2016

Møtetid for alle møter er 14.00 - 16.00, rom 551, Eilert Sundts hus.

Tidligere

Tid og sted: 6. des. 2016 14:0015:55, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Til stede:

Ingjerd Hoëm (styreleder)

Eksterne repr: Antje Klitkou, Jon Vatnaland (til sak 24)

Rep. for faste vitsk. ansatte: Magnun Gulbrandsen

Rep. for midl.t vitsk. ansatte: Sylvia Irene Lysgård

Rep. for adm ansatte: Tina Næss

Stud.repr: Sondre Jahr Nygaard (fra sak 19)

Inviterte: Susanne Bauer, førsteamanuensis TIK

Fra adm: Fulvio Castellacci, Frode Løvik (sekr)

 

Forfall:

Rep. for vitsk. ansatte ved UiO: Nils Damm Christophersen

Stud.rep: Ingrid Paaske Gulbrandsen

Tid og sted: 6. sep. 2016 14:0015:40, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Til stede:

Ingjerd Hoëm (styreleder)

Eksterne rep: Antje Klitkou, Jon Vatnaland

Rep. for vit.sk ansatte ved UiO: Nils Damm Christophersen

Rep. for faste vit.sk ansatte ved TIK: Magnus Gulbrandsen

Rep. for midlertidige vit.sk ansatte ved TIK: Sylvia Irene Lysgård

Rep. for adm. ansatte ved TIK: Tina Næss

Stud.rep: Sondre Jahr Nygaard, Ingrid Paaske Gulbrandsen

Inviterte: Tanja Storsul (vara for styreleder) og Gudleik Grimstad (fakultetsdirektør) (begge under sak 17/2016)

Fra administrasjonen: Fulvio Castellacci, Frode Løvik (sekr.)

Tid og sted: 24. mai 2016 14:0016:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Til stede:

Ingjerd Hoëm (styreleder) Eksterne representanter: Ante Klitjou, Jon Vatnaland Rep. for vitenskapelig ansatte ved UiO: Nils Damm Christophersen Rep. for faste vitenskapelig ansatte ved TIK: Magnus Gulbrandsen Rep. for midlertidige vit. ansatte ved TIK: Sylvia Irene Lysgård Rep. for administrativt ansatte ved TIK: Lene Angelskår Studentrepresentanter: Ingrid Paaske Gulbrandsen

Fra administrasjonen: Fulvio Castellacci, Fredrik Emil Olsbu (til O-SAK 4), Frode Løvik (sekretær)

Forfall: studentrepresentant Sondre Jahr Nygaard

Tid og sted: 1. mars 2016 14:0016:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Til stede: Ingjerd Hoëm, Indra Øverland (vara for Jon Vatnaland), Nils Damm Christophersen, Antje Klitkou, Magnus Gulbrandsen (fra O-SAK 2), Sylvia Irene Lysgård, Lene Angelskår, Sondre Jahr Nygaard, Ingrid Paaske Gulbrandsen

Fra TIKs administrasjon: Fulvio Castellacci, Fredrik Emil Olsbu (til D-SAK 1), Frode Løvik (sekretær)