torgersen, Svenn (2016). Sex differences in genetic and environmental contributions to alcohol consumption from early adolescence to young adulthood. Addiction. ISSN 0965-2140. 111(7), s. 1188–1195. doi: 10.1111/add.13321.
 • Ask, Helga; Waaktaar, Trine; Seglem, Karoline Brobakke & Torgersen, Svenn (2016). Common Etiological Sources of Anxiety, Depression, and Somatic Complaints in Adolescents: A Multiple Rater twin Study. Journal of Abnormal Child Psychology. ISSN 0091-0627. 44(1), s. 101–114. doi: 10.1007/s10802-015-9977-y.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Waaktaar, Trine; Ask, Helga & Torgersen, Svenn (2015). Genetic and Environmental Influences on Adolescents’ Smoking Involvement: A Multi-informant Twin Study. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 45(2), s. 171–180. doi: 10.1007/s10519-015-9706-x.
 • Ulriksen, Robin; Sagatun, Åse; Zachrisson, Henrik Daae; Waaktaar, Trine & Lervåg, Arne (2015). Social Support and Socioeconomic Status Predict Secondary Students' Grades and Educational Plans Indifferently Across Immigrant Group and Gender. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 59(3), s. 357–376. doi: 10.1080/00313831.2014.965792.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torgersen, Svenn; Ask, Helga & Waaktaar, Trine (2015). Weak etiologic links between control and the externalizing behaviors delinquency and substance abuse in adolescence. Personality and Individual Differences. ISSN 0191-8869. 75, s. 179–184. doi: 10.1016/j.paid.2014.11.036.
 • Ask, Helga; Torgersen, Svenn; Seglem, Karoline Brobakke & Waaktaar, Trine (2014). Genetic and environmental causes of variation in adolescent anxiety symptoms: A multiple-rater twin study. Journal of Anxiety Disorders. ISSN 0887-6185. 28(4), s. 363–371. doi: 10.1016/j.janxdis.2014.04.003.
 • Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy & Casas, Ferran [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2014). Psychology of Child Well-Being. I Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (Red.), Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer. ISSN 978-90-481-9062-1. s. 555–631. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_13.
 • Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Lervåg, Arne & Ystgaard, Mette (2013). Implementing a Universal Stress Management Program for Young School Children: Are there Classroom Climate or Academic Effects? Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 57(4), s. 420–444. doi: 10.1080/00313831.2012.656320.
 • Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2013). Self-Efficacy Is Mainly Genetic, Not Learned: A Multiple-Rater Twin Study on the Causal Structure of General Self-Efficacy in Young People. Twin Research and Human Genetics. ISSN 1832-4274. 16(3), s. 651–660. doi: 10.1017/thg.2013.25.
 • Schultz, Jon-Håkon; Sørensen, Peer Møller & Waaktaar, Trine (2012). Ready for School? Trauma Exposure and Mental Health in a Group of War-Affected Ugandan Adolescents Re-Attending School. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 56(5), s. 539–553. doi: 10.1080/00313831.2011.621132.
 • Waaktaar, Trine (2012). Resiliensforskning : Hvordan kan kunnskap fra dette feltet bidra til utviklingsfremmende arbeid i skolehelsetjenesten og med skolen som arena. I Olaisen, Kristin (Red.), Utviklingsfremmende samtaler med ungdom : samhandling på tvers. Kommuneforlaget AS. ISSN 978-82-446-2143-4. s. 276–283.
 • Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2012). Genetic and environmental causes of variation in perceived loneliness in young people. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics. ISSN 1552-4841. 159B(5), s. 580–588. doi: 10.1002/ajmg.b.32064.
 • Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2012). Genetic and Environmental Causes of Variation in Trait Resilience in Young People. Behavior Genetics. ISSN 0001-8244. 42(3), s. 366–377. doi: 10.1007/s10519-011-9519-5.
 • Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Lervåg, Arne & Ystgaard, Mette (2012). The effectiveness of a universal school-based programme on coping and mental health: a randomised, controlled study of Zippy's Friends. Educational Psychology. ISSN 0144-3410. 32(5), s. 657–677. doi: 10.1080/01443410.2012.686152.
 • Holen, Solveig; Lervåg, Arne Ola; Waaktaar, Trine & Ystgaard, Mette (2012). Exploring the associations between coping patterns for everyday stressors and mental health in young schoolchildren. Journal of School Psychology. ISSN 0022-4405. 50(2), s. 167–193. doi: 10.1016/j.jsp.2011.10.006.
 • Jakobsen, Ida Skytte; Christiansen, Erik; Larsen, Kim Juul & Waaktaar, Trine (2011). Differences between youth with a single suicide attempt and repeaters regarding their and their parents history of psychiatric illness. Archives of Suicide Research. ISSN 1381-1118. 15(3), s. 265–276. doi: 10.1080/13811118.2011.589731.
 • Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2010). How resilient are resilience scales? The Big Five scales outperform resilience scales in predicting adjustment in adolescents. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 51(2), s. 157–163. doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00757.x.
 • Waaktaar, Trine; Avdem, Jorid & Torgersen, Svenn (2006). Forebygging av vansker hos ungdom - hva kan vi lære av resiliensforskning? I Kleven, Karin; Talseth, Randi; Notøy, Ingunn & Vea, Ingeborg (Red.), Barn i Norge 2006. Barn i risiko. Voksne for Barn. ISSN 82-92488-08-1. s. 27–34.
 • Waaktaar, Trine; Borge, Anne Inger Helmen; Christie, Helen & Torgersen, Svenn (2005). Youth-parent consistencies on ratings of difficulties and prosocial behaviour: Exploration of an at-risk sample. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 46(2), s. 179–188. doi: 10.1111/j.1467-9450.2005.00447.x.
 • Waaktaar, Trine; Christie, Helen; Borge, Anne Inger Helmen & Torgersen, Svenn (2004). How can young people's resilience be enhanced? Experience from a clinical intervention project. Clinical Child Psychology and Psychiatry. ISSN 1359-1045. 9(2), s. 167–183. doi: 10.1177/1359104504041917.
 • Waaktaar, Trine; Borge, Anne Inger Helmen; Fundingsrud, Hans Petter; Christie, Helen & Torgersen, Svenn (2004). The role of stressful life events in the development of depressive symptoms in adolescence. Journal of Adolescence. ISSN 0140-1971. 27(2), s. 153–163.
 • Waaktaar, Trine; Christie, Helen; Borge, Anne Inger Helmen & Torgersen, Svenn (2004). Building youths' resilience within a psychiatric outpatient setting: Results from a pilot clinical intervention project. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 94(1), s. 363–370. doi: 10.2466/pr0.94.1.363-370.
 • Waaktaar, Trine; Christie, HJ; Borge, Anne Inger Helmen & Torgersen, Svenn (2004). Building youths' resilience within a psychiatric outpatient setting: Results from a pilot clinical intervention project. Psychological Reports. ISSN 0033-2941. 94, s. 363–370.
 • Christie, Helen Johnsen & Waaktaar, Trine (1997). Tross alt: krigstraumatiserte barn og deres helingspotensialer. I Sveaass, Nora & Hauff, Edvard (Red.), Flukt og fremtid: psykososialt arbeid og terapi med flyktninger. Ad Notam Gyldendal. ISSN 82-417-0832-7. s. 119–133.

Se alle arbeider i Cristin

 • Waaktaar, Trine & Christie, Helen Johnsen (2000). Styrk sterke sider: håndbok i resiliencegrupper for barn med psykososiale belastninger. Kommuneforlaget AS. ISBN 82--446-0771-8. 188 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Løvaas, Mona Elisabeth S [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Effectiveness evaluation of the EMOTION program.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention.
 • TV2, Journalist & Waaktaar, Trine (2016). 'Generasjon Prestasjon' - intervju på God Morgen Norge. [TV]. Oslo.
 • Harstad, Stine; Waaktaar, Trine & Bengtson, Mette (2016). Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser hos barn og ungdom. I Hagen, Roger & Kennair, Leif Edward Ottesen (Red.), Psykiske lidelser. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205490260. s. 280–297.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). The EMOTION program - A transdiagnostic intervention targeting high levels of anxiety and depressive symptoms in children .
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Patras, Joshua [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Transdiagnostic principles of change for anxiety and depression in youth: The EMOTION program.
 • Holen, Solveig; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari & Patras, Joshua [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Angst eller depresjon? Hvem nå man med indikert forebyggende tiltak for emosjonelle lidelser i skolen?
 • Kristin, Moksnes & Waaktaar, Trine (2015). NRK EKKO hovedsending: Ut av perfektfella. [Radio]. NRK .
 • Waaktaar, Trine (2015). Styrk sterke sider.
 • Waaktaar, Trine (2015). Minneord Bodil Haavardsholm 1924-2014. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(2).
 • Waaktaar, Trine (2014). Nekrolog over psykolog Bodil Haavardsholm. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Waaktaar, Trine (2014). Debattinnledning og paneldeltaker på debatt på Litteraturhuset i forbindelse med konferansen: Personlighetsproblemer hos ungdom Identifikasjon og muligheter for forebygging gjennom tidlig intervensjon og behandling.
 • Waaktaar, Trine (2014). Kommentar om personlighetsforskjeller hos tvillinger. [Tidsskrift]. Tvillingnytt, nr 4, 2014. Årgang. 29.
 • Haugen, Anette & Waaktaar, Trine (2014). Fra småbarnstid til pubertet. [Tidsskrift]. Tvillingnytt, nr 4, 2014 Årg. 29.
 • Ask, Helga; Waaktaar, Trine; Seglem, Karoline Brobakke & Torgersen, Svenn (2014). Causes of co-occurring somatic, anxious and depressive symptoms in adolescents.
 • Seglem, Karoline Brobakke; Torgersen, Svenn; Ask, Helga & Waaktaar, Trine (2014). Impulsivity, delinquency and substance abuse in adolescence – Can common genetic or environmental factors explain why these traits often co-occur?
 • Waaktaar, Trine (2014). - Det vi kaller normalt er blitt veldig smalt. [Avis]. Aftenposten.no.
 • Waaktaar, Trine (2014). Tvillingtypens betydning. Kommentar fra Trine Waaktaar, førsteamanuensis, Dr.Psychol. Psykologisk institutt Universitetet i Oslo. [Tidsskrift]. Tvillingnytt.
 • Waaktaar, Trine (2014). Stress kan få følger for barnets utvikling. [Internett]. nrk.no.
 • Hellzen, Elisabeth; Hægland, Gina; Innset, Kari; Olaisen, Kristin; Torsteinsson, Vigdis Wie & Waaktaar, Trine (2013). Psykologkompetanse på nye veier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(12), s. 1223–1225.
 • Jørgensen, Liv & Waaktaar, Trine (2012). Ensom personlighet. [Internett]. forskning.no.
 • Jørgensen, Liv & Waaktaar, Trine (2012). Hjelp til foreldre kan dempe selvmordsfare. [Internett]. RBUP Øst og Sør hjemmeside.
 • Waaktaar, Trine (2012). Mulus underverk. [Avis]. Vårt Land.
 • Waaktaar, Trine (2012). Hvorfor er barn og unge så forskjellige når det gjelder reaksjoner på stress og belastninger i livet? Funn fra forskning på risiko- og beskyttelsesfaktorer, og noen konsekvenser for tiltak.
 • Waaktaar, Trine & Torgersen, Svenn (2007). Kapittel 8 Resiliens og intervensjon. I Borge, Anne Inger Helmen (Red.), Resiliens i praksis : teori og empiri i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-35935-2.
 • Torgersen, Svenn & Waaktaar, Trine (2007). Resiliens som personlighetsegenskap. I Borge, Anne Inger Helmen (Red.), Resiliens i praksis : teori og empiri i et norsk perspektiv. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-35935-2. s. 52–74.
 • Waaktaar, Trine & Christie, Helen Johnsen (2000). Krigens barn: en veiledning til hjelpere.
 • Waaktaar, Trine (2019). Identitet og ungdom. Kapittel i rapport. Voksne for barn. ISSN 978-82-92488-86-7.
 • Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter & Waaktaar, Trine (2018). Prevention of anxiety and depression i school children. The development and testing of the new transdiagnostic EMOTION intervention. Universitetet i Oslo.
 • Waaktaar, Trine (2004). Stability and change in youths behaviour. An exploration of stress and resilience processes. Psykologisk Institutt, R.BUP, Nic Waals Instiutt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 15:43 - Sist endret 8. nov. 2021 13:59

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter