Helse- og sosialtjenester

Vil du bli noe av dette?

 • Psykolog
 • Pedagogisk-psykologisk rådgiver
 • Forebyggende rådgiver
 • Attføringskonsulent

Kompetanse som benyttes

 • Fagkunnskap
 • Tilegne seg ny kunnskap og forvalte store mengder informasjon
 • Ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Ha god kommunikasjon med ulike målgrupper
 • Prioritere og tenke resultat- og løsningsorientert
 • Arbeide selvstendig
 • Knytte kontakter og bygge relasjoner

Eksempler på arbeidsgivere

Relevante studieprogrammer

Mest relevante studier

Andre relevante studier

 

Forskjeller på bachelor og master

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre oppgaver.

Arbeidsgivere i statsforvaltningen og i kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

 

Karriereintervju med tidligere studenter

 • profilbilde Psykologfaglig rådgiver

  Kjerstin jobber i Ullensaker kommune.

 • kasland Jobbveileder

  Glenn Kasland jobber med veiledning og bistand til personer som vil inn i arbeid eller utdanning hos Arba Inkludering.

 • elli_graf_340pix Daglig leder

  Elli jobb hos Elevator - en del av Frelsesarmeens rusomsorg.