Hilde Reinertsen

Bilde av Hilde Reinertsen
English version of this page
Telefon +47 22841652
Rom Eilert Sundts hus 535
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Pågående forskning

I perioden 2021-2024 leder jeg forskningsprosjektet «Evaluation Optics of the Nation State: The Past, Present and Future of Public Documentation» (EVALUNATION). Prosjektet handler om evalueringsrapporter - om hvordan disse skrives, leses og diskuteres i samfunnet, og hvordan vi kan forske på dem ved å kombinere historiske, etnografiske og digitale metoder. Prosjektet bygger videre på min PhD-avhandling, og finansieres av Norges Forskningsråd under programmet FRIPRO - Unge forskertalenter. Se nærmere prosjektbeskrivelse her.

Denne forskningen inngår i en bredere interesse for å studere dokumenter i praksis og deres rolle både i samfunnet og våre egne liv. Høsten 2020 ga jeg ut en lærebok om dette sammen med Kristin Asdal: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Boka utkommer på engelsk i 2022 på forlaget SAGE. Se filmen under for en presentasjon av denne metodiske tilnærmingen:

 

 

Akademisk interessefelt

Jeg er interessert i forholdet mellom kunnskap og politikk, og hvordan ulike former for kunnskapsproduksjon former politikk og samfunnsutvikling. Jeg har undersøkt temaer innenfor vitenskapshistorie, miljøhistorie, utviklingsspørsmål, bistandspolitikk, energipolitikk, havbruk, oljeforvaltning, new public management og evaluering som styringsverktøy.

I perioden 2016-2020 var jeg postdoktor og koordinator for forskningsprosjektet LITTLE TOOLS, ledet av Kristin Asdal ved TIK og finansiert av Det europeiske forskingsrådet (ERC). Prosjektet undersøkte to av Norges sentrale næringer - fiskeri og oppdrett – og hvordan disse har utviklet seg historisk og i dag som følge av store vitenskapelige, politiske og markedsmessige endringer. Jeg jobbet her spesielt med å analysere hvordan politiske dokumenter og prosesser rundt oppdrett, havpolitikk og havøkonomi inngår i politiske satsinger for å realisere den såkalte bioøkonomien, som mange håper skal ta over for oljealderen. Metodeboka var også en sentral del av postdoktorarbeidet.

Som phd-stipendiat ved TIK i 2010-2015 forsket jeg på evaluering av bistand, og hvordan dette ble et eget ekspertområde i skjæringspunktet mellom vitenskap, statlig styring, utviklingspolitikk og bistandspraksis. I phd-avhandlingen analyserte jeg hvordan evaluering ble institusjonalisert i norsk bistand i perioden 1980-1992, med særlig vekt på hvilke metoder, rutiner og systemer som ble tatt i bruk, og hvilke endringer dette skapte for bistanden som helhet. Et sentralt spørsmål i avhandlingen var hvordan ulike metoder gjorde det mulig å se resultater av bistanden. Jeg undersøkte spesielt hvordan dette utspilte seg i norsk oljebistand (støtte til demokratisk forvaltning av oljeressurser), og hvilke utfordringer det innebar å evaluere effekten av å overføre ekspertise fra Norge til andre land. Avhandlingen er teoretisk og metodisk posisjonert innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet Vitenskap- og teknologistudier (STS).

Tillitsverv og oppdrag

2021-- : Redaksjonsmedlem, Nytt Norsk Tidsskrift
2021: Jurymedlem, Evalueringsprisen, Norsk Evalueringsforening
2020-2022: Varamedlem, styret for Forskerforbundet ved UiO
2019: Styremedlem på vegne av midlertidig vitenskapelig ansatte, fakultetsstyret ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
2019: Styremedlem på vegne av midlertidig vitenskapelig ansatte, senterstyret ved TIK, UiO

Undervisning

Jeg har forelest om evalueringspraksis, bistandsforvaltning og dokumentanalyse ved hhv. OsloMet, NMBU/Noragric og Politihøgskolen. Jeg har tidligere undervist i følgende emner ved UiO:

TIK 4001: Teknologi, Innovasjon og Kunnskap 
TIK 4011: Science and Technology in Politics and Society
TIK4040: Research and Design Seminar
HGO 4010: Qualitative Method, document analysis (videoforelesning del 1 og del 2)

 

For mer detaljert presentasjon av tidligere undervisning, veiledning og andre verv og oppdrag, se min CV.

Emneord: Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse

Publikasjoner

Reinertsen, Hilde 2021. Hva ser vi når vi evaluerer? Forskningspolitikk nr 1/2021, s. 16-17.

Kristin Asdal & Hilde Reinertsen 2020. Following viruses - following documents. Teknovatøren #19, pp. 26-29.

Trine Nickelsen, Kristin Asdal & Hilde Reinertsen 2020. Dokumentene våre former livene våre - og hele samfunnet. Intervju, Apollon, november 2020.

Kristin Asdal & Hilde Reinertsen 2020. Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 326 s.

Reinertsen, Hilde & Kristin Asdal 2019. "Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity"Journal of Cultural Economy, juli 2019, s. 1-19.

Reinertsen, Hilde 2018. "Aldri nok rapporter? Om evalueringens optikk og bistandens resultater". I Kristian Bjørkdahl (red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag, s. 60-87.

Reinertsen, Hilde & Kristin Asdal 2018. "Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske dokumenter"Arr. Idéhistorisk tidsskrift, nr. 3-4, s. 3-17.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202543631.  276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Following viruses - following documents. Teknovatøren.  19, s 26- 29
 • Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde & Brenna, Anders (2020, 03. februar). Podcast: Den blå økonomien. [Radio].  Norgeshistorie.no.
 • Nickelsen, Trine; Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020, 23. november). Dokumentene former livene våre - og hele samfunnet. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Druglitrø, Tone; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka & Reinertsen, Hilde (2019). Tverrfaglighet under press. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Klasbu, Stian & Reinertsen, Hilde (2019). Looking back, moving forward: Retracing one of TIK's intellectual roots. Teknovatøren.  (17), s 8- 9
 • Reinertsen, Hilde (2019). Frokostmøte: Verdien av havet.
 • Reinertsen, Hilde (2019). Panelsamtale: Var vi mer miljøvennlige før?.
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Documents: Treasure hunting in the aid archives.".
 • Reinertsen, Hilde (2018). Dokumentanalyse.
 • Reinertsen, Hilde (2018). Evaluering av politikk som ekspertise.
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Norsk bistand - kan alt måles?" Deltaker i panelsamtale..
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Hvordan dokumentere resultater av rettighetsbasert bistand?.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Kampen om havrommet. Panelsamtale.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2017). The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & Hermansen, Erlend Andre T. (2017). Hvorfor skal vi tro på klimaforskningen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Bistandens læringsproblem. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction. An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Conference poster.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction: An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation..
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Two sides of the same coin? Are learning and accountability compatible in aid evaluation? EBA report seminar.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Vi måste prata om utvärderingarnas syfte. Biståndsdebatten.se.
 • Reinertsen, Hilde & Sætre, Simen (2017, 15. desember). Den fantastiske visjonen i norsk oppdrett. Historien om et dokument..  Morgenbladet.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Ble Helgesen akterutseilt?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Hvem former havsatsingen?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Bjørkdahl, Kristian; Reinertsen, Hilde & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Conference presentation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Bistandsreform i det blåblå. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Confessions of a lecturer. Teknovatøren.  (11), s 32- 33
 • Reinertsen, Hilde (2016, 06. mai). Intet rom for tvil.  Morgenbladet.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 24. mai). Krav om resultater endret bistanden. [Fagblad].  Bistandsaktuelt.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Measuring aid effectiveness.
 • Reinertsen, Hilde (2016). On contexting: Can the analyst "follow the actors" and still bring in her own choice of contexts?.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. PhD dissertation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. Seminar presentation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of evaluation. Making Norwegian foreign aid an evaluable Object, 1977-1992. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 26. april). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett].  forskning.no.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 26. april). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett].  UiOs nettsider.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Seminar presentation..
 • Reinertsen, Hilde & Falkenborn, Jarl (2016). Evaluation of foreign aid - interview with Hilde Reinertsen. Teknovatøren.  11, s 12- 15
 • Reinertsen, Hilde (2015). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992..
 • Reinertsen, Hilde (2014). Hva er god bistand?.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk bistandsevaluering i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk oljebistand og resultatarbeid i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Assessing future impact.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Claudia Lenz og Trond Risto Nilssen (red.) Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie Universitetsforlaget, Oslo 2011, 343 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  92(3), s 486- 491
 • Reinertsen, Hilde (2013). Meeting Moving Targets: The Ambiguous Authority of Environmental Accounting in Development Aid.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Norsk utviklingssamarbeid: Hvor går veien videre?.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Panel moderator.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Rom for kritikk: En NGOs rolle i norsk offentlig debatt om vannkraftprosjekter i utlandet.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Sharing Knowledge and Ideas - the University as Innovative Partner and/or Critical Watchdog.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Technologies of timing: Planning, monitoring, and evaluation of Norwegian development aid projects.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Tusenårsmålene etter 2015 - fra et OECD-DAC-perspektiv. Kommentar.
 • Reinertsen, Hilde & Kall, Ann-Sofie (2013). Opening remarks: Engaging Environments. Analyzing lay knowledge and popular action on nature, the environment and climate change.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Confessions of a lecturer. Teknovatøren.  2(3), s 50- 51
 • Reinertsen, Hilde (2012). De borgerlige og utviklingspolitikken. Debattleder.
 • Reinertsen, Hilde (2012, 14. desember). "Familieliv i skvis".  Klassekampen.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Hvorfor følges ikke "arbeidslinja" i utviklingspolitikken? Debattleder, politikerpanel.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Ingen er herfra. Bokanmeldelse av Thomas Hylland Eriksen: "Veien til Baranquilla" (2012). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Inn til kjernen. Bokanmeldelse av Dag Hessen, Inger Nordal og Thore Lie: "Kristine Bonnevie. Et forskerliv" (2012). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Knowledge on the move. Understanding development aid.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Fuelling global development: Norwegian efforts to translate and transfer petroleum technologies, experiences, and expertise to the developing world. Presentation, Kultrans Conference.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Technology Transfer in Development Aid. Presentasjon på CenSES Årskonferanse.
 • Reinertsen, Hilde (2010). Nødrop. Bokanmeldelse av Linda Polman: "Krisekaravanen" (2010). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2010). Fra naturfredning til klimakamp: Norges Naturvernforbund 1914-2014.
 • Reinertsen, Hilde (2008). Norge til verden eller verden til Norge? Utviklingsforskning, ikke-europeiske studier og bistandsforvaltningens kunnskapssyn i Norge, 1960-1980. Masteroppgave i historie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 8. apr. 2021 18:54