Forsker

Hanna Kvamsås jobber som forsker ved Vestlandsforsking

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Søkte på en utlyst stilling.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Mastergraden i samfunnsgeografi med masteroppgave om klimatilpassing, kombinert med praktisk arbeidserfaring fra rådgiving for yrkesgrupper i kommunal sektor.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg arbeider på flere ulike prosjekt der arbeidsoppgavene går på kvalitativ datainnsamling og databehandling, rapportskriving og søknadskriving. Videre vil artikkelskriving være en viktig del av jobben.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå sitter jeg på kontoret og skriver på en dokumentanalyse på et prosjekt om forebygging av toksiske effekter av klimaendringer på Vestlandet, og en sårbarhetsanalyse for klimaendringer på et prosjekt om kommunal klimaomstilling.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Erfaring fra feltarbeid i samband med masteroppgaven, erfaring fra utvekslingsopphold og fra både fag- og metodekurs på UiO er nyttig når jeg skriver, når jeg er med på å utvikle nye prosjektideer, når jeg er ute og møter folk i felt og når jeg samarbeider med kollegaer på ulike prosjekt.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Å knytte masteroppgaven sin til eksisterende prosjekt og relevante fagmiljø er kanskje noe av det lureste man kan gjøre for å få praktisk erfaring og kontakter som kan gi videre jobbmuligheter.

Publisert 2. mars 2017 14:24 - Sist endret 3. okt. 2017 12:00