Årshjul 2022

Denne oversikten er foreløpig. Saker kan bli flyttet, nye saker vil komme til og enkelte saker kan falle bort. Senterleder og styreleder er ansvarlig for forberedelse av saker til styret.

Møtedato Orienteringssaker Diskusjonssaker Vedtakssaker
1.3.2022

Hva skjer på TIK?

TIKs masterprogrammer

Ph.D. - fremdriftsrapportering 2021, nyopprettet Ph.D.-utvalg

 

Årsrappport 2021

Årsregnskap 2021

Årsplan 2022

31.5.2022 Hva skjer på TIK?  

 

27.9.2022 Hva skjer på TIK?

Budsjett 2023

Årsplan 2023-2025

 
29.11.2022 Hva skjer på TIK?  

Budsjett 2023

Årsplan 2023-2025

 

Publisert 7. jan. 2022 15:33 - Sist endret 16. mai 2022 15:06