Offentlige tjenester og forvaltning

Publisert 26. apr. 2017 10:04

Rita Vesteng Lien jobber i avdeling for kommunalteknisk planlegging i Nittedal kommune

Publisert 11. apr. 2017 09:09

Marte Holhjem jobber med utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis og jobber i CERES

Publisert 16. mars 2017 14:33

Synne Dokka jobber med arbeidsmiljø og helse i Arbeids- og sosialdepartementet