Hilde Reinertsen

Bilde av Hilde Reinertsen
English version of this page
Telefon +47-22841652
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Akademisk interessefelt

Jeg forsker på evaluering av bistand, og er interessert i forstå hvordan dette har blitt et eget ekspertområde i skjæringspunktet mellom vitenskap, statlig styring, utviklingspolitikk og bistandspraksis. Mitt bredere fagområde er vitenskapshistorie, utviklingsspørsmål, miljøhistorie, energipolitikk, oljeforvaltning, New Public Management og evaluering som styringsverktøy.

Forskning

I min phd-avhandling analyserte jeg hvordan evaluering ble institusjonalisert i norsk bistand i perioden 1980-1992, med særlig vekt på hvilke metoder, rutiner og systemer som ble tatt i bruk, og hvilke endringer dette skapte for bistanden som helhet. Et sentralt spørsmål i avhandlingen er hvordan ulike metoder gjorde det mulig å se resultater av bistanden. Jeg undersøkte spesielt hvordan dette utspilte seg i norsk oljebistand (støtte til demokratisk forvaltning av oljeressurser), og hvilke utfordringer det innebar å evaluere effekten av å overføre ekspertise fra Norge til andre land. Avhandlingen er teoretisk og metodisk posisjonert innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet Vitenskap- og Teknologistudier (STS).

Undervisning

TIK 4001: Teknologi, Innovasjon og Kunnskap (Introduksjon til Vitenskap- og Teknologistudier)

TIK 4011: Science and Technology in Politics and Society (Part 2: The Good Economy)

TIK4040: Research and Design Seminar

SGO 4010: Qualitative Method (Dokumentanalyse)

 

Emneord: Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse

Publikasjoner

Reinertsen Hilde 2016. Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. Dissertation for the Degree of PhD, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 329 pp.

Kall, Ann-Sofie og Reinertsen, Hilde 2015. "Introduction: Engaging Environments", Nordic Journal of Science and Technology Studies 3 (2): 14-17.

Reinertsen, Hilde 2013. "Bokanmeldelse: Fortiden i nåtiden", Historisk Tidsskrift 92 (3): 486-491.

Reinertsen, Hilde 2012. "Confessions of a lecturer", Teknovatøren 2 (3): 50-51.

Reinertsen, Hilde 2010. "Fra teknisk ekspertise til politisk analyse - utviklingsforskning og bistand i Norge 1960–1980", Arr. Idéhistorisk tidsskrift 22 (1):35-47.

 • Reinertsen, Hilde (2018). Aldri nok rapporter? Om evalueringens optikk og bistandens resultater., I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  Kapittel 2.  s 60 - 87
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske tekster. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4)
 • Kall, Ann-Sofie & Reinertsen, Hilde (2015). Introduction: Engaging Environments. Nordic Journal of Science and Technology Studies.  ISSN 1894-4647.  3(2), s 14- 17
 • Reinertsen, Hilde (2010). Fra teknisk ekspertise til politisk analyse - utviklingsforskning og bistand i Norge 1960–1980. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(1), s 35- 47

Se alle arbeider i Cristin

 • Reinertsen, Hilde (2018). "Documents: Treasure hunting in the aid archives.".
 • Reinertsen, Hilde (2018). Dokumentanalyse.
 • Reinertsen, Hilde (2018). Evaluering av politikk som ekspertise.
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Norsk bistand - kan alt måles?" Deltaker i panelsamtale..
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Hvordan dokumentere resultater av rettighetsbasert bistand?.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Kampen om havrommet. Panelsamtale.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2017). The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & Hermansen, Erlend Andre T. (2017). Hvorfor skal vi tro på klimaforskningen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Bistandens læringsproblem. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction. An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Conference poster.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction: An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation..
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Two sides of the same coin? Are learning and accountability compatible in aid evaluation? EBA report seminar.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Vi måste prata om utvärderingarnas syfte. Biståndsdebatten.se.
 • Reinertsen, Hilde & Sætre, Simen (2017, 15. desember). Den fantastiske visjonen i norsk oppdrett. Historien om et dokument..  Morgenbladet.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Ble Helgesen akterutseilt?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Hvem former havsatsingen?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Bjørkdahl, Kristian; Reinertsen, Hilde & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Conference presentation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Bistandsreform i det blåblå. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Confessions of a lecturer. Teknovatøren.  (11), s 32- 33
 • Reinertsen, Hilde (2016, 06. mai). Intet rom for tvil.  Morgenbladet.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 24. mai). Krav om resultater endret bistanden. [Fagblad].  Bistandsaktuelt.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Measuring aid effectiveness.
 • Reinertsen, Hilde (2016). On contexting: Can the analyst "follow the actors" and still bring in her own choice of contexts?.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. PhD dissertation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. Seminar presentation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of evaluation. Making Norwegian foreign aid an evaluable Object, 1977-1992. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 26. april). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett].  forskning.no.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 26. april). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett].  UiOs nettsider.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Seminar presentation..
 • Reinertsen, Hilde & Falkenborn, Jarl (2016). Evaluation of foreign aid - interview with Hilde Reinertsen. Teknovatøren.  11, s 12- 15
 • Reinertsen, Hilde (2015). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992..
 • Reinertsen, Hilde (2014). Hva er god bistand?.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk bistandsevaluering i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk oljebistand og resultatarbeid i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Assessing future impact.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Claudia Lenz og Trond Risto Nilssen (red.) Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie Universitetsforlaget, Oslo 2011, 343 s. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  92(3), s 486- 491
 • Reinertsen, Hilde (2013). Meeting Moving Targets: The Ambiguous Authority of Environmental Accounting in Development Aid.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Norsk utviklingssamarbeid: Hvor går veien videre?.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Panel moderator.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Rom for kritikk: En NGOs rolle i norsk offentlig debatt om vannkraftprosjekter i utlandet.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Sharing Knowledge and Ideas - the University as Innovative Partner and/or Critical Watchdog.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Technologies of timing: Planning, monitoring, and evaluation of Norwegian development aid projects.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Tusenårsmålene etter 2015 - fra et OECD-DAC-perspektiv. Kommentar.
 • Reinertsen, Hilde & Kall, Ann-Sofie (2013). Opening remarks: Engaging Environments. Analyzing lay knowledge and popular action on nature, the environment and climate change.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Confessions of a lecturer. Teknovatøren.  2(3), s 50- 51
 • Reinertsen, Hilde (2012). De borgerlige og utviklingspolitikken. Debattleder.
 • Reinertsen, Hilde (2012, 14. desember). "Familieliv i skvis".  Klassekampen.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Hvorfor følges ikke "arbeidslinja" i utviklingspolitikken? Debattleder, politikerpanel.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Ingen er herfra. Bokanmeldelse av Thomas Hylland Eriksen: "Veien til Baranquilla" (2012). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Inn til kjernen. Bokanmeldelse av Dag Hessen, Inger Nordal og Thore Lie: "Kristine Bonnevie. Et forskerliv" (2012). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Knowledge on the move. Understanding development aid.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Fuelling global development: Norwegian efforts to translate and transfer petroleum technologies, experiences, and expertise to the developing world. Presentation, Kultrans Conference.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Technology Transfer in Development Aid. Presentasjon på CenSES Årskonferanse.
 • Reinertsen, Hilde (2010). Nødrop. Bokanmeldelse av Linda Polman: "Krisekaravanen" (2010). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2010). Fra naturfredning til klimakamp: Norges Naturvernforbund 1914-2014.
 • Reinertsen, Hilde (2008). Norge til verden eller verden til Norge? Utviklingsforskning, ikke-europeiske studier og bistandsforvaltningens kunnskapssyn i Norge, 1960-1980. Masteroppgave i historie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 10. apr. 2018 12:45