Hilde Reinertsen

Bilde av Hilde Reinertsen
English version of this page
Telefon +47 22841652
Rom Eilert Sundts hus 535
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

Pågående forskning

I perioden 2021-2024 leder jeg forskningsprosjektet «Evaluation Optics of the Nation State: The Past, Present and Future of Public Documentation» (EVALUNATION). Prosjektet handler om evalueringsrapporter - om hvordan disse skrives, leses og diskuteres i samfunnet, og hvordan vi kan forske på dem ved å kombinere historiske, etnografiske og digitale metoder. Prosjektet bygger videre på min PhD-avhandling, og finansieres av Norges Forskningsråd under programmet FRIPRO - Unge forskertalenter. Se nærmere prosjektbeskrivelse her.

Denne forskningen inngår i en bredere interesse for å studere dokumenter i praksis og deres rolle både i samfunnet og våre egne liv. Sammen med Kristin Asdal har jeg skrevet en egen metodebok om dette. Boka kom først ut på norsk i 2020: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (Cappellen Damm Akademisk).  I 2022 utkom en utvidet engelsk versjon: Doing document analysis: A practice-oriented method (Sage Publishing). Se filmen under for en presentasjon av denne metodiske tilnærmingen til dokumenter:

 

 

Akademisk interessefelt

Jeg er interessert i forholdet mellom kunnskap og politikk, og hvordan ulike former for kunnskapsproduksjon former politikk og samfunnsutvikling. Jeg har undersøkt temaer innenfor vitenskapshistorie, miljøhistorie, utviklingsspørsmål, bistandspolitikk, energipolitikk, havbruk, oljeforvaltning, new public management og evaluering som styringsverktøy.

I perioden 2016-2020 var jeg postdoktor og koordinator for forskningsprosjektet LITTLE TOOLS, ledet av Kristin Asdal ved TIK og finansiert av Det europeiske forskingsrådet (ERC). Prosjektet undersøkte to av Norges sentrale næringer - fiskeri og oppdrett – og hvordan disse har utviklet seg historisk og i dag som følge av store vitenskapelige, politiske og markedsmessige endringer. Jeg jobbet her spesielt med å analysere hvordan politiske dokumenter og prosesser rundt oppdrett, havpolitikk og havøkonomi inngår i politiske satsinger for å realisere den såkalte bioøkonomien, som mange håper skal ta over for oljealderen. Metodeboka var også en sentral del av postdoktorarbeidet.

Som phd-stipendiat ved TIK i 2010-2015 forsket jeg på evaluering av bistand, og hvordan dette ble et eget ekspertområde i skjæringspunktet mellom vitenskap, statlig styring, utviklingspolitikk og bistandspraksis. I phd-avhandlingen analyserte jeg hvordan evaluering ble institusjonalisert i norsk bistand i perioden 1980-1992, med særlig vekt på hvilke metoder, rutiner og systemer som ble tatt i bruk, og hvilke endringer dette skapte for bistanden som helhet. Et sentralt spørsmål i avhandlingen var hvordan ulike metoder gjorde det mulig å se resultater av bistanden. Jeg undersøkte spesielt hvordan dette utspilte seg i norsk oljebistand (støtte til demokratisk forvaltning av oljeressurser), og hvilke utfordringer det innebar å evaluere effekten av å overføre ekspertise fra Norge til andre land. Avhandlingen er teoretisk og metodisk posisjonert innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet Vitenskap- og teknologistudier (STS).

Tillitsverv og oppdrag

Fra 2022: Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
2021-2024: Medlem av Akademiet for yngre forskere
2022-2023: Medlem av Arkivverkets utvalg for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon
2021-2023: Redaksjonsmedlem, Nytt Norsk Tidsskrift
2021: Jurymedlem, Evalueringsprisen, Norsk Evalueringsforening
2020-2023: Varamedlem, styret for Forskerforbundet ved UiO
2019: Styremedlem på vegne av midlertidig vitenskapelig ansatte, fakultetsstyret ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
2019: Styremedlem på vegne av midlertidig vitenskapelig ansatte, senterstyret ved TIK, UiO

Undervisning

Jeg har forelest om evalueringspraksis, bistandsforvaltning og dokumentanalyse ved hhv. OsloMet, NMBU/Noragric og Politihøgskolen. Jeg har tidligere undervist i følgende emner ved UiO:

TIK 4001: Teknologi, Innovasjon og Kunnskap 
TIK 4011: Science and Technology in Politics and Society
TIK4040: Research and Design Seminar
HGO 4010: Qualitative Method, document analysis (videoforelesning del 1 og del 2)

For mer detaljert presentasjon av tidligere undervisning, veiledning og andre verv og oppdrag, se min CV.

For oversikt over publikasjoner og siteringer, se Cristin, Google Scholar og Research Gate.

Emneord: Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse

Publikasjoner

Asdal, Kristin & Hilde Reinertsen 2022. Doing document analysis: A practice-oriented method. Sage Publications. ISBN 9781529759792. 256 s.

Reinertsen, Hilde 2021. Hva ser vi når vi evaluerer? Forskningspolitikk nr 1/2021, s. 16-17.

Asdal, Kristin & Hilde Reinertsen 2020. Following viruses - following documents. Teknovatøren #19, s. 26-29.

Asdal, Kristin & Hilde Reinertsen 2020. Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 326 s.

Reinertsen, Hilde & Kristin Asdal 2019. "Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity"Journal of Cultural Economy, juli 2019, s. 1-19.

Reinertsen, Hilde 2018. "Aldri nok rapporter? Om evalueringens optikk og bistandens resultater". I Kristian Bjørkdahl (red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag, s. 60-87.

Reinertsen, Hilde & Kristin Asdal 2018. "Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske dokumenter"Arr. Idéhistorisk tidsskrift, nr. 3-4, s. 3-17.

 • Asdal, Kristin; Cointe, Béatrice; Hobæk, Bård; Reinertsen, Hilde; Huse, Tone & Morsman, Silje Rebecca [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). 'The good economy': a conceptual and empirical move for investigating how economies and versions of the good are entangled. BioSocieties. ISSN 1745-8552. doi: 10.1057/s41292-021-00245-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2019). Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity. Journal of Cultural Economy. ISSN 1753-0350. 12(6), s. 552–570. doi: 10.1080/17530350.2019.1639066. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske tekster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reinertsen, Hilde (2018). Aldri nok rapporter? Om evalueringens optikk og bistandens resultater. I Bjørkdahl, Kristian (Red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4052-3. s. 60–87.
 • Kall, Ann-Sofie & Reinertsen, Hilde (2015). Introduction: Engaging Environments. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 3(2), s. 14–17. doi: 10.5324/njsts.v3i2.2161.
 • Reinertsen, Hilde (2010). Fra teknisk ekspertise til politisk analyse - utviklingsforskning og bistand i Norge 1960–1980. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 35–47.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2022). Doing document analysis: A practice-oriented method. Sage Publications. ISBN 9781529759792. 256 s.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202543631. 276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2022). Accountability versus learning in aid evaluation: A practice-oriented exploration of persistent dilemmas. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. ISSN 1356-3890. 28(3), s. 356–378. doi: 10.1177/13563890221100848.
 • Reinertsen, Hilde & Skorpen, Gro Stueland (2022). Hva om vi ikke hadde evaluering? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Reinertsen, Hilde (2022). Den gordiske modellen. [Fagblad]. Khrono.
 • Lohne, Kjersti; Mathé, Nora Elise Hesby; Myksvoll, Mari Skuggedal & Reinertsen, Hilde (2021). Akademisk ytringsfrihet: Tre løsningsforslag. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2021). Hvordan gjøre dokumentanalyse? En praksis-orientert metode.
 • Reinertsen, Hilde (2021). Document analysis: Opportunities for researchers.
 • Reinertsen, Hilde (2021). Project presentation (ISS): Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation (EVALUNATION).
 • Reinertsen, Hilde (2021). Prosjektpresentasjon (TF): Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation (EVALUNATION).
 • Reinertsen, Hilde (2021). Project presentation (SES): Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation (EVALUNATION).
 • Reinertsen, Hilde (2021). Project presentation (Osiris): Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation (EVALUNATION).
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2021). Including documents in the repertoire of practices: A method.
 • Reinertsen, Hilde (2021). Hva ser vi når vi evaluerer? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 44(1), s. 16–17.
 • Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde & Brenna, Anders (2020). Podcast: Den blå økonomien. [Radio]. Norgeshistorie.no.
 • Nickelsen, Trine; Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Dokumentene former livene våre - og hele samfunnet. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Following viruses - following documents. Teknovatøren. 19, s. 26–29.
 • Reinertsen, Hilde (2019). Frokostmøte: Verdien av havet.
 • Klasbu, Stian & Reinertsen, Hilde (2019). Looking back, moving forward: Retracing one of TIK's intellectual roots. Teknovatøren. s. 8–9.
 • Druglitrø, Tone; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka & Reinertsen, Hilde (2019). Tverrfaglighet under press. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning.
 • Reinertsen, Hilde (2018). Evaluering av politikk som ekspertise.
 • Reinertsen, Hilde (2018). Dokumentanalyse.
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Norsk bistand - kan alt måles?" Deltaker i panelsamtale.
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Documents: Treasure hunting in the aid archives.".
 • Reinertsen, Hilde & Sætre, Simen (2017). Den fantastiske visjonen i norsk oppdrett. Historien om et dokument. [Avis]. Morgenbladet.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2017). The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Kampen om havrommet. Panelsamtale.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction. An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Conference poster.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & Hermansen, Erlend Andre T. (2017). Hvorfor skal vi tro på klimaforskningen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Bistandens læringsproblem. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Vi måste prata om utvärderingarnas syfte. Biståndsdebatten.se.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Hvordan dokumentere resultater av rettighetsbasert bistand?
 • Bjørkdahl, Kristian; Reinertsen, Hilde & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of evaluation. Making Norwegian foreign aid an evaluable Object, 1977-1992. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Measuring aid effectiveness.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Seminar presentation.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Hvem former havsatsingen? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Ble Helgesen akterutseilt? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Intet rom for tvil. [Avis]. Morgenbladet.
 • Reinertsen, Hilde & Falkenborn, Jarl (2016). Evaluation of foreign aid - interview with Hilde Reinertsen. Teknovatøren. 11, s. 12–15.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Confessions of a lecturer. Teknovatøren. s. 32–33.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Krav om resultater endret bistanden. [Fagblad]. Bistandsaktuelt.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. Seminar presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Bistandsreform i det blåblå. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett]. forskning.no.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett]. UiOs nettsider.
 • Reinertsen, Hilde (2016). On contexting: Can the analyst "follow the actors" and still bring in her own choice of contexts?
 • Reinertsen, Hilde (2015). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk oljebistand og resultatarbeid i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk bistandsevaluering i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Hva er god bistand?
 • Reinertsen, Hilde (2013). Norsk utviklingssamarbeid: Hvor går veien videre?
 • Reinertsen, Hilde (2013). Claudia Lenz og Trond Risto Nilssen (red.) Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie Universitetsforlaget, Oslo 2011, 343 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(3), s. 486–491.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Meeting Moving Targets: The Ambiguous Authority of Environmental Accounting in Development Aid.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Assessing future impact.
 • Reinertsen, Hilde & Kall, Ann-Sofie (2013). Opening remarks: Engaging Environments. Analyzing lay knowledge and popular action on nature, the environment and climate change.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Sharing Knowledge and Ideas - the University as Innovative Partner and/or Critical Watchdog.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Tusenårsmålene etter 2015 - fra et OECD-DAC-perspektiv. Kommentar.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Rom for kritikk: En NGOs rolle i norsk offentlig debatt om vannkraftprosjekter i utlandet.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Panel moderator.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Technologies of timing: Planning, monitoring, and evaluation of Norwegian development aid projects.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Hvorfor følges ikke "arbeidslinja" i utviklingspolitikken? Debattleder, politikerpanel.
 • Reinertsen, Hilde (2012). De borgerlige og utviklingspolitikken. Debattleder.
 • Reinertsen, Hilde (2012). "Familieliv i skvis". [Avis]. Klassekampen.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Confessions of a lecturer. Teknovatøren. 2(3), s. 50–51.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Inn til kjernen. Bokanmeldelse av Dag Hessen, Inger Nordal og Thore Lie: "Kristine Bonnevie. Et forskerliv" (2012). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Ingen er herfra. Bokanmeldelse av Thomas Hylland Eriksen: "Veien til Baranquilla" (2012). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Knowledge on the move. Understanding development aid.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Technology Transfer in Development Aid. Presentasjon på CenSES Årskonferanse.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Fuelling global development: Norwegian efforts to translate and transfer petroleum technologies, experiences, and expertise to the developing world. Presentation, Kultrans Conference.
 • Reinertsen, Hilde (2010). Nødrop. Bokanmeldelse av Linda Polman: "Krisekaravanen" (2010). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction: An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA). ISSN 978-91-88143-28-0.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. PhD dissertation. Universitetet i Oslo.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2010). Fra naturfredning til klimakamp: Norges Naturvernforbund 1914-2014. Unipub forlag. ISSN 978-82-7986-092-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 5. juli 2022 17:14

Prosjekter

Forskergrupper