Helse- og sosialtjenester

Henter forslag fra Google
Publisert 5. juni 2019 09:52

Kjerstin jobber i Ullensaker kommune.

Publisert 26. feb. 2018 09:29

Glenn Kasland jobber med veiledning og bistand til personer som vil inn i arbeid eller utdanning hos Arba Inkludering.

Publisert 29. mars 2017 14:49

Elli jobb hos Elevator - en del av Frelsesarmeens rusomsorg.

Publisert 13. des. 2016 13:10

Karine Skaret jobber for Groruddalen distriktspsykiatrisk senter.

Publisert 24. okt. 2016 13:49

Viggo Nerland er rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet

Publisert 8. sep. 2016 16:09

Ina Herrestad er virksomhetsleder på Aksept - senter for alle berørt av hiv.

Publisert 30. mars 2016 16:05

Gisle Bruknapp er rådgiver i Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner.

Publisert 1. mars 2016 11:01

Skule Wigenstad er rådgiver på avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert 20. jan. 2016 14:05

Mari jobber med enslige mindreårige på Hvalstad transittmottak.

Publisert 11. jan. 2016 14:47

Kari Nyheim Solbrække jobber ved Institutt for helse og samfunn, UiO.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

Publisert 6. juni 2012 13:42

Zemir Popovac jobber i Favne Psykologbistand.

Publisert 6. juni 2012 13:42

Tina jobber for Tonsåsen Rehabilitering.