Forskning

Publisert 7. aug. 2018 11:02

Kristin jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Foto: Privat
Publisert 16. apr. 2018 13:52

Kamilla jobber på universitetet OsloMet

Publisert 27. feb. 2018 10:41

Nimmo Elmi tar doktorgrad ved Linköpings Universitet.

Published Nov. 9, 2017 2:13 PM

Melanie Sauter is a PhD researcher at the European University Institute in Florence. She got accepted to the PhD programme before she had finished her Master's thesis.

Publisert 6. apr. 2017 09:46

Ingrid og Frikk jobber ved Økonomisk institutt.

Publisert 10. mars 2017 09:38

Ida Marie Gildestad er trainee i miljøgruppa i Vestlandsforsking

Publisert 2. mars 2017 14:25

Kjersti Visnes Øksenholt er forsker ved Transportøkonomisk institutt

Publisert 2. mars 2017 14:24

Hanna Kvamsås jobber som forsker ved Vestlandsforsking

Publisert 20. des. 2016 12:42

Eirin Pedersen forsker på kjønn og familie ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Publisert 29. aug. 2016 10:28

Ida Helene jobber for Forsvarets forskningsinstitutt.

Publisert 1. feb. 2016 11:00

Ragna jobber hos forskningsstiftelsen Fafo.

Publisert 24. mars 2015 11:04

Stipendiat hos Senter for utvikling og miljø.

Publisert 24. mars 2015 10:40

Sigrid Møyner Hohle er forsker ved Simula Research Laboratory.

Publisert 23. mars 2015 12:55

Erlend Sand Bruer er vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt, og tar prosjektoppdrag innen utredning og analyse.

Published Nov. 18, 2013 11:49 AM

Kristoffer Liden is a Senior Researcher at The Peace Research Institute Oslo

 

Published Nov. 13, 2013 4:41 PM

Olav Elgvin works with research on immigration, integration and Islam at Fafo's Institute for Labour and Social Research.

Publisert 1. okt. 2013 14:34

Marthe jobber med teknologi og miljø hos SIFO.

Publisert 20. feb. 2013 13:41

Truls Tømmeraas er doktorgradsstipendiat ved Atferdssenteret.