English version of this page

FAMHEALTH – Familiers livsløp, utveksling av støtte og tjenester mellom generasjoner, og helse i alderdommen (avsluttet)

Det overordnede målet med dette forskningsprogrammet er å avdekke hvordan familiers livsløp påvirker helse og velferd i alderdommen. Programmet vil sammenstille perspektiver fra en rekke disipliner for å ta opp spørsmål av stor relevans for dagens politiske utfordringer i Europa.

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Om prosjektet

Programmet vil fokusere på:
1) Betydningen av reproduksjons- og partnerskapshistorierrfor helse og dødelighet senere i livet.
2) Utveksling av støtte og tjenester mellom generasjoner: betydningen av demografiske, kulturelle og politiske forhold, konsekvenser av slik utveksling for  helsen til både givere og mottakere.
3) Hvordan investeringer i familie- og sosiale nettverk er knyttet til sosioøkonomiske forskjeller i helse og dødelighet i alderdommen.

Analysene vil bidra til utvikling av teori og metoder og gi viktig kunnskap som er relevant for helse og velferd blant eldre europeere.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom et Advanced Grant i det 7. rammeprogrammet i European Research Council (ERC). Prosjektet startet 1. juli 2013 og varer til 30. juni 2018.

Deltakere

Principal Investigator er Professor Emily Marjatta Dorothea Grundy ved London School of Economics and Political Science (LSE).

Professor Øystein Kravdal ved Økonomisk institutt, UiO, er en av deltakerne i prosjektet.

Publisert 8. juli 2014 10:37 - Sist endret 5. juli 2018 13:46