Forskning

Vil du bli noe av dette?

  • Forsker
  • Professor
  • Stipendiat
  • Vitenskapelig assistent

Hvis du ønsker å jobbe med forskning bør du ta en forskerutdanning: ph.d.

Kompetanse som benyttes

  • Fagkunnskap
  • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og forvalte store mengder informasjon
  • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
  • Kunne analysere data og jobbe metodekritisk
  • Kunne prioritere og jobbe resultat- og løsningsorientert
  • Knytte kontakter og bygge relasjoner
  • Arbeide selvstendig
     

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Karriereintervju med tidligere studenter

  • forde-kristin-engh_1_foto-ingar-sorensen-19 Forsker

    Kristin jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

  • steinnes(1) Forsker

    Kamilla jobber på universitetet OsloMet

  • nimmo-elmi-450(1) Forsker

    Nimmo Elmi tar doktorgrad ved Linköpings Universitet.