English version of this page

Forside

Studenter som smiler og ser på en foreleser under forelesning

En støttetjeneste for pedagogikk og IT i samfunnsvitenskapelig utdanning

EILIN skal fremme studentaktive læringsformer på fysiske og digitale flater. EILIN er stedet der du som underviser kan henvende deg for å få bistand til små og store utviklingsprosjekter. Vi er en fagnær tjeneste, som tilrettelegger for erfaringsdeling, kompetanseheving og pedagogisk utviklingsarbeid ved SV-fakultetet. Vi tilbyr også støtte og hjelp til IT i utdanningen. 

Undervisningsstøtte

EILIN bistår deg som underviser med å utvikle din undervisningspraksis. Vi kan hjelpe deg med bruk av digitale verktøy, medieproduksjon, søknader om ekstern finansiering av utdanningsprosjekter, kompetanseheving mm. 

IT-hjelp

Førstelinjetjenesten i EILIN sitter i SV-info og hjelper deg med IT/AV-utstyr i undervisningsrommene.

E-post: eilin-kontakt@sv.uio.no 

Vakttelefon: 22 85 48 14 (hverdager kl. 08 - 16)

EILINs læringskontakter

Seks fremragende undervisere utgjør kjernen i EILINs læringskontaktnettverk. Nettverket er ble startet høsten 2022 og skal bidra til erfaringsdeling og pedagogisk utviklingsarbeid på tvers av faggrenser.

Kurs og arrangementer

Ved SV-fakultetet

01 des.
09:00, Georg Sverdrups hus, Blindern

Andre enheter