Offentlige tjenester og forvaltning

Publisert 7. nov. 2019 10:51

Ingunn jobber hos Norsk Institutt for Bioøkonomi.

Publisert 9. okt. 2019 12:30

Aurora Berg jobber ved UiO.

Publisert 26. sep. 2019 08:43

Hilde jobber med rusbehandling.

Publisert 12. mars 2019 14:02

Ida jobber ved Senter for hav og Arktis.

Publisert 22. feb. 2019 15:30

Tonje jobber med å forbedre velferdsteknologi i Oslo kommune.

Publisert 12. feb. 2019 10:33

Souhail jobber i Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert 6. mars 2018 14:17

Maren jobber i Direktoratet for forvaltning og IKT.

Publisert 19. sep. 2017 10:51

Elisabeth jobber i Innovasjon Norge.

Publisert 31. aug. 2017 14:46

Ola Ødegård er seniorrådgiver ved Universitetets senter for Informasjonsteknologi(USIT)

Publisert 31. aug. 2017 14:39

Ellen Paulsen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Publisert 26. apr. 2017 10:07

Mari Gjengedal er landbruksrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Publisert 26. apr. 2017 10:04

Rita Vesteng Lien jobber i avdeling for kommunalteknisk planlegging i Nittedal kommune

Publisert 11. apr. 2017 09:09

Marte Holhjem jobber med utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis og jobber i CERES

Published Apr. 6, 2017 2:07 PM

Markus vurderer økonomiske konsekvenser av budsjettforslag. 

Publisert 6. apr. 2017 09:42

Marte jobber med industri- og FOU-statistikk.

Publisert 4. apr. 2017 09:33

Martin Svingen Refseth jobber med byplanlegging i Bydel Sagene

Publisert 29. mars 2017 15:15

Skule Wigenstad jobber med rusmiddelforskning.

Publisert 27. mars 2017 11:19

Julie Bårdsen Tøllefsen jobber med personaloppfølging og personalsaker på UiO.

Publisert 16. mars 2017 14:33

Synne Dokka jobber med arbeidsmiljø og helse i Arbeids- og sosialdepartementet

Publisert 2. mars 2017 14:25

Mari Svolsbru jobber i sykkelprosjektet til Oslo kommune

Publisert 27. feb. 2017 10:04

Simon Friis Mortensen er arealplanlegger i Vestby kommune.

Publisert 2. feb. 2017 13:22

Eirin er prosjektmedarbeider i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Publisert 23. nov. 2016 11:53

Hege Elisabeth Løvbak er likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo

Publisert 24. okt. 2016 13:49

Viggo Nerland er rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet

Publisert 23. mai 2016 09:47

Karen jobber i forsvarets mediesenter.