Ragnar Frisch hedret med blå plakett

Ragnar Frisch, grunnleggeren av Økonomisk Instiutt, er blitt hedret med blå plakett i Fredriks gate 23 i Oslo. Plaketten ble avduket av Frisch sitt barnebarn, Nadia Hasnaoui, 13.mai.

Bilde av blå plakett som hedrer Ragnar Frisch
Foto: Yngve Vogt

Oslo Byes Vel tok sammen med universitetet initiativ for å hedre professor Ragnar Frisch med et blått skilt for sin vitenskapelige og samfunnsmessige innsats ved universitetet og internasjonalt.

Ragnar Frisch ble utnevnt til professor i sosialøkonomi og statistikk i 1931. I 1932 etablerte han med støtte fra Rockefeller Foundation Økonomisk institutt som et forskningslaboratorium ved universitetet. Internasjonalt er Ragnar Frisch særlig kjent for sin innsats for å fremme økonometri gjennom grunnleggelsen av Econometric Society i 1930, hvis tidsskrift Econometrica han redigerte i mer enn 20 år, og for de vitenskapelige landevinninger han ble beæret for ved tildeling av den første nobelpris i økonomiske vitenskaper 1969.

I nesten hele Ragnar Frischs tid som professor tilhørte sosialøkonomifaget det juridiske fakultet. Ved universitetet revolusjonerte Ragnar Frisch undervisningen i sosialøkonomi og det faglige grunnlaget for den strøm av sosialøkonomiske kandidater som i etterkrigsårene gjorde seg gjeldende i regjering og styringsverk. Under krigen deltok Frisch som fungerende dekan i en skarp konfrontasjon med NS-regjeringen som førte til at universitetet ble stengt høsten 1943 og professorer og studenter sendt i fangeleir. Studiet ble gjenåpnet høsten 1945. Undervisningen foregikk i Frederiks gate 3.

Bilde av Nadia Hasnaoui og Ole RIkard Høisæther foran plaketten
Nadia Hasnaoui avduket skiltet som hedrer bestefaren. Til høyre generalsekretæren i Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther. Foto: Yngve Vogt

Les mer on Ragnar Frisch og tildelingen i Uniforum

 

Publisert 16. mai 2019 12:30 - Sist endret 16. mai 2019 12:30