Evalill Bølstad Karevold

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt
Bilde av Evalill Bølstad Karevold
English version of this page
Telefon +47-22845166
Mobiltelefon 91616675 +47-91616675
Rom V04-12
Treffetider Forskningsfri vår 2016 og høst 2016. Nås på e-post.
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Angst- og depresjonssymptomer hos barn og unge; både utvikling og endring i symptomnivå og hva som bidrar til utvikling av slike symptomer.

Temperament og personlighet hos barn og unge; inkludert stabilitet og endring av ulike temperamentstrekk, hva som påvirker til endring og hvordan temperament/personlighet henger sammen psykisk helse.

Emosjonell utvikling hos barn og unge; inkludert tidlig utvikling av emosjoner og empati, emosjonsregulering og emosjonelle vansker.

Generelt psykisk helse hos barn og unge; dvs. hva som bidrar til både utagerende og emosjonelle vansker, og positiv livskvalitet, hos barn og unge gjennom oppveksten.

Undervisning

Underviser i utviklingspsykologi, inkl følgende forelesningsemner:

PSY1200 - Innføring i utviklingspsykologi

PSY3092 - Bacheloroppgave i utviklingspsykologi

PSY4203 - Emotional development

PSY4600 - Samfunn, helse og utvikling

PSY9202 - Forskningsseminar i utviklingspsykologi

PSYC3200 - Utviklingspsykologi

Bakgrunn

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo, hvor doktorgraden "Emotional problems in childhood and adolescence: Predictors, pathways and underlying structure" ble forsvart.

Har erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og deres familier ved Ullevål BUPA og sped- og småbarnsavdelingen ved Nic Waals institutt.

Tidligere arbeidet som forsker ved forskningsavdelingen på R-BUP, region øst og sør, samt som forsker og stedfortredende avdelingsdirektør ved avdeling for barn og unge, divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Jobber med, og har tidligere vært prosjektleder for, TOPP-studien (Trivsel og oppvekst, barndom og ungdomstid), en longitudinell studie som undersøker utviklingsveier til både psykiske plager og god psykisk helse hos barn og deres famililer fra barna var halvannet år og foreløpig til 18-19 årsalderen. Er prosjektleder for et NFR-finansiert prosjekt om sykefravær og psykisk helse, med data fra TOPP-studien.

Emneord: Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 

Gustavson K., von Soest T., Karevold E., Røysamb E. (2012): Attrition and generalizability in longitudinal studies: Findings from a 15-year population-based study and a Monte Carlo simulation study. BMC Public Health, 12:918.

Gustavson K., Røysamb E., von Soest T., Helland M.J., Karevold E., Mathiesen K.S. (2012): Reciprocal longitudinal associations between depressive symptoms and romantic partners’ synchronized view of relationship quality. Journal of social and personal relationships, 29: 776-794.

Jacka, F., Ystrom, E., Brantsaeter, A.L., Karevold, E., Roth, C., Haugen, M., Meltzer, H.M., Schjolberg, S., Berk, M. (2013). Maternal and Early Postnatal Nutrition and Mental Health of Offspring by Age 5 Years: A Prospective Cohort Study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52 (10):1038-1047.

Karevold, E., Ystrom, E., Coplan, R., Sanson, A., & Mathiesen, K.S. (2012). A Prospective Longitudinal Study of Shyness from Infancy to Adolescence: Stability, Change, and Prediction of Socio-Emotional Functioning. Journal of Abnormal Child Psychology, 40:1167–1177. DOI 10.1007/s10802-012-9635-6.

Karevold, E., Coplan, R,. Stoolmiller, M. & Mathiesen, K.S. (2011). A Longitudinal Study of the Links between Temperamental Shyness, Activity, and Trajectories of Internalising Problems from Infancy to Middle Childhood. Australian Journal of Psychology, 63, 36-43.

Karevold, E., Roysamb, E., Ystrom, E., & Mathiesen, K.S. (2009). Predictors and pathways from infancy to symptoms of anxiety and depression in early adolescence. Developmental Psychology, 45(4): 1051-1060.

Karevold, E. (2008). Emotional problems in childhood and adolescence: Predictors, pathways and underlying structure. PhD Thesis. Oslo: Faculty of Social Sciences, University of Oslo.

Mathiesen, K. S., Sanson, A., Stoolmiller, M. & Karevold, E. (2009). The nature and predictors of undercontrolled and internalizing problem trajectories across early childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 37: 209-222.

Moylan, S., Gustavson, K., Karevold, E., Øverland, S., Jacka, F., et al. (2013) The Impact of Smoking in Adolescence on Early Adult Anxiety Symptoms and the Relationship between Infant Vulnerability Factors for Anxiety and Early Adult Anxiety Symptoms: The TOPP Study. PLoS ONE, 8(5).

Nilsen, W., Olsson, C. A., Karevold, E., O'Loughlin, C., McKenzie, M., & Patton, G.C. (2011). Associations of adolescent depressive symptoms with subsequent pregnancy completion and termination in young adulthood: Findings from the Victorian Adolescent Health Cohort Study. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 25, 1: 6-11

Nilsen, W., Gustavson, K., Kjeldsen, A., Røysamb, E., & Karevold, E. (2013). Pathways from maternal distress and child problem behavior to adolescent depressive symptoms – A prospective examination from 18 months to 17 years of age. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 35(5): 303-313.

Nilsen, W., Karevold, E., Røysamb, E., & Mathiesen, K.S. (2013). Social skills and depressive symptoms across adolescence: Social support as a mediator in girls versus boys. Journal of Adolescence, 36, 1: 11-20

 

Norwegian publications, selected presentations & seminars

 

Karevold, E. (2010). Erfaringer i sped- og småbarnsalder kan bidra til angst- og depresjonssymptomer i ungdomsalder. Invitert hovedforedrag på Landskonferansen for barn og unges psykiske helse, Gardermoen.

Karevold, E. (2010). Psykisk helse hos barn og unge: Risiko- og beskyttelsesfaktorer. Forebygging & Fra epidemiologisk kunnskap til forebyggende strategier. Halvdagsseminar for Videreutdanning innen Spe- og småbarns psykiske helse, Nic Waal.

Karevold, E. (2008). Psykiske plager hos ungdom: Prevalens, symptomer, risiko– og beskyttelsesfaktorer. Halvdagsseminar for helsepersonell, Diakonova.

Karevold, E. & Mathiesen, K.S. (2007). Temperament som risiko- og beskyttelsesfaktor for psykiske plager & Temperament, kjønnsforskjeller og emosjonelle vansker fra 1½ til 8½ år. Invitert hovedforedrag ved Psykologikonferansen 2007.

Larsen (nå Karevold), E. (1997). Organisasjonslæring: En diskusjon av de grunnleggende begreper og modeller. Tidsskrift for Organisasjonspsykologi, 5: 10-23.

Mathiesen, K.S., Karevold, E., & Knudsen, A.K. (2009). Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Mathiesen, K.S., Kjeldsen, A., Skipstein, A., Karevold, E., Torgersen, L., & Helgeland, H. (2007). Rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst – barndom og ungdomstid. Oslo: Folkehelseinstituttet.

 

Publisert 4. des. 2012 10:42 - Sist endret 19. okt. 2016 09:44

Prosjekter