Evalill Bølstad

Bilde av Evalill Bølstad
English version of this page
Telefon +47 22845166
Rom V04-12
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Emosjonell utvikling hos barn og unge; inkludert tidlig utvikling av emosjoner og empati, emosjonsregulering og emosjonelle vansker.

Emosjonell kompetanse hos barn og deres foreldre, og emosjonell kompetanse hos lærere i barneskolen - inkludert emosjonsfokuserte foreldre- og lærerveiledningsintervensjoner. 

Temperament og personlighet hos barn og unge; inkludert stabilitet og endring av ulike temperamentstrekk, hva som påvirker til endring og hvordan temperament/personlighet henger sammen psykisk helse.

Angst- og depresjonssymptomer hos barn og unge; både utvikling og endring i symptomnivå og hva som bidrar til utvikling av slike symptomer.

Generelt psykisk helse hos barn og unge; inkludert hva som bidrar til både utagerende og emosjonelle vansker hos barn og unge gjennom oppveksten og hvordan forebygge negativ utvikling.

Undervisning

Underviser i følgende forelesningsemner:

PSY4205 - Forebygging av psykiske vansker hos barn og unge - HUP master

PSY9301 - PhD-seminar i utviklingspsykologi - PHD i psykologi

PSYC1302 - Profesjonsforberedende 2 - Profesjonsstudiet i psykologi

PSYC2210 - Utviklingspsykologi 2 - Profesjonsstudiet i psykologi

Bakgrunn

Evalill Bølstad (tidl. Karevold) prosjektleder for Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK), et prosjekt som inkluderer en pilotstudie og en RCT effektvitetsstudie av et intervensjonsprogram for foreldre til førskolebarn. Hun er også prosjektleder for TIK i Skolen (TIKiS), et prosjekt i samarbeid med Utdanningetaten og Helseetaten i Oslo kommune, som skal utvikle og evaluere en intervensjon som fremmer emosjonell kompetanse blant lærere og elever i skolen, samt en pilotstudie, N-TIK Skolepilot, som inkluderer veiledning av lærere på barneskoler i Grorud og Stovner bydel i Oslo.

Bølstad er også prosjektleder for TOPP-studien (Trivsel og oppvekst, barndom og ungdomstid), en longitudinell studie som undersøker utviklingsveier til både psykiske plager og god psykisk helse hos barn og deres familier fra barna var halvannet år og foreløpig til 18-19 årsalderen.

Bølstad har tidligere arbeidet som forsker ved forskningsavdelingen på R-BUP, region øst og sør, samt som forsker og stedfortredende avdelingsdirektør ved avdeling for barn og unge, divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun har erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og deres familier ved Ullevål BUPA og sped- og småbarnsavdelingen ved Nic Waals institutt.

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, hvor doktorgraden "Emotional problems in childhood and adolescence: Predictors, pathways and underlying structure" ble forsvart i 2008.

 

Emneord: Utviklingspsykologi, Forebyggingspsykologi, Emosjonell kompetanse, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Braathu, Nora; Bølstad, Evalill; Bowker, Julie C. & Coplan, Robert J. (2022). Evaluating Links between Social Withdrawal Motivations and Indices of Psychosocial Adjustment among Norwegian Emerging Adults. The Journal of Genetic Psychology. ISSN 0022-1325. doi: 10.1080/00221325.2022.2094210.
 • Bjørk, Rune Flaaten; Bølstad, Evalill; Pons Piulats, Francisco Maria & Havighurst, Sophie (2022). Testing TIK (Tuning in to Kids) with TEC (Test of Emotion Comprehension): Does enhanced emotion socialization improve child emotion understanding? Journal of Applied Developmental Psychology. ISSN 0193-3973. 78. doi: 10.1016/j.appdev.2021.101368.
 • Bølstad, Evalill; Havighurst, Sophie S.; Tamnes, Christian K.; Nygaard, Egil; Bjørk, Rune Flaaten & Stavrinou, Maria [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). A Pilot Study of a Parent Emotion Socialization Intervention: Impact on Parent Behavior, Child Self-Regulation, and Adjustment. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12, s. 1–15. doi: 10.3389/fpsyg.2021.730278. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørk, Rune Flaaten; Havighurst, Sophie Seychelle; Pons, Francisco & Karevold, Evalill Bølstad (2020). Pathways to behavior problems in Norwegian Kindergarten Children: The role of parent emotion socialization and child emotion understanding. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. doi: 10.1111/sjop.12652.
 • Kjeldsen, Anne; Nes, Ragnhild Bang; Sanson, Ann; Ystrøm, Eivind & Karevold, Evalill Bølstad (2020). Understanding trajectories of externalizing problems: Stability and emergence of risk factors from infancy to middle adolescence. Development and Psychopathology. ISSN 0954-5794. 33(1), s. 264–283. doi: 10.1017/S0954579419001755. Fulltekst i vitenarkiv
 • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). Emotions in motion: impact of emotion understanding on children’s peer action coordination. Cognition & Emotion. ISSN 0269-9931. doi: 10.1080/02699931.2019.1669535. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bårdstu, Silje Kvam; Coplan, Robert; Karevold, Evalill Bølstad; Laceulle, Odilia M & von Soest, Tilmann (2019). Longitudinal Pathways From Shyness in Early Childhood to Personality in Adolescence: Do Peers Matter? Journal of Research on Adolescence. ISSN 1050-8392. 30(S2), s. 362–379. doi: 10.1111/jora.12482. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann V. & Karevold, Evalill Bølstad (2018). The TOPP Researchers, Projects, and Overall Findings. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 261–270.
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann V. & Karevold, Evalill Bølstad (2018). Methodology: Measures and Analytical Approaches_ . I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 235–260.
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann V. & Karevold, Evalill Bølstad (2018). Sample, Response Rate, and Attrition. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 229–233.
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann V. & Karevold, Evalill Bølstad (2018). Social resources across development: Social competence and social support. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 127–143.
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann V. & Karevold, Evalill Bølstad (2018). Problem behaviours in the early preschool years and their predictors. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 24–38.
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann V. & Karevold, Evalill Bølstad (2018). Mental health problems among children and adolescents. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 11–21.
 • Karevold, Evalill Bølstad; Mathiesen, Kristin Schjelderup; Bårdstu, Silje Kvam & Sanson, Ann V. (2018). Temperament and personality development in children and adolescents. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 39–54.
 • Morken, Ida Sund; Røysamb, Espen; Nilsen, Wendy & Karevold, Evalill Bølstad (2018). Body Dissatisfaction and Depressive Symptoms on the Threshold to Adolescence: Examining Gender Differences in Depressive Symptoms and the Impact of Social Support. Journal of Early Adolescence. ISSN 0272-4316. 39(6), s. 814–838. doi: 10.1177/0272431618791280.
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Kaasbøll, Jannike & Kjeldsen, Anne (2018). Nuancing the role of social skills- a longitudinal study of early maternal psychological distress and adolescent depressive symptoms. BMC Pediatrics. ISSN 1471-2431. 18. doi: 10.1186/s12887-018-1100-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Løchen, Kristin Garaas & Kjeldsen, Anne (2018). Predictors of Internalising Behaviour Problems in Adolescents. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 67–80. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karevold, Evalill Bølstad & Nilsen, Wendy (2018). Symptoms of Anxiety and Depression in Adolescence. I Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (Red.), Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISSN 9780889375437. s. 55–66.
 • Nilsen, Wendy; Kjeldsen, Anne; Karevold, Evalill Bølstad; Skipstein, Anni; Helland, Maren Sand & Gustavson, Kristin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cohort profile: The Tracking Opportunities and Problems Study (TOPP) – A study of Norwegian children and their parents followed from infancy to adulthood. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 46(5), s. 1399–1399g. doi: 10.1093/ije/dyx057. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjermestad, Krister; Nilsen, Wendy; Johannessen, Tina D. & Karevold, Evalill Bølstad (2017). Mothers' and fathers' internalizing symptoms influence parental ratings of adolescent anxiety symptoms. Journal of Family Psychology. ISSN 0893-3200. 31(7), s. 939–944. doi: 10.1037/fam0000322.
 • Bårdstu, Silje; Karevold, Evalill Bølstad & von Soest, Tilmann (2017). Childhood antecedents of Agreeableness: A longitudinal study from preschool to late adolescence. Journal of Research in Personality. ISSN 0092-6566. 67, s. 202–214. doi: 10.1016/j.jrp.2016.10.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Wendy; Dion, Jacinthe; Karevold, Evalill Bølstad & Skipstein, Anni (2016). Maternal Psychological Distress and Offspring Psychological Adjustment in Emerging Adulthood: Findings from Over 18 Years. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. ISSN 0196-206X. 37(9), s. 746–752. doi: 10.1097/DBP.0000000000000365. Fulltekst i vitenarkiv
 • Viana, Karine Maria Porpino; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2016). Beyond Conceptual Knowledge: The Impact of Children’s Theory-of-Mind on Dyadic Spatial Tasks. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 7(1635). doi: 10.3389/fpsyg.2016.01635.
 • Kjeldsen, Anne; Nilsen, Wendy; Gustavson, Kristin; Skipstein, Anni; Melkevik, Ole & Karevold, Evalill Bølstad (2016). Predicting Well-Being and Internalizing Symptoms in Late Adolescence From Trajectories of Externalizing Behavior Starting in Infancy. Journal of Research on Adolescence. ISSN 1050-8392. 26(4), s. 991–1008. doi: 10.1111/jora.12252.
 • Gustavson, Kristin; Røysamb, Espen; Borren, Ingrid; Torvik, Fartein Ask & Karevold, Evalill Bølstad (2016). Life Satisfaction in Close Relationships: Findings from a Longitudinal Study. Journal of Happiness Studies. ISSN 1389-4978. 17(3), s. 1293–1311. doi: 10.1007/s10902-015-9643-7.
 • Moylan, Steven; Gustavson, Kristin; Øverland, Simon Nygaard; Karevold, Evalill Bølstad; Jacka, Felice N. & Pasco, Julie A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). The impact of maternal smoking during pregnancy on depressive and anxiety behaviors in children: The Norwegian mother and child cohort study. BMC Medicine. ISSN 1741-7015. 13(1). doi: 10.1186/s12916-014-0257-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen; Gustavson, Kristin Brun & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2013). Social skills and depressive symptoms across adolescence: Social support as a mediator in girls versus boys. Journal of Adolescence. ISSN 0140-1971. 36(1), s. 11–20. doi: 10.1016/j.adolescence.2012.08.005.
 • Nilsen, Wendy; Gustavson, Kristin Brun; Kjeldsen, Anne; Røysamb, Espen & Karevold, Evalill Bølstad (2013). Pathways from maternal distress and child problem behavior to adolescent depressive symptoms – A prospective examination from 18 months to 17 years of age. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. ISSN 0196-206X. 34(5), s. 303–313. doi: 10.1097/DBP.0b013e318293ab05.
 • Jacka, Felice N.; Ystrøm, Eivind; Brantsæter, Anne Lise; Karevold, Evalill Bølstad; Roth, Christine & Haugen, Margaretha [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Maternal and early postnatal nutrition and mental health of offspring by age 5 years: A prospective cohort study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 0890-8567. 52(10), s. 1038–1047. doi: 10.1016/j.jaac.2013.07.002.
 • Gustavson, Kristin Brun; Soest, Tilmann M von; Karevold, Evalill Bølstad & Røysamb, Espen (2012). Attrition and generalizability in longitudinal studies: findings from a 15-year population-based study and a Monte Carlo simulation study. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 12. doi: 10.1186/1471-2458-12-918.
 • Gustavson, Kristin Brun; Røysamb, Espen; Soest, Tilmann M von; Helland, Maren Johanssson; Karevold, Evalill Bølstad & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2012). Reciprocal longitudinal associations between depressive symptoms and romantic partners' synchronized view of relationship quality. Journal of Social and Personal Relationships. ISSN 0265-4075. 29(6), s. 776–794. doi: 10.1177/0265407512448264.
 • Nilsen, Wendy; Olsson, Craig A; Karevold, Evalill Bølstad; O'Loughlin, Christina; McKenzie, Maria & Patton, George C (2012). Adolescent Depressive Symptoms and Subsequent Pregnancy, Pregnancy Completion and Pregnancy Termination in Young Adulthood: Findings from the Victorian Adolescent Health Cohort Study. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. ISSN 1083-3188. 25(1), s. 6–11. doi: 10.1016/j.jpag.2011.06.013.
 • Karevold, Evalill Bølstad; Ystrøm, Eivind; Coplan, Robert; Sanson, Ann & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2012). A Prospective Longitudinal Study of Shyness from Infancy to Adolescence: Stability, Age-Related Changes, and Prediction of Socio-Emotional Functioning. Journal of Abnormal Child Psychology. ISSN 0091-0627. 40(7), s. 1167–1177. doi: 10.1007/s10802-012-9635-6.
 • Karevold, Evalill Bølstad; Coplan, Robert; Stoolmiller, Mike & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2011). A longitudinal study of the links between temperamental shyness, activity, and trajectories of internalising problems from infancy to middle childhood. Australian Journal of Psychology. ISSN 0004-9530. 63(1), s. 36–43. doi: 10.1111/j.1742-9536.2011.00005.x.
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann; Stoolmiller, Mike & Karevold, Evalill Bølstad (2009). The nature and predictors of undercontrolled and internalizing problem trajectories across early childhood. Journal of Abnormal Child Psychology. ISSN 0091-0627. 37(2), s. 209–222. doi: 10.1007/s10802-008-9268-y.
 • Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen; Ystrøm, Eivind & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2009). Predictors and pathways from infancy to symptoms of anxiety and depression in early adolescence. Developmental Psychology. ISSN 0012-1649. 45(4), s. 1051–1060. doi: 10.1037/a0016123.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Sanson, Ann & Karevold, Evalill Bølstad (2018). Tracking Opportunities and Problems From Infancy to Adulthood. Hogrefe & Huber Publishers. ISBN 9780889375437. 272 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). What is Theory of Mind for? Impact of children's understanding of the mind on their social interactions and performance in cooperative problem-solving tasks.
 • Viana, Karine Maria; Zambrana, Imac Maria; Veraksa, A; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2019). Attachment style and information seeking preference in young adults.
 • Viana, Karine Maria Porpino; Zambrana, Imac Maria; Karevold, Evalill Bølstad & Pons, Francisco (2017). Mental state understanding in typical and atypical development: social, parental and individual influencing factors. Paper.
 • Skipstein, Anni; Gustavson, Kristin Brun; Sanson, Ann; Nærde, Ane; Karevold, Evalill Bølstad & Mathiesen, Kristin S. (2013). The relationship between symptoms of depression and anxiety and temperament. A longitudinal study of mothers.
 • Hafstad, Gertrud Sofie; Torgersen, Leila; Abebe, Dawit Shawel; Karevold, Evalill Bølstad; Nilsen, Wendy & von Soest, Tilmann (2012). Longitudinal relationships between eating problems and depression in adolescent girls and boys: a cross-lagged analysis from 12 to 18 years.
 • Nilsen, Wendy; Gustavson, Kristin Brun; Røysamb, Espen; Kjeldsen, Anne & Karevold, Evalill Bølstad (2012). A prospective examination of gender-specific pathways from maternal distress and childhood problem behaviors to adolescent depressive symptoms(Poster presentation).
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen; Gustavson, Kristin Brun & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2011). Prospective associations between social competence and adolescent depressive symptoms (Oral presentation).
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2010). Maternal symptoms of distress in toddlerhood and later adolescent depressive symptoms.
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2010). Do social skills moderate the relation between early maternal distress and adolescent depressive symptoms.
 • Nilsen, Wendy; Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2009). Predicting depression symptoms in adolescence – Examining the effects of cumulative maternal distress, current strains and temperament [POSTER PRESENTATION].
 • Talseth, Randi; Bratvold, Birthe; Karevold, Evalill Bølstad; Wold, Elisabeth & Holen, Solveig (2019). Barn i Norge 2019. Voksne for barn.
 • Hansen, Mari Kjos; Nissen-Lie, Helene A; Karevold, Evalill Bølstad & Bugge Bergsund, Hans (2018). ”Gutter gråter ikke”: En kvalitativ studie av gutter og unge menn sine depressive uttrykk basert på psykologistudenter og skolepsykologer sine antakelser og erfaringer. Universitetet i Oslo.
 • Berg, Anna Asbjørnsen; Nissen-Lie, Helene A; Karevold, Evalill Bølstad & Bugge Bergsund, Hans (2018). The Role of Socialization in the Development and Prevention of Depression in Young Men/Boys. Universitetet i Oslo.
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Karevold, Evalill Bølstad & Knudsen, Ann Kristin (2009). Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-374-8.
 • Karevold, Evalill Bølstad; Røysamb, Espen & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2008). Emotional problems in childhood and adolescence : predictors, pathways and underlying structure. Unipub forlag. ISSN 1504-3991.
 • Mathiesen, Kristin Schjelderup; Kjeldsen, Anne; Skipstein, Anni; Karevold, Evalill; Torgersen, Leila & Helgeland, Helene (2007). Trivsel og oppvekst - barndom og ungdomstid. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-204-8. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. des. 2012 10:42 - Sist endret 23. feb. 2022 15:48