English version of this page

ARENAs styre

Universitetsstyret fastsetter styringsordning og mandat for ARENA. Fakultetsstyret fastsetter senterets budsjettrammer, godkjenner senterets årlige regnskap og oppnevner medlemmer til styret.

På disse sidene finnes informasjon om styrets sammensetning og mandat, samt styremøtenes sakskart og protokoller.

ARENAs styre for perioden 1.1.2016 - 31.12.2019

Styreleder

Styremedlemmer

  • Fagdirektør Ingvild Marheim Larsen, Kunnskapsdepartementet
  • Avdelingsdirektør Asgeir Fløtre, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Professor Steinar Stjernø, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Prosjektleder Marit Eldholm, ARENA
  • Seniorforsker Espen D. H. Olsen, ARENA

Vara for de to ansatte ved ARENA er stipendiat Johanne Døhlie Saltnes (1. vara) og post-doktor Jørgen Bølstad (2. vara).

 

Møteplan

Styremøtene avholdes i Johan P. Olsens rom i ARENAs lokaler i Sognsveien 68.

Her finner du møteplan, sakskart og protokoller

Publisert 20. juli 2010 15:38 - Sist endret 12. feb. 2018 10:43