Skisse til masteroppgaven

Å skrive en utfyllende skisse er en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven. Skissen fungerer som eksamen i emnet TIK4040.

Innhold i skissen

 1. Arbeidstittel
 2. Problemstilling
  1. Operasjonaliser problemstillingen - gjør den forskbar.
 3. Datamateriale
 4. Oppgavens relevans og formål
  1. Hva er oppgavens faglige og samfunnsmessige relevans?
 5. Sentral litteratur og debatter i forskningsfeltet
  1. Beskriv hvilken litteratur som er relevant for oppgaven. Hvilket felt skriver du innenfor? Beskriv debatter som er relevante for oppgaven din, og hvilke debatter den bidrar til. Hvilket teoretisk rammeverk vil du bruke?
 6. Metode
 7. Analytisk rammeverk
 8. Forskningsetikk.
  1. Skal du behandle personopplysninger? Meld til NSD.
 9. Tidsplan
  1. Lag en plan for arbeidet, og hvor mye tid du vil sette av til hver del.
 10. Plan for masteroppgavens struktur
 11. Referanseliste (NB: Du skal i tillegg levere en individual reading list på eksamen)

Se utfyllende tips til masterskissen på ESST-nettverkets nettsider.

Innleveringsfrist

Skissen fungerer som eksamen i TIK4040, sammen med den individuelle pensumlisten.  Innleveringsfristen er dermed eksamensdatoen. Eksamensdato finner du som vanlig på semestersiden, og informasjon om lengde på skisse og individuell pensumliste finner du på emnesiden.

Språk

ESST-studenter skal skrive på engelsk.

Lengde

Du finner informasjon om lengde på skissen på emnesiden i TIK4040, under "eksamen".

 

Publisert 16. mars 2016 12:46 - Sist endret 1. aug. 2017 12:15