Hilde Reinertsen

Bilde av Hilde Reinertsen
English version of this page
Telefon +47 22841652
Rom Eilert Sundts hus 535
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Pågående forskning

Jeg har vært postdoktor ved og er nå koordinator for forskningsprosjektet LITTLE TOOLS, som ledes av Kristin Asdal og finansieres av Det europeiske forskingsrådet (ERC). Prosjektet undersøker to av Norges sentrale næringer - fiskeri og oppdrett – og hvordan disse har utviklet seg historisk og i dag som følge av store vitenskapelige, politiske og markedsmessige endringer. Jeg jobber her spesielt med å analysere hvordan politiske dokumenter og prosesser om oppdrett, havpolitikk og havøkonomi inngår i politiske satsinger for å realisere den såkalte bioøkonomien, som skal ta over for oljealderen.

Denne forskningen inngår i en bredere undersøkelse av dokumenter i praksis, og deres rolle både i samfunnet som helhet og våre individuelle liv. Høsten 2020 utgir jeg en lærebok sammen med Kristin Asdal: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Se filmen under for en presentasjon av dette perspektivet:

 

 

Akademisk interessefelt

Jeg er interessert i forholdet mellom kunnskap og politikk, og hvordan ulike former for kunnskapsproduksjon former politikk og samfunnsutvikling. Jeg har undersøkt temaer innenfor vitenskapshistorie, miljøhistorie, utviklingsspørsmål, bistandspolitikk, energipolitikk, havbruk, oljeforvaltning, new public management og evaluering som styringsverktøy.

I perioden 2021-2024 skal jeg lede et nytt forskningsprosjekt om evalueringsrapporter - og om hvordan disse skrives, leses og diskuteres  i samfunnet: «Evaluation Optics of the Nation State: The Past, Present and Future of Public Documentation» (EVALUNATION) med finansiering fra Norges Forskningsråd under programmet FRIPRO - Unge forskertalenter. Se nærmere prosjektbeskrivelse her.

Som phd-stipendiat forsket jeg på evaluering av bistand, og hvordan dette ble et eget ekspertområde i skjæringspunktet mellom vitenskap, statlig styring, utviklingspolitikk og bistandspraksis. I phd-avhandlingen analyserte jeg hvordan evaluering ble institusjonalisert i norsk bistand i perioden 1980-1992, med særlig vekt på hvilke metoder, rutiner og systemer som ble tatt i bruk, og hvilke endringer dette skapte for bistanden som helhet. Et sentralt spørsmål i avhandlingen var hvordan ulike metoder gjorde det mulig å se resultater av bistanden. Jeg undersøkte spesielt hvordan dette utspilte seg i norsk oljebistand (støtte til demokratisk forvaltning av oljeressurser), og hvilke utfordringer det innebar å evaluere effekten av å overføre ekspertise fra Norge til andre land. Avhandlingen er teoretisk og metodisk posisjonert innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet Vitenskap- og teknologistudier (STS).

Undervisning

TIK 4001: Teknologi, Innovasjon og Kunnskap (Introduksjon til Vitenskap- og Teknologistudier)

TIK 4011: Science and Technology in Politics and Society (Part 2: The Good Economy)

TIK4040: Research and Design Seminar

HGO 4010: Qualitative Method, document analysis (videoforelesning del 1 og del 2)

Emneord: Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse

Publikasjoner

Kristin Asdal & Hilde Reinertsen 2020. Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Kristin Asdal, Béatrice Cointe, Bård Hobæk, Tone Huse, Silje Morsman, Tommas Måløy and Hilde Reinertsen 2019. "The Good Economy: Re-casting the bioeconomy, its normativities and its trouble." The Good Economy Working Paper Series, no. 3/2019.

Reinertsen, Hilde & Kristin Asdal 2019. "Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity", i Journal of Cultural Economy, juli 2019, s. 1-19.

Reinertsen, Hilde 2018. "Aldri nok rapporter? Om evalueringens optikk og bistandens resultater", i Kristian Bjørkdahl (red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag, s. 60-87.

Reinertsen, Hilde & Kristin Asdal 2018. "Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske dokumenter", Arr. Idéhistorisk tidsskrift, nr. 3-4, s. 3-17.

Se alle arbeider i Cristin

 • Druglitrø, Tone; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka & Reinertsen, Hilde (2019). Tverrfaglighet under press. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Klasbu, Stian & Reinertsen, Hilde (2019). Looking back, moving forward: Retracing one of TIK's intellectual roots. Teknovatøren.  (17), s 8- 9
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Documents: Treasure hunting in the aid archives.".
 • Reinertsen, Hilde (2018). Dokumentanalyse.
 • Reinertsen, Hilde (2018). Evaluering av politikk som ekspertise.
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Norsk bistand - kan alt måles?" Deltaker i panelsamtale..
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Hvordan dokumentere resultater av rettighetsbasert bistand?.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Kampen om havrommet. Panelsamtale.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2017). The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & Hermansen, Erlend Andre T. (2017). Hvorfor skal vi tro på klimaforskningen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Bistandens læringsproblem. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction. An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Conference poster.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction: An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation..
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Two sides of the same coin? Are learning and accountability compatible in aid evaluation? EBA report seminar.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Vi måste prata om utvärderingarnas syfte. Biståndsdebatten.se.
 • Reinertsen, Hilde & Sætre, Simen (2017, 15. desember). Den fantastiske visjonen i norsk oppdrett. Historien om et dokument..  Morgenbladet.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Ble Helgesen akterutseilt?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Hvem former havsatsingen?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Bjørkdahl, Kristian; Reinertsen, Hilde & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Conference presentation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Bistandsreform i det blåblå. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Confessions of a lecturer. Teknovatøren.  (11), s 32- 33
 • Reinertsen, Hilde (2016, 06. mai). Intet rom for tvil.  Morgenbladet.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 24. mai). Krav om resultater endret bistanden. [Fagblad].  Bistandsaktuelt.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Measuring aid effectiveness.
 • Reinertsen, Hilde (2016). On contexting: Can the analyst "follow the actors" and still bring in her own choice of contexts?.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. PhD dissertation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. Seminar presentation..
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of evaluation. Making Norwegian foreign aid an evaluable Object, 1977-1992. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 26. april). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett].  forskning.no.
 • Reinertsen, Hilde (2016, 26. april). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett].  UiOs nettsider.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Seminar presentation..
 • Reinertsen, Hilde & Falkenborn, Jarl (2016). Evaluation of foreign aid - interview with Hilde Reinertsen. Teknovatøren.  11, s 12- 15
 • Reinertsen, Hilde (2015). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992..
 • Reinertsen, Hilde (2014). Hva er god bistand?.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk bistandsevaluering i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk oljebistand og resultatarbeid i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Assessing future impact.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Claudia Lenz og Trond Risto Nilssen (red.) Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie Universitetsforlaget, Oslo 2011, 343 s. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  92(3), s 486- 491
 • Reinertsen, Hilde (2013). Meeting Moving Targets: The Ambiguous Authority of Environmental Accounting in Development Aid.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Norsk utviklingssamarbeid: Hvor går veien videre?.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Panel moderator.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Rom for kritikk: En NGOs rolle i norsk offentlig debatt om vannkraftprosjekter i utlandet.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Sharing Knowledge and Ideas - the University as Innovative Partner and/or Critical Watchdog.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Technologies of timing: Planning, monitoring, and evaluation of Norwegian development aid projects.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Tusenårsmålene etter 2015 - fra et OECD-DAC-perspektiv. Kommentar.
 • Reinertsen, Hilde & Kall, Ann-Sofie (2013). Opening remarks: Engaging Environments. Analyzing lay knowledge and popular action on nature, the environment and climate change.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Confessions of a lecturer. Teknovatøren.  2(3), s 50- 51
 • Reinertsen, Hilde (2012). De borgerlige og utviklingspolitikken. Debattleder.
 • Reinertsen, Hilde (2012, 14. desember). "Familieliv i skvis".  Klassekampen.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Hvorfor følges ikke "arbeidslinja" i utviklingspolitikken? Debattleder, politikerpanel.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Ingen er herfra. Bokanmeldelse av Thomas Hylland Eriksen: "Veien til Baranquilla" (2012). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Inn til kjernen. Bokanmeldelse av Dag Hessen, Inger Nordal og Thore Lie: "Kristine Bonnevie. Et forskerliv" (2012). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Knowledge on the move. Understanding development aid.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Fuelling global development: Norwegian efforts to translate and transfer petroleum technologies, experiences, and expertise to the developing world. Presentation, Kultrans Conference.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Technology Transfer in Development Aid. Presentasjon på CenSES Årskonferanse.
 • Reinertsen, Hilde (2010). Nødrop. Bokanmeldelse av Linda Polman: "Krisekaravanen" (2010). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2010). Fra naturfredning til klimakamp: Norges Naturvernforbund 1914-2014.
 • Reinertsen, Hilde (2008). Norge til verden eller verden til Norge? Utviklingsforskning, ikke-europeiske studier og bistandsforvaltningens kunnskapssyn i Norge, 1960-1980. Masteroppgave i historie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 14. sep. 2020 12:18