English version of this page

ARENAs styre

Universitetsstyret fastsetter styringsordning og mandat for ARENA. Fakultetsstyret fastsetter senterets budsjettrammer, godkjenner senterets årlige regnskap og oppnevner medlemmer til styret.

På disse sidene finnes informasjon om styrets sammensetning og mandat, samt styremøtenes sakskart og protokoller.

ARENAs styre for perioden 16.1.2020 - 31.12.2023

Styreleder

Nestleder

  • Avdelingsdirektør Asgeir Fløtre, Kommunal- og distriktsdepartementet

Styremedlemmer

Møteplan

Styremøtene avholdes ARENAs seminarrom i ARENAs lokaler i Gaustadalléen 30.

Her finner du møteplan, sakskart og protokoller

Publisert 20. juli 2010 15:38 - Sist endret 5. sep. 2022 09:49