Masteroppgave i TIK og ESST

Hvordan komme i gang

Veiledning

  • Hvordan får du veileder
  • Hvordan fungerer veiledningsforholdet
  • Viktige datoer og frister

Stipend

Du kan søke støtte til studierelaterte aktiviteter som feltarbeid, konferansedeltakelse m.m.

Skrive sammen?

Hvis du vil skrive sammen med en medstudent må du forholde deg til TIK-senterets regler.

Skrive oppgaven

Levering og trykking

Les om leveringsfrister, trykking, DUO-publisering og usatt innlevering.

Muntlig høring

Fra og med høsten 2018 vil muntlig høring være en del av vurderingen av masteroppgaven. Etter muntlig høring gis den endelige karakteren, som basert på muntlig presentasjon, kan bli justert opp eller ned en karakter (eller bli uforandret).

Mer informasjon om muntlig høring kommer i løpet av august 2018. 

Sensur

Formidling

Har temaet ditt nyhetsverdi, er det interessant og relevant for et bredere publikum?

Kontakt

Kontakt studiekonsulenten for hjelp og informasjon.

ESST Survival Manual

Forsker Jarle Hildrums uformelle guide til masteroppgaven er nyttig for både TIK og ESST.

Tidligere innleverte masteroppgaver