Synergies and Tensions in Innovation in the Life Sciences (STILS) (avsluttet)

Dette prosjektet fokuserer på innovasjon innenfor de såkalte 'life sciences', med fokus på samspillet mellom universiteter, private firmaer, offentlige etater og sykehus i de skandinaviske landene.

TIK henviser til den engelske prosjektsiden for mer informasjon.

 

Publisert 5. juli 2011 11:25 - Sist endret 9. feb. 2020 07:51