Om EILIN - Eilerts læringsnettverk

Under oppbygning

EILIN skal være et nettverk for utvikling av fagnær studentaktiv, digital og hybrid undervisning på SV-fakultetet, UiO. 

Søknader og presentasjoner