Møteplan, sakskart og protokoller fra styremøter ved ARENA

Tidligere

Tid og sted: 27. aug. 2018 15:30 - 17:00, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68
Tid og sted: 14. mai 2018 15:30 - 17:00, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68
Tid og sted: 20. nov. 2017 15:30 - 17:00, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68

Møtet ble satt 20. november 2017 kl. 15.40 i Johan P. Olsens rom i ARENAs lokaler i Sognsveien 68, og ble hevet kl. 16.50. 

Tid og sted: 28. aug. 2017 15:30 - 17:00, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68

Møtet ble satt 28. august 2017 kl. 15.40 i Johan P. Olsens rom i ARENAs lokaler i Sognsveien 68, og ble hevet kl. 16.45.

Tid og sted: 29. mai 2017 15:30 - 17:00, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68

Møtet ble satt 29. mai 2017 kl. 15.40 i Johan P. Olsens rom i ARENAs lokaler i Sognsveien 68, og ble hevet kl. 17.05.