2013

Publisert 27. nov. 2013 15:20

Sør-Europa er hardt rammet av den økonomiske krisen, og dette har gitt både sosiale og politiske utslag. Hvordan har krisen blitt håndtert, og kunne noe vært gjort annerledes? Disse spørsmålene ble diskutert på et seminar arrangert av ARENA 18. september 2013.

Publisert 27. nov. 2013 15:06

Eurokrisen har sendt tusenvis av europeere på flukt fra økonomiske problemer og arbeidsledighet. Hvordan opplever de som valgte Norge det å komme hit? 

Publisert 8. mai 2013 12:16

Hva betyr dagens krise i Europa for demokrati og sysselsetting på lengre sikt? Hva betyr det at deler av Europa beveger seg i ulike retninger samtidig? Hvordan påvirker dette Norge? ARENA har fått innvilget 24 millioner kroner fra Forskningsrådet til et tverrfaglig prosjekt som setter et mer differensiert Europa i perspektiv.