Jon Vislie

Professor emeritus
Bilde av Jon  Vislie
English version of this page
Telefon +47-22855117
Rom ES1214
Treffetider Tirsdag 10:00 - 11:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mikroøkonomi, miljøøkonomi, insentiver, offentlig økonomi

Undervisning

Utdanning og karriere

 • Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1993-d.d.
 • Professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI, 1988-1992
 • Forskningssjef, Frischsenteret, 1986-1987
 • Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1984-1985
 • Visiting scholar, Økonomisk institutt, Northwestern University, 1983
 • Stipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1980-1983
 • Cand. oecon., Universitetet i Oslo, 1976
 • Vitenskapelig assistent, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1975-1979

Verv

 • Vitenskapelig rådgiver, Frischsenteret, 2009-d.d.
 • Styremedlem, CICERO, 1999-2003
 • Redaksjonsmedlem, Sosialøkonomen, 1994-2000
 • Redaktør, Norsk Økonomisk Tidsskrift, 1994-2000
 • Vitenskapelig rådgiver, Frischsenteret, 1994-2000
Emneord: Samfunnsøkonomi, Økonomisk politikk

Publikasjoner

 • Michael Hoel, Tor Iversen, Tore Nilssen, and Jon Vislie, "Genetic testing in competitive insurance markets with repulsion from chance: A welfare analysis," Journal of Health Economics 25, 2006, 847-860
 • Jon Vislie, "Efficiency and equilibria in complementary teams," Journal of Economic Behavior and Organization 23,1994, 83-91
 • Jon Vislie and Christian Riis, "On game theory and how to use it for understanding the functioning of organizations", in Economic Approaches to Organizations: An Introduction, Dartmouth Publishing Company, 1994
 • Jon Vislie, "Bargaining, vertical control and (de-)regulation in the european gas market," pp. 67 – 85 in Olav Bjerkholt, Øystein Olsen and Jon vislie (eds.), Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics, Chapman and Hall, London, 1990
 • Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics, eds. Olav Bjerkholt, Øystein Olsen and Jon Vislie, Chapman and Hall, London, 1990
 • Natural Gas Markets and Contracts, eds. Rolf Golombek, Michael Hoel and Jon Vislie, Elsevier Science Publishers B.V. North Holland, 1987
 • Jon Vislie, "On the optimal management of transboundary renewable resources: A comment on Munro’s paper," Canadian Journal of Economics 20, 1987, 870-875
 • Michael Hoel and Jon Vislie, "Supply functions for outputs and demand functions for inputs in the short run and the long run under uncertainty," Scandinavian Journal of Economics 85, 1983, 53-60
 • Nævdal, Eric & Vislie, Jon (2019). Climate Change, Catastrophic Risk and the Role of the Pure Rate of Time Preference. I Olaussen, Jon Olaf (Red.), Contributions in natural resource economics. Festschrift to Anders Skonhoft. Fagbokforlaget. ISSN 9788245024715. s. 199–219.
 • Førsund, Finn R & Vislie, Jon (2016). Leif Johansen on intra-industry structural change. Journal of Policy Modeling. ISSN 0161-8938. 38(3), s. 515–527. doi: 10.1016/j.jpolmod.2016.02.005.
 • Anundsen, Andre Kallåk; Krogh, Tord S.; Nymoen, Ragnar & Vislie, Jon (2014). Overdeterminacy and endogenous cycles: Trygve haavelmo's business cycle model. Metroeconomica. ISSN 0026-1386. 65(3), s. 460–486. doi: 10.1111/meca.12049.
 • Vislie, Jon; Anundsen, Andre Kallåk; Krogh, Tord Sigurd Holmsen & Nymoen, Ragnar (2012). The Macroeconomics of Trygve Haavelmo. Nordic Journal of Political Economy. ISSN 0805-7508. 37, s. 1–26.
 • Anundsen, Andre Kallåk; Krogh, Tord Sigurd Holmsen; Nymoen, Ragnar & Vislie, Jon (2011). Haavelmos makromodeller: Endogene konjunkturer og inflasjonsteori. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 125(9), s. 32–43.
 • Anundsen, Andre Kallåk; Krogh, Tord Sigurd Holmsen; Nymoen, Ragnar & Vislie, Jon (2011). Overdeterminacy and endogenous cycles: Trygve Haavelmo’s business cycle model and its implications for monetary policy. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. ISSN 0809-8786. doi: 10.1111/meca.12049.
 • Hoel, Michael Olaf; Iversen, Tor; Nilssen, Tore & Vislie, Jon (2006). Genetic testing in competitive insurance markets with repulsion from chance: A welfare analysis. Journal of Health Economics. ISSN 0167-6296. 25, s. 847–860.
 • Vislie, Jon (2005). Økonomiundervisningen - uten fagkritikk og faghistorie? I Astad, Ragnhild Savina Berg; Lie, Geir Sølve Sande & Stensnes, Kyrre (Red.), RØST:Økonomisk teori og politisk praksis 2005-01. Radikalt Økonominettverk. ISSN 82-996845-1-X. s. 69–72.
 • Vislie, Jon & Riis, Christian (1994). On game theory and how to use it for understanding the functioning of organizations: An Introduction. I Foss, Pål (Red.), Economic Approaches to Organizations: An Introduction. Dartmouth Publishing Company.
 • Vislie, Jon (1994). Efficiency and Equilibria in Complementary Teams. Journal of Economic Behavior and Organization. ISSN 0167-2681. 23(1), s. 83–91.
 • Hoel, Michael Olaf; Holtsmark, Bjart & Vislie, Jon (1990). The European gas market as a bargaining game. I Olsen, Ø. & Vislie, Jon (Red.), Recent Modelling Approaches in Applied Energy. Chapman and Hall.
 • Vislie, Jon (1990). Bargaining, Vertical Control and (De)-Regulation in the European Gas Market. I Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein & Vislie, Jon (Red.), Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall.
 • Vislie, Jon (1990). The Management of Jointly Produced Exhaustible Resources. I Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein & Vislie, Jon (Red.), Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall. s. 207–217.
 • Vislie, Jon (1988). Equilibrium in a Market with Sequential Bargaining and Random Outside Options. Economics Letters. ISSN 0165-1765. 26, s. 325–328.
 • Vislie, Jon & Hoel, Michael Olaf (1987). Bargaining, Bilateral Monopoly and Exhaustible Resources. I Vislie, Jon; Hoel, Michael Olaf & Golombek, Rolf (Red.), Natural Gas Markets and Contracts. Elsevier Science Publishers B.V. North-Holland. ISSN 0-444-70206-7. s. 253–265.
 • Vislie, Jon; Hoel, Michael Olaf & Golombek, Rolf (1987). Natural gas markets and contracts:An introduction. I Vislie, Jon; Hoel, Michael Olaf & Golombek, Rolf (Red.), Natural Gas Markets and Contracts. Elsevier Science Publishers B.V. North-Holland. ISSN 0-444-70206-7. s. 1–6.
 • Vislie, Jon (1987). Long-Term Bilateral Contracts for Natural Gas. I Vislie, Jon; Hoel, Michael Olaf & Golombek, Rolf (Red.), Natural Gas Markets and Contracts. Elsevier Science Publishers B.V. North-Holland. ISSN 0-444-70206-7. s. 267–277.
 • Vislie, Jon (1987). On the Optimal Management of Transboundary Renewable Resources: A Comment on Munro's paper. Canadian Journal of Economics. ISSN 0008-4085. 20(4), s. 870–875.
 • Vislie, Jon (1986). Joint Production and Market Structure: The Case of Oil and Natural Gas. Journal of Economics. ISSN 0931-8658. 46, s. 163–173.
 • Vislie, Jon & Hoel, Michael Olaf (1983). Supply Functions for Outputs and Demand Functions for Inputs in the Short Run and the Long Run under Uncertainty. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 85, s. 53–60.
 • Vislie, Jon (1983). On the Dynamics of Production under Cost Uncertainty. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 85(2), s. 249–266.
 • Vislie, Jon (1982). A Production Model for a Large Project. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 84(1), s. 13–25.
 • Vislie, Jon (1982). A Note on an Intertemporal Cost Function for a Class of Dynamic Problems. Economics Letters. ISSN 0165-1765. 9, s. 215–219.
 • Vislie, Jon (1979). Division of Labour - Simon Revisited. Regional Science and Urban Economics. ISSN 0166-0462. 9(1), s. 61–70.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vislie, Jon; Christiansen, Vidar; Holtsmark, Katinka Kristine & Strøm, Steinar (2015). Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk. 2 utgv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023588. 400 s.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2008). Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt en innføring i analytisk mikroøkonomi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013572. 314 s.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2007). Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01081-6. 313 s.
 • Bjerkholt, Olav; Vislie, Jon & Olsen, Ø. (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall, London.
 • Olsen, Ø. & Vislie, Jon (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy. Chapman and Hall.
 • Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein & Vislie, Jon (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall.
 • Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein & Vislie, Jon (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall.
 • Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein & Vislie, Jon (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall.
 • Vislie, Jon; Hoel, Michael Olaf & Golombek, Rolf (1987). Natural Gas Markets and Contracts. Elsevier Science Publishers B.V. North-Holland. ISBN 0-444-70206-7. 313 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vislie, Jon (2015). Norges Banks makropris til Andre Kallåk Anundsen. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 129(2), s. 84–85.
 • Vislie, Jon (2015). Norges Banks makropris til André Kallåk Anundsen. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250.
 • Sibbern, Kai & Vislie, Jon (2014). Om OL i Oslo 2022. [Radio]. Verdibørsen NRK P2.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2014). Renten som virkemiddel. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Vislie, Jon (2013). Effektiv forvaltning - en forutsetning for økonomisk vekst og velstand?
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2013). Krav og Risiko. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Vislie, Jon (2013). Innledning til "månedens klassiker": "Akademikersamfunnet" av Steinar Strøm. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 127(5).
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2013). EU i krise. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Storesletten, Kjetil & Vislie, Jon (2013). Slå Hellas konkurs! [Radio]. Verdibørsen - NRK(P2).
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2011). Skadelig eurosorti. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Vislie, Jon & Førsund, Finn Ragnar (2011). From Macro Growth to Disaggregated Production Studies. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. ISSN 0809-8786.
 • Krogh, Tord Sigurd Holmsen; Anundsen, Andre Kallåk; Nymoen, Ragnar & Vislie, Jon (2011). Overdeterminacy and endogenous cycles: Trygve Haavelmo's business cycle model. Presentasjon på forskningsseminar i Statistisk Sentralbyrå.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2010). "EU's drømmeprosjekt". Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Strøm, Steinar & Vislie, Jon (2010). "Får ikke i pose og sekk". Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Vislie, Jon (2010). Minnetale over Per Meinich.
 • Vislie, Jon (2010). Optimal saving when productivity shocks are triggered by stochastic threshold caused by stock pollution.
 • Vislie, Jon & Førsund, Finn Ragnar (2010). Survey of the research of Leif Johansen.
 • Vislie, Jon (2010). Comments to David Zilberman: "The Legacy of Leif Johansen in Resources and Environmental Economics".
 • Vislie, Jon (2010). Insentiver i offentlig sektor. RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie. ISSN 1503-9595. s. 22–28.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2009). Vi trenger en verdidebatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vislie, Jon (2009). Samrøre og eierskap. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2008). Sentralbankene laget krisen. e24 (internett).
 • Vislie, Jon & Bævre, Kåre (2005). Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst.
 • Vislie, Jon (2004). Privatisering og konkurranseutsetting i effektivitetens navn: Overser vi noe?
 • Vislie, Jon (2002). Anmeldelse av "Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet", av Kåre Petter Hagen. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. 56(3), s. 32–35.
 • Vislie, Jon (2000). Fortrinn og solidaritet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vislie, Jon (2000). Grenser for offentlig virksomhet? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vislie, Jon (2000). Myter og tvangstrøyer. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vislie, Jon (2000). Privatisering av omsorg. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Vislie, Jon (1995). "Economics" av J.E.Stiglitz. Norsk Økonomisk Tidsskrift. ISSN 0801-9568. s. 303–308.
 • Vislie, Jon (1994). Strategisk handling - Innføring i bruk av rasjonalitetsmodeller og spillteori; av Jon Hovi og Bjørn Erik Rasch. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 295–298.
 • Vislie, Jon (1987). Spillteori anvendt på teorier for bransjestruktur og markedsformer. Sosialøkonomen. ISSN 0038-1624. 41, s. 14–19.
 • Vislie, Jon (1986). Langsiktige gasskontrakter. Sosialøkonomen. ISSN 0038-1624. 40, s. 28–33.
 • Vislie, Jon (1985). Om beslutningskriterier for trinnvise investeringsprosjekter. Sosialøkonomen. ISSN 0038-1624. 39, s. 29–33.
 • Vislie, Jon (1985). Om bilaterale kontrakter for naturgass. Norsk Økonomisk Tidsskrift. ISSN 0801-9568. 99, s. 1–34.
 • Vislie, Jon & Brunborg, Helge (1982). Økonomiske modeller og fruktbarhet. Sosialøkonomen. ISSN 0038-1624. 36, s. 12–17.
 • Vislie, Jon (1979). Kan belutningen om å få barn belyses ved hjelp av økonomisk teori? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 20, s. 435–446.
 • Vislie, Jon & Bramness, Gunnar (1978). Om konflikten mellom økonomi og økologi. Samtiden. ISSN 0036-3928. 86, s. 620–624.
 • Vislie, Jon (1978). Begrepet "konkurranseevnen overfor utlandet". Sosialøkonomen. ISSN 0038-1624. 32, s. 13–18.
 • Kostøl, Fredrik Bakkemo; Gran, Bjørn; Evjenth, Anders & Vislie, Jon (2018). Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder. Samfunnsøkonomisk analyse AS. ISSN 978-82-8395-027-4.
 • Vislie, Jon (2017). Resource Extraction and Uncertain Tipping Points. Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt.
 • Vislie, Jon & Nævdal, Eric (2013). Resource Depletion and Capital Accumulation under Catastrophic Risk: Policy Actions against Stochastic Thresholds and Stock Pollution. Økonomisk institutt. ISSN 0809-8786.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2009). Mål og virkemidler for bredere bredbånd. Fornyings-, Administrasjons-, og Kirkedepartementet - Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe.
 • Nævdal, Eric & Vislie, Jon (2008). Climate Change, Catastrophic Risk and the Relative Unimportance of Discounting. Økonomisk institutt. ISSN 0809-8786.
 • Strøm, Steinar & Vislie, Jon (2008). A Discrete Choice-Model Approach to Optimal Congestion Charge. Økonomisk institutt. ISSN 0809-8786.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2006). Effektivitet, Fordeling og Økonomisk Politikk. Unipub forlag.
 • Vislie, Jon (2004). Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk. Emneside - elektronisk.
 • Vislie, Jon (2003). Domestic Environmental Policy under Asymmetric Information. Department of Economics, University of OSLO.
 • Hoel, Michael Olaf; Iversen, Tor; Nilssen, Tore & Vislie, Jon (2003). Genetic testing and repulsion from chance. Memo 20/2003, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Vislie, Jon (2001). Incentive Contracts for Public Health Care Provision under Adverse Selection and Moral Hazard. Health Economics Research programme at the university of Oslo. ISSN 82-7756-068-0.
 • Vislie, Jon (2001). Environmental regulation, asymmetric information and foreign ownership. Department of Economics, University of Oslo. ISSN 0801-1117.
 • Vislie, Jon (2000). Environmental Regulation under Asymmetric Information with Type-dependent outside Option. Department of Economics. ISSN 0801-1117.
 • Vislie, Jon (2000). Environmental regulation under asymmetric information with type-dependent outside option. Department of Economics. ISSN 0801-1117.
 • Vislie, Jon (1999). The role of foreign ownership in domestic environmental regulation under asymmetric information. Department of Economics. ISSN 0801-1117.
 • Vislie, Jon & Dalen, Dag Morten (1997). "Konkurranseforhold, etablering og distribusjon i markedet for legemidler". SNF. ISSN 82-7296-748-0.
 • Vislie, Jon (1995). Designing optimal environmental incentive schemes under moral hazard and private information. Department of Economics. ISSN 0801-1117.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. sep. 2018 12:37 - Sist endret 25. okt. 2019 15:27