Forskning

Vil du bli noe av dette?

 • Forsker
 • Professor
 • Stipendiat
 • Vitenskapelig assistent

Hvis du ønsker å jobbe med forskning bør du ta en forskerutdanning: ph.d.

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og forvalte store mengder informasjon
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kunne analysere data og jobbe metodekritisk
 • Kunne prioritere og jobbe resultat- og løsningsorientert
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner
 • Arbeide selvstendig
   

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Karriereintervju med tidligere studenter

 • steinnes(1) Forsker på OsloMet

  Kamilla Knutsen Steinnes er forsker på universitetet OsloMet

 • melanie-sauter PhD Researcher

  Melanie Sauter is a PhD researcher at the European University Institute in Florence. She got accepted to the PhD programme before she had finished her Master's thesis.

 • frikk-og-ingrid-med-bokerliten Stipendiatar

  Ingrid og Frikk jobber som stipendiatar ved Økonomisk institutt.