English version of this page

AhaChild - Utviklingen av unge barns forståelse av innsikt og aha-opplevelser

En aha-opplevelse er en følelse som kan motivere og berike læring. Men vi vet lite om hvordan barn forstår følelser i læring generelt, og aha-opplevelser spesielt. Derfor skal vi undersøke hvordan barn i aldersgruppen 4-8 år forstår aha-opplevelser som oppstår i læringssituasjoner.

Om prosjektet

En aha-opplevelse er en følelse som oppstår i forbindelse med plutselig innsikt og forståelse av noe som tidligere ikke var forstått. Fordi aha-opplevelser inneholder både følelsesmessige og tankemessige elementer, er de spesielt interessante med tanke på samspillet mellom følelser og tanker.  

Barns forståelse av følelser begynner med evnen til å kjenne igjen og navngi ulike følelser. Barnet forstår etter hvert hvilke situasjoner som kan føre til hvilke følelser, og følelser kan reguleres og skjules. En mer avansert forståelse av blandede følelser, og av hvordan følelser henger sammen med tanker utvikles først når barnet når skolealder. På bakgrunn av dette forventer vi at yngre barn har en ufullstendig forståelse av hva innsikt og aha-opplevelser inneholder.

Mål

Vi antar fra anekdotisk evidens at barna har aha-opplevelser som følger en plutselig forståelse helt ned i 3-årsalderen. Dette prosjektet har som mål å systematisk samle evidens på hva som er den nederste aldersgrensen for når barn kan oppleve aha-øyeblikk, samt følge utviklingsløpet av forståelsen av innsikt og aha-opplevelser fra 4 til 8 år.

Dette er et grunnforskningsprosjekt, men det vil også kunne ha langsiktige implikasjoner for skolepraksis. Forskningen vil kunne bidra til kunnskap om følelsesrelaterte tilstander, og det å bruke følelsesbaserte strategier i læring.

Finansiering

Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM - Forskerprosjekt 2019-2023).

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt og Harvard University, USA. 

Emneord: AhaChild
Publisert 5. apr. 2019 12:40 - Sist endret 2. sep. 2022 14:28