Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid

Det er best å begynne med å lese emnesiden til OLA4090. Utfyllende informasjon finnes under.

Trenger du noen å snakke med om studiet?

Ta kontakt med studiekonsulenten.

Møter du andre utfordringer i hverdagen?

Tidligere innleverte masteroppgaver