Hilde Reinertsen

Bilde av Hilde Reinertsen
English version of this page
Telefon +47 22841652
Rom Eilert Sundts hus 535
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

Pågående forskning

I perioden 2021-2024 leder jeg forskningsprosjektet «Evaluation Optics of the Nation State: The Past, Present and Future of Public Documentation» (EVALUNATION). Prosjektet handler om evalueringsrapporter - om hvordan disse skrives, leses og diskuteres i samfunnet, og hvordan vi kan forske på dem ved å kombinere historiske, etnografiske og digitale metoder. Prosjektet bygger videre på min PhD-avhandling, og finansieres av Norges Forskningsråd under programmet FRIPRO - Unge forskertalenter. Se nærmere prosjektbeskrivelse her.

Denne forskningen inngår i en bredere interesse for å studere dokumenter i praksis og deres rolle både i samfunnet og våre egne liv. Sammen med Kristin Asdal har jeg skrevet en egen metodebok om dette. Boka kom først ut på norsk i 2020: Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (Cappellen Damm Akademisk).  Ved årsskiftet 2021/2022 kommer en utvidet versjon på engelsk: Doing document analysis: A practice-oriented method (Sage Publications). Se filmen under for en presentasjon av denne metodiske tilnærmingen til dokumenter:

 

 

Akademisk interessefelt

Jeg er interessert i forholdet mellom kunnskap og politikk, og hvordan ulike former for kunnskapsproduksjon former politikk og samfunnsutvikling. Jeg har undersøkt temaer innenfor vitenskapshistorie, miljøhistorie, utviklingsspørsmål, bistandspolitikk, energipolitikk, havbruk, oljeforvaltning, new public management og evaluering som styringsverktøy.

I perioden 2016-2020 var jeg postdoktor og koordinator for forskningsprosjektet LITTLE TOOLS, ledet av Kristin Asdal ved TIK og finansiert av Det europeiske forskingsrådet (ERC). Prosjektet undersøkte to av Norges sentrale næringer - fiskeri og oppdrett – og hvordan disse har utviklet seg historisk og i dag som følge av store vitenskapelige, politiske og markedsmessige endringer. Jeg jobbet her spesielt med å analysere hvordan politiske dokumenter og prosesser rundt oppdrett, havpolitikk og havøkonomi inngår i politiske satsinger for å realisere den såkalte bioøkonomien, som mange håper skal ta over for oljealderen. Metodeboka var også en sentral del av postdoktorarbeidet.

Som phd-stipendiat ved TIK i 2010-2015 forsket jeg på evaluering av bistand, og hvordan dette ble et eget ekspertområde i skjæringspunktet mellom vitenskap, statlig styring, utviklingspolitikk og bistandspraksis. I phd-avhandlingen analyserte jeg hvordan evaluering ble institusjonalisert i norsk bistand i perioden 1980-1992, med særlig vekt på hvilke metoder, rutiner og systemer som ble tatt i bruk, og hvilke endringer dette skapte for bistanden som helhet. Et sentralt spørsmål i avhandlingen var hvordan ulike metoder gjorde det mulig å se resultater av bistanden. Jeg undersøkte spesielt hvordan dette utspilte seg i norsk oljebistand (støtte til demokratisk forvaltning av oljeressurser), og hvilke utfordringer det innebar å evaluere effekten av å overføre ekspertise fra Norge til andre land. Avhandlingen er teoretisk og metodisk posisjonert innenfor det tverrfaglige forskningsfeltet Vitenskap- og teknologistudier (STS).

Tillitsverv og oppdrag

2021-2024: Medlem av Akademiet for Yngre Forskere
2021-2023 : Redaksjonsmedlem, Nytt Norsk Tidsskrift
2021: Jurymedlem, Evalueringsprisen, Norsk Evalueringsforening
2020-2022: Varamedlem, styret for Forskerforbundet ved UiO
2019: Styremedlem på vegne av midlertidig vitenskapelig ansatte, fakultetsstyret ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
2019: Styremedlem på vegne av midlertidig vitenskapelig ansatte, senterstyret ved TIK, UiO

Undervisning

Jeg har forelest om evalueringspraksis, bistandsforvaltning og dokumentanalyse ved hhv. OsloMet, NMBU/Noragric og Politihøgskolen. Jeg har tidligere undervist i følgende emner ved UiO:

TIK 4001: Teknologi, Innovasjon og Kunnskap 
TIK 4011: Science and Technology in Politics and Society
TIK4040: Research and Design Seminar
HGO 4010: Qualitative Method, document analysis (videoforelesning del 1 og del 2)

For mer detaljert presentasjon av tidligere undervisning, veiledning og andre verv og oppdrag, se min CV.

Emneord: Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse

Publikasjoner

Reinertsen, Hilde 2021. Hva ser vi når vi evaluerer? Forskningspolitikk nr 1/2021, s. 16-17.

Asdal, Kristin & Hilde Reinertsen 2020. Following viruses - following documents. Teknovatøren #19, s. 26-29.

Nickelsen, Trine, Kristin Asdal & Hilde Reinertsen 2020. Dokumentene våre former livene våre - og hele samfunnet. Intervju, Apollon, november 2020.

Asdal, Kristin & Hilde Reinertsen 2020. Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 326 s.

Reinertsen, Hilde & Kristin Asdal 2019. "Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity"Journal of Cultural Economy, juli 2019, s. 1-19.

Reinertsen, Hilde 2018. "Aldri nok rapporter? Om evalueringens optikk og bistandens resultater". I Kristian Bjørkdahl (red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag, s. 60-87.

Reinertsen, Hilde & Kristin Asdal 2018. "Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske dokumenter"Arr. Idéhistorisk tidsskrift, nr. 3-4, s. 3-17.

 • Asdal, Kristin; Cointe, Béatrice; Hobæk, Bård; Reinertsen, Hilde; Huse, Tone & Morsman, Silje Rebecca [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). ‘The good economy’: a conceptual and empirical move for investigating how economies and versions of the good are entangled. BioSocieties. ISSN 1745-8552. s. 1–24. doi: 10.1057/s41292-021-00245-5.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2019). Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity. Journal of Cultural Economy. ISSN 1753-0350. 12(6), s. 552–570. doi: 10.1080/17530350.2019.1639066. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske tekster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reinertsen, Hilde (2018). Aldri nok rapporter? Om evalueringens optikk og bistandens resultater. I Bjørkdahl, Kristian (Red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4052-3. s. 60–87.
 • Kall, Ann-Sofie & Reinertsen, Hilde (2015). Introduction: Engaging Environments. Nordic Journal of Science and Technology Studies. ISSN 1894-4647. 3(2), s. 14–17. doi: 10.5324/njsts.v3i2.2161.
 • Reinertsen, Hilde (2010). Fra teknisk ekspertise til politisk analyse - utviklingsforskning og bistand i Norge 1960–1980. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(1), s. 35–47.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2022). Doing document analysis: A practice-oriented method. Sage Publications. ISBN 9781529759792. 256 s.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202543631. 276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2021). Including documents in the repertoire of practices: A method.
 • Reinertsen, Hilde (2021). Hva ser vi når vi evaluerer? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 44(1), s. 16–17.
 • Reinertsen, Hilde (2021). Document analysis: Opportunities for researchers.
 • Reinertsen, Hilde (2021). Project presentation (ISS): Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation (EVALUNATION).
 • Reinertsen, Hilde (2021). Project presentation (SES): Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation (EVALUNATION).
 • Reinertsen, Hilde (2021). Project presentation (Osiris): Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation (EVALUNATION).
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2021). Hvordan gjøre dokumentanalyse? En praksis-orientert metode.
 • Reinertsen, Hilde (2021). Prosjektpresentasjon (TF): Evaluation optics of the nation state: The past, present and future of public documentation (EVALUNATION).
 • Lohne, Kjersti; Mathé, Nora Elise Hesby; Myksvoll, Mari Skuggedal & Reinertsen, Hilde (2021). Akademisk ytringsfrihet: Tre løsningsforslag. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Nickelsen, Trine; Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Dokumentene former livene våre - og hele samfunnet. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde & Brenna, Anders (2020). Podcast: Den blå økonomien. [Radio]. Norgeshistorie.no.
 • Asdal, Kristin & Reinertsen, Hilde (2020). Following viruses - following documents. Teknovatøren. 19, s. 26–29.
 • Reinertsen, Hilde (2019). Frokostmøte: Verdien av havet.
 • Druglitrø, Tone; Hanson, Jens; Mäkitie, Tuukka & Reinertsen, Hilde (2019). Tverrfaglighet under press. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Klasbu, Stian & Reinertsen, Hilde (2019). Looking back, moving forward: Retracing one of TIK's intellectual roots. Teknovatøren. s. 8–9.
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Norsk bistand - kan alt måles?" Deltaker i panelsamtale.
 • Reinertsen, Hilde (2018). "Documents: Treasure hunting in the aid archives.".
 • Reinertsen, Hilde (2018). Dokumentanalyse.
 • Reinertsen, Hilde (2018). Evaluering av politikk som ekspertise.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2018). Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Hvordan dokumentere resultater av rettighetsbasert bistand?
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction. An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Conference poster.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Vi måste prata om utvärderingarnas syfte. Biståndsdebatten.se.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2017). The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Bistandens læringsproblem. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & Hermansen, Erlend Andre T. (2017). Hvorfor skal vi tro på klimaforskningen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Reinertsen, Hilde (2017). Kampen om havrommet. Panelsamtale.
 • Reinertsen, Hilde & Sætre, Simen (2017). Den fantastiske visjonen i norsk oppdrett. Historien om et dokument. [Avis]. Morgenbladet.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Krav om resultater endret bistanden. [Fagblad]. Bistandsaktuelt.
 • Reinertsen, Hilde & Falkenborn, Jarl (2016). Evaluation of foreign aid - interview with Hilde Reinertsen. Teknovatøren. 11, s. 12–15.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Ble Helgesen akterutseilt? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Asdal, Kristin; Hobæk, Bård & Reinertsen, Hilde (2016). Hvem former havsatsingen? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Confessions of a lecturer. Teknovatøren. s. 32–33.
 • Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin & Hobæk, Bård (2016). The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Intet rom for tvil. [Avis]. Morgenbladet.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Seminar presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Measuring aid effectiveness.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of evaluation. Making Norwegian foreign aid an evaluable Object, 1977-1992. Conference presentation.
 • Bjørkdahl, Kristian; Reinertsen, Hilde & McNeill, Desmond (2016). Confronting the contradiction: An exploration of the tensions between accountability and learning in aid evaluation. Conference presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. Seminar presentation.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett]. UiOs nettsider.
 • Reinertsen, Hilde (2016). On contexting: Can the analyst "follow the actors" and still bring in her own choice of contexts?
 • Reinertsen, Hilde (2016). Strenge rapporteringskrav kan tåkeleggje bistandsresultat. [Internett]. forskning.no.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Bistandsreform i det blåblå. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Reinertsen, Hilde (2015). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk oljebistand og resultatarbeid i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2014). Hva er god bistand?
 • Reinertsen, Hilde (2014). Norsk bistandsevaluering i historisk perspektiv.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Norsk utviklingssamarbeid: Hvor går veien videre?
 • Reinertsen, Hilde (2013). Technologies of timing: Planning, monitoring, and evaluation of Norwegian development aid projects.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Tusenårsmålene etter 2015 - fra et OECD-DAC-perspektiv. Kommentar.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Rom for kritikk: En NGOs rolle i norsk offentlig debatt om vannkraftprosjekter i utlandet.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Sharing Knowledge and Ideas - the University as Innovative Partner and/or Critical Watchdog.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Assessing future impact.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Meeting Moving Targets: The Ambiguous Authority of Environmental Accounting in Development Aid.
 • Reinertsen, Hilde & Kall, Ann-Sofie (2013). Opening remarks: Engaging Environments. Analyzing lay knowledge and popular action on nature, the environment and climate change.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Claudia Lenz og Trond Risto Nilssen (red.) Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie Universitetsforlaget, Oslo 2011, 343 s. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 92(3), s. 486–491.
 • Reinertsen, Hilde (2013). Panel moderator.
 • Reinertsen, Hilde (2012). De borgerlige og utviklingspolitikken. Debattleder.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Hvorfor følges ikke "arbeidslinja" i utviklingspolitikken? Debattleder, politikerpanel.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Ingen er herfra. Bokanmeldelse av Thomas Hylland Eriksen: "Veien til Baranquilla" (2012). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Knowledge on the move. Understanding development aid.
 • Reinertsen, Hilde (2012). "Familieliv i skvis". [Avis]. Klassekampen.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Confessions of a lecturer. Teknovatøren. 2(3), s. 50–51.
 • Reinertsen, Hilde (2012). Inn til kjernen. Bokanmeldelse av Dag Hessen, Inger Nordal og Thore Lie: "Kristine Bonnevie. Et forskerliv" (2012). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Fuelling global development: Norwegian efforts to translate and transfer petroleum technologies, experiences, and expertise to the developing world. Presentation, Kultrans Conference.
 • Reinertsen, Hilde (2011). Technology Transfer in Development Aid. Presentasjon på CenSES Årskonferanse.
 • Reinertsen, Hilde (2010). Nødrop. Bokanmeldelse av Linda Polman: "Krisekaravanen" (2010). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Reinertsen, Hilde; Bjørkdahl, Kristian & McNeill, Desmond (2017). Confronting the contradiction: An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation. Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA). ISSN 978-91-88143-28-0.
 • Reinertsen, Hilde (2016). Optics of Evaluation: Making Norwegian Foreign Aid an Evaluable Object, 1980-1992. PhD dissertation. Universitetet i Oslo.
 • Reinertsen, Hilde & Asdal, Kristin (2010). Fra naturfredning til klimakamp: Norges Naturvernforbund 1914-2014. Unipub forlag. ISSN 978-82-7986-092-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2010 13:59 - Sist endret 29. sep. 2021 14:50