2017

Tidligere

Tid og sted: 5. des. 2017 10:0011:45, Møterom 551, Eilert Sundts hus
Tid og sted: 18. sep. 2017 14:0016:00, Rom 551, Eilert Sundts hus

Til stede:

Ingjerd Hoëm (styreleder)

Eksterne representanter: Antje Klitkou, Indra Øverland (vara for Jon Vatnaland)

Rep. for faste vitenskapelige ansatte ved TIK: Magnus Gulbrandsen

Rep. for midlertidig vitenskapelig ansatte ved TIK: Henrik Schwabe (vara fra Marie Byskov Lindberg)

Rep. for administrativt ansatte ved TIK: Lene Angelskår

Studentrepresentant: Katherine Tracy Coughlin og Jørgen Tresse

Fra administrasjonen: Fulvio Castellacci (til B-SAK 1), Fredrik Olsbu (til O-SAK 3), Taran M. Thune (under O-SAK 3) og Frode Løvik (sekretær)

Meldt forfall:

Nils Damm Christophersen

Tid og sted: 13. juni 2017 14:0015:30, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Til stede:

Ingjerd Hoëm (styreleder)

Eksterne representanter: Antje Klitkou, Jon Vatnaland (via telefon)

Rep. for vitenskapelig ansatte ved UiO: Nils Damm Christophersen

Rep. for faste vitenskapelige ansatte ved TIK: Magnus Gulbrandsen

Rep. for midlertidig vitenskapelig ansatte ved TIK: Marie Lindberg og Henrik Schwabe (vara)

Rep. for administrativt ansatte ved TIK: Lene Angelskår

Studentrepresentant: Katherine Tracy Coughlin

Fra administrasjonen: Fulvio Castellacci, Fredrik Olsbu (til O-SAK 2), Frode Løvik (sekretær)

 

Meldt forfall:

Studentrepresentant: Jørgen Tresse

Tid og sted: 21. mars 2017 14:0016:00, Møterom 551, Eilert Sundts hus

Til stede:

Ingjerd Hoëm (styreleder)

Eksterne representanter: Antje Klitkou, Jon Vatnaland (fra kl. 14.20)

Rep. for faste vitenskapelige ansatte ved TIK: Magnus Gulbrandsen

Rep. for midlertidig vitenskapelig ansatte ved TIK: Henrik Schwabe (vara for Marie B Lindberg)

Rep. for administrativt ansatte ved TIK: Lene Angelskår

Studentrepresentanter: Jørgen Tresse, Katherine Tracy Coughlin

Fra administrasjonen: Fulvio Castellacci, Frode Løvik (sekretær)

 

Meldt forfall:

Rep. for vitenskapelig ansatte ved UiO: Nils Damm Christophersen