Lyst til å starte din egen bedrift?

Mange studenter starter bedrifter hvor de benytter kompetansen sin som samfunnsviter. Har du en ide til en bedrift eller bare er nysgjerrig på innovasjon og entreprenørskap? Les mer om hvilke muligheter som finnes for deg.

Start UiO

Start UiO er en studentorganisasjon som jobber for økt interesse for innovasjon og entreprenørskap. De arrangerer kurs, foredrag, konkurranser og mye mer.

INSJ

Gratis veiledningstjeneste for studenter som ønsker å gjøre et forsøk på å realisere sin forretningsidé!

FORNY StudENT

Søk om støtte til din gründeride. Hvert prosjekt kan søke om inntil en million kroner.

Startpakken for gründerspirerer

Få ditt eget AS med startkapital fra Inven2start.

Eksempler på bedrifter startet opp av samfunnsvitere

Studier i entreprenørskap

Karriereintervju

  • om-oss-saad-1-270 Gründer

    Saad startet bedrift som hjelper flyktningefamilier.

  • t.fossheim Entreprenør

    Tobias Kaasa Fossheim fikk én million kroner i stipend fra Norges Forskningsråds pilotordning Studententreprenørskap (Stud-ENT) til å utvikle sitt eget app-selskap.

  • erlend_cv Strategisk leder

    Erlend Nyhammer er strategisk leder for konsulentbyrået Comte Bureau.