Implikasjoner ved høy fruktbarhet i utviklingsland (avsluttet)

Hensikten med prosjektet er å finne ut om barn som bor i områder med høy befolkningsvekst og høyt gjennomsnittlig barnetall, har dårligere helse og får mindre utdanning enn andre barn.

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å finne ut om barn som bor i områder med høy befolkningsveskt og høyt gjennomsnittlig barnetall, har dårligere helse og får mindre utdanning enn andre barn - og hvor mye av en slik sammenheng som eventuelt skyldes at de selv gjerne har mange søsken. Analysen er bygd på Demographic and Health Surveys fra mer enn 20 land i Afrika sør for Sahara. Prosjektet er en del av et stort internasjonal framstøt (finansiert av Hewlett Foundation og forskningsråd i mange land) for å lære mer om konsekvensene av høy fruktbarhet.

Finansiering

Norges forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Ohio State University og Økonomisk institutt.

Publisert 6. okt. 2010 13:36 - Sist endret 17. juni 2014 13:16