INNOPROD: Innovasjon, Produktivitet og Offentlig Politikk

INNOPROD er et oppdragsprosjekt som utføres for Nærings- og fiskeridepartementet

Bakgrunn

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som formål å bidra til størst mulig verdiskaping i norsk økonomi, på bærekraftige vilkår.

For at den offentlige innsatsen skal innrettes best mulig, må kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken også være best mulig. Det trengs kunnskap om hvilke mekanismer som stimulerer til økonomisk vekst og økt velferd, om hvordan entreprenørskap påvirker offentlig og privat verdiskaping, og hvordan rammevilkår og virkemidler påvirker innhold og omfang av entreprenørskapet.

NFD ønsker  å bidra til mer forskning som bidrar til økt kunnskap om betydningen av innovasjon og entreprenørskap for offentlig og privat verdiskaping, og dermed styrke det teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnlaget for den næringsrelevante forsknings- og innovasjonspolitikken.

Mål

Prosjektet har tre målsettinger:

  • Bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om innovasjon, entreprenørskap og verdiskapning.
  • Bidra til å utvikle et rammeverk og en infrastruktur for en forbedret dialog mellom Nærings- og fiskeridepartementet og forskerne på Økonomisk institutt ved UiO.
  • Styrke og utvikle et forskningsmiljø på UiO hvor bedriften står i sentrum og hvor analysene som utføres fokuserer på bedriften som et nav i verdiskapningen.

Problemstillinger

Prosjektet vil nærmere se på:

  1. Hva, hvordan og hvorledes virker økonomisk-politiske virkemidler som er utformet for å fremme entreprenørskap og vekst?
  2. Hva er drivkreftene bak bedrifters og entreprenørers utvikling og vekst og hvorledes påvirker endrede rammebetingelser bedriftens og entreprenørers atferd og potensiale?

Konkrete temaer

  • Virker virkemidlene?
  • Produktivitet, Markedsmakt og Innovasjon
  • Globale verdikjeder

Ledelse

Prosjektet ledes av Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes.

Finansiering

Prosjektet har an varighet på tre år og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet.

Publisert 20. nov. 2020 10:38 - Sist endret 20. nov. 2020 11:29

Kontakt