Rolf Reber

Professor
Bilde av Rolf Reber
English version of this page
Telefon +47-22845186
Rom V03-05
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Boken "Critical Feeling" (2016; Cambridge University Press) og bloggen med samme navn er resultatet av min forskning om følelser. Gjennom teoretisk og empirisk arbeid har jeg undersøkt "fluency"-teorien om opplevelse av skjønnhet (sammen med Norbert Schwarz og Piotr Winkielman), og Aha-opplevelser (sammen med Sascha Topolinski).

En artikkel om en psykohistorisk tilnærming til forskning på kunstoppfatning (sammen med Nicolas Bullot) ble i 2013 publisert i Behavioral and Brain Sciences.

I et prosjekt finansiert av Utdanning2020-programmet i Forskningsrådet tester vi ut måter å øke interessen for matematikkundervisningen på skolen.

Dessuten skriver jeg psykologibøker for alle som er interessert i faget. På norsk finnes boken "Hverdagslivets Psykologi"

Undervisning

PSY1000 / PSYC1200 -- Innføring i generell psykologi

PSY4301 -- Judgment and Decision Making and Social Cognition 

Skriveseminar for Masterstudenter i Helse-, Sosial- og Personlighetspsykologi

Bakgrunn

Professor i kognitiv psykologi, UiO, 2013 →

Professor-II, Pedagogisk Institutt, UiB, 2013 →

Visiting Professor, University of British Columbia, Vancouver, 2009-2010

Professor i kognitiv psykologi, UiB, 2004-2013

Førsteamanuensis i kognitiv psykologi, University of Bergen, 2003-2004

Guest lecturer, ETH Zürich, 2000-2002

Assistant research professor, Universität Bern 2000-2003

Forsker, Universität Bern 1998-2000

Postdoctoral fellow, Université de Bourgogne, Dijon, 1996-1997

Postdoctoral fellow, University of Michigan, Ann Arbor, 1994-1996

PhD (Dr. phil. hist.), Universität Bern, 1994

Priser

Undervisningsprisen "Das goldene Psi" fra psykologistudentene på Universitetet i Mannheim for den beste og mest innovative undervisningen i det akademiske året 2010/2011 (Erasmus-program for utveksling av undervisere).

Samarbeid

Nicolas Bullot, Macquarie University; Elizabeth Canning, Indiana University; Weiqin Chen, OsloMet; Bo Christensen, Copenhagen Business School; Fan Wei, Hunan Normal University; Per Olav Folgerø, University of Bergen; Teresa Garcia-Marques, ISPA Lisbon; Rainer Greifeneder, University of Basel; Judith Harackiewicz, University of Wisconsin; Lasse Hodne, Norwegian University of Science and Technology; Tore Kristensen, Copenhagen Business School; Beat Meier, University of Bern; Ara Norenzayan, University of British Columbia; Daphna Oyserman, University of Michigan; Pierre Perruchet, Université de Bourgogne; Norbert Schwarz, University of Michigan; Rita Silva, University of Cologne; Edward Slingerland, University of British Columbia; Karsten Specht, University of Bergen; Michael Stausberg, University of Bergen; Sascha Topolinski, University of Cologne; Christian Unkelbach, University of Cologne; Piotr Winkielman, University of California at San Diego.

Emneord: Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

Reber, R., Canning, E. A., & Harackiewicz, J. M. (2018). Personalized Education to Increase Interest. Current Directions in Psychological Science, 27, 449-454.

Reber, R. (2018). Making school meaningful: Linking psychology of education to meaning in life. Educational Review, in press.

Reber, Rolf & Greifender, Rainer (2017). Processing fluency in education: How metacognitive feelings shape learning, belief formation, and affect. Educational Psychologist, 52,84- 103.

Reber, Rolf (2016). Critical Feeling. How to Use Feelings Strategically. Cambridge University Press.

Garcia-Marques, Teresa; Silva, Rita R; Reber, Rolf & Unkelbach, Christian (2015). Hearing a statement now and believing the opposite later. Journal of Experimental Social Psychology, 56, 126-129.

Høgheim, Sigve & Reber, Rolf (2015). Supporting interest of middle school students in mathematics through context personalization and example choice. Contemporary Educational Psychology, 42, 17-25. 

Topolinski, Sascha; Erle, Thorsten M. & Reber, Rolf (2015). Necker's smile: Immediate affective consequences of early perceptual processes. Cognition,140, 1-13. 

Bullot, N. J., & Reber, R. (2013). The Artful Mind Meets Art History: Toward a Psycho-Historical Framework for the Science of Art Appreciation. Behavioral and Brain Sciences, 36, 123-180 (target article with 27 commentaries and response).

Topolinski, S., & Reber, R. (2010). Gaining insight into the „Aha“-experience. Current Directions in Psychological Science, 19, 402-405.

Reber, R., & Unkelbach, C. (2010). The epistemic status of processing fluency as source for judgments of truth. Review of Philosophy and Psychology, 1, 563-583.

Topolinski, S., & Reber, R. (2010). Immediate truth - temporal contiguity between a cognitive problem and its solution determines experienced veracity of the solution. Cognition, 114, 117-122. (Escop Early Career Publication Award to Sascha Topolinski)

Reber, R., Hetland, H., Chen, W., Norman, E., & Kobbeltvedt, T. (2009). Effects of example choice on interest, control, and learning. Journal of the Learning Sciences, 18, 509-548.

Reber, R. Brun, M., & Mitterndorfer, K. (2008). The use of heuristics in intuitive mathematical judgment. Psychonomic Bulletin & Review, 15, 1174-1178.

Reber, R., Schwarz, N., & Winkielman, P. (2004). Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver's processing experience? Personality and Social Psychology Review, 8, 364–382.

Reber, R., Winkielman, P., & Schwarz, N. (1998). Effects of perceptual fluency on affective judgments. Psychological Science, 9, 45–48.

 • Christensen, Bo; Ball, Linden & Reber, Rolf (2020). Perceptual fluency effects in judgments of creativity and beauty: creative objects are perceived fluently yet they are visually complex. Journal of Cognitive Psychology.  ISSN 2044-5911.  32(1), s 45- 66 . doi: 10.1080/20445911.2019.1689986
 • Nadarevic, Lena; Reber, Rolf; Helmecke, Anne Josephine & Köse, Dilara (2020). Perceived truth of statements and simulated social media postings: an experimental investigation of source credibility, repeated exposure, and presentation format. Cognitive Research: Principles and Implications.  5(1) . doi: 10.1186/s41235-020-00251-4
 • Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2020). Motivation through insight: the phenomenological correlates of insight and spatial ability tasks. Journal of Cognitive Psychology.  ISSN 2044-5911. . doi: 10.1080/20445911.2020.1844721 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Høgheim, Sigve & Reber, Rolf (2019). Interesting, but Less Interested: Gender Differences and Similarities in Mathematics Interest. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  63(2), s 285- 299 . doi: 10.1080/00313831.2017.1336482
 • Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2019). The phenomenology of aha-experiences. Motivation Science.  ISSN 2333-8113.  6(1), s 49- 60 . doi: 10.1037/mot0000138
 • Reber, Rolf (2018). Making school meaningful: Linking psychology of education to meaning in life. Educational review (Birmingham).  ISSN 0013-1911.  s 1- 21 . doi: 10.1080/00131911.2018.1428177 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Reber, Rolf; Canning, Elizabeth & Harackiewicz, Judith (2018). Personalized Education to Increase Interest. Current Directions in Psychological Science.  ISSN 0963-7214.  27, s 449- 454 . doi: 10.1177/0963721418793140 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Erle, Thorsten M.; Reber, Rolf & Topolinski, Sascha (2017). Affect from mere perception. Illusory contour perception feels good. Emotion.  ISSN 1528-3542.  17(5), s 856- 866 . doi: 10.1037/emo0000293
 • Høgheim, Sigve & Reber, Rolf (2017). Eliciting Mathematics Interest: New Directions for Context Personalization and Example Choice. Journal of Experimental Education.  ISSN 0022-0973.  85(4), s 597- 613 . doi: 10.1080/00220973.2016.1268085
 • Landwehr, Jan R.; Golla, Benedikt & Reber, Rolf (2017). Processing fluency: An inevitable side effect of evaluative conditioning. Journal of Experimental Social Psychology.  ISSN 0022-1031.  70, s 124- 128 . doi: 10.1016/j.jesp.2017.01.004
 • Reber, Rolf & Greifender, Rainer (2017). Processing fluency in education: How metacognitive feelings shape learning, belief formation, and affect. Educational Psychologist.  ISSN 0046-1520.  52(2), s 84- 103 . doi: 10.1080/00461520.2016.1258173 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Silva, Rita R.; Garcia-Marques, Teresa & Reber, Rolf (2017). The informative value of type of repetition: Perceptual and conceptual fluency influences on judgments of truth. Consciousness and Cognition.  ISSN 1053-8100.  51, s 53- 67 . doi: 10.1016/j.concog.2017.02.016
 • Folgerø, Per Olav; Hodne, Lasse; Johansson, Christer; Andresen, Alf Edgar; Sætren, Lill Charlotte; Specht, Karsten; Skaar, Øystein Olav & Reber, Rolf (2016). Effects of facial symmetry and gaze direction on perception of social attributes: A study in experimental art history. Frontiers in Human Neuroscience.  ISSN 1662-5161.  10:452(2016) . doi: 10.3389/fnhum.2016.00452 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Garcia-Marques, Teresa; Silva, Rita R; Reber, Rolf & Unkelbach, Christian (2015). Hearing a statement now and believing the opposite later. Journal of Experimental Social Psychology.  ISSN 0022-1031.  56, s 126- 129 . doi: 10.1016/j.jesp.2014.09.015 Vis sammendrag
 • Høgheim, Sigve & Reber, Rolf (2015). Supporting interest of middle school students in mathematics through context personalization and example choice. Contemporary Educational Psychology.  ISSN 0361-476X.  42, s 17- 25 . doi: 10.1016/j.cedpsych.2015.03.006
 • Topolinski, Sascha; Erle, Thorsten M. & Reber, Rolf (2015). Necker's smile: Immediate affective consequences of early perceptual processes. Cognition.  ISSN 0010-0277.  140, s 1- 13 . doi: 10.1016/j.cognition.2015.03.004
 • Reber, Rolf (2014). Mindfulness in education, In Amanda Ie; Christelle T. Ngnoumen & Ellen J. Langer (ed.),  The Wiley Blackwell Handbook of Mindfulness.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-29487-1.  54.  s 1054 - 1070
 • Reber, Rolf; Christensen, Bo T. & Meier, Beat (2014). Effects of meaning and symmetry on judgments of size. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078.  5 . doi: 10.3389/fpsyg.2014.01270 Vis sammendrag
 • Bullot, Nicolas J. & Reber, Rolf (2013). A psycho-historical research program for the integrative science of art. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  36(2), s 163- 180 . doi: 10.1017/S0140525X12002464
 • Bullot, Nicolas J. & Reber, Rolf (2013). The Artful Mind Meets Art History: Toward a Psycho-Historical Framework for the Science of Art Appreciation. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  36(2), s 123- 137 . doi: 10.1017/S0140525X12000489 Vis sammendrag
 • Høgheim, Sigve & Reber, Rolf (2012). Økt interesse for læring. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  23(4), s 48- 51
 • Reber, Rolf (2012). Critical Feeling: The Strategic Use of Processing Fluency, In Christian Unkelbach & Rainer Greifeneder (ed.),  The Experience of Thinking. How feelings from mental processes influence cognition and behaviour.  Psychology Press.  ISBN 978-1-84872-065-7.  Kapittel.  s 169 - 184
 • Reber, Rolf (2012). Processing fluency, aesthetic pleasure, and culturally shared taste, In Arthur P. Shimamura & Stephen E. Palmer (ed.),  Aesthetic Science. Connecting Minds, Brains, and Experience.  Oxford University Press.  ISBN 9780199732142.  Chapter 9.  s 223 - 249
 • Chen, Weiqin & Reber, Rolf (2011). Writing Wikipedia articles as course assignment, In Tsukasa Hirashima; Gautum Biswas; Thepchai Supnithi & Fu-Yun Yu (ed.),  Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education: ICCE2011.  Asia-Pacific Society for Computers in Education.  ISBN 978-616-12-0188-3.  C6_S14_S141S.  s 692 - 696
 • Meier, Beat; von Wartburg, Philipp; Matter, Sibylle; Rothen, Nicolas & Reber, Rolf (2011). Performance predictions improve prospective memory and influence retrieval experience. Canadian journal of experimental psychology.  ISSN 1196-1961.  65(1), s 12- 18 . doi: 10.1037/a0022784 Vis sammendrag
 • Reber, Rolf & Slingerland, Edward G. (2011). Confucius meets cognition: new answers to old questions. Religion, Brain and Behavior.  ISSN 2153-599X.  1(2), s 135- 145 . doi: 10.1080/2153599X.2011.598329 Vis sammendrag
 • Chen, Weiqin & Reber, Rolf (2010). Example Choice and ExampleWiki, In Ben Chang; Tsukasa Hirashima; Hiroaki Ogata; Su Luan Wong; Siu Cheung Kong & Fu-Yun Yu (ed.),  Joint Proceedings of the WWIP and IYR Symposium at the 18th International Conference on Computers in Education.  Asia-Pacific Society for Computers in Education.  ISBN 978-983-42512-6-0.  1.  s 60 - 62
 • Reber, Rolf & Unkelbach, Christian (2010). The epistemic status of processing fluency as source for judgments of truth. Review of Philosophy and Psychology.  ISSN 1878-5158.  1(4), s 563- 581 . doi: 10.1007/s13164-010-0039-7 Vis sammendrag
 • Reber, Rolf; Wurtz, Pascal; Knapstad, Marit & Lervik, Linn Vathne (2010). Polarity correspondence in comparative number magnitude judgments. Psychonomic Bulletin & Review.  ISSN 1069-9384.  17(2), s 219- 223 . doi: 10.3758/PBR.17.2.219 Vis sammendrag
 • Rice, Diana R.; Abrams, Dominic; Badea, Constantina; Bohner, Gerd; Carnaghi, Andrea; Dementi, Lyudmila I.; Durkin, Kevin; Ehmann, Bea; Hodson, Gordon; Kokdemir, Dogan; Masip, Jaume; Moran, Aidan; Oswald, Margit; Ouwerkerk, Jaap W.; Reber, Rolf; Schroeder, Jonathan; Tasiopoulou, Katerina & Trzebinski, Jerzy (2010). What did you just call me? European and American ratings of the valence of ethnophaulisms (ethnic labels). Journal of Language and Social Psychology.  ISSN 0261-927X.  29(1), s 117- 131 . doi: 10.1177/0261927X09351696
 • Topolinski, Sascha & Reber, Rolf (2010). Gaining Insight Into the "Aha" Experience. Current Directions in Psychological Science.  ISSN 0963-7214.  19(6), s 402- 405 . doi: 10.1177/0963721410388803 Vis sammendrag
 • Topolinski, Sascha & Reber, Rolf (2010). Immediate truth - temporal contiguity between a cognitive problem and its solution determines experienced veracity of the solution. Cognition.  ISSN 0010-0277.  114(1), s 117- 122 . doi: 10.1016/j.cognition.2009.09.009 Vis sammendrag
 • Oyserman, Daphna; Sorensen, Nicholas; Reber, Rolf & Chen, Sylvia Xiaohua (2009). Connecting and separating mindsets: Culture as situated cognition. Journal of Personality and Social Psychology.  ISSN 0022-3514.  97(2), s 217- 235 . doi: 10.1037/a0015850 Vis sammendrag
 • Reber, Rolf; Chen, Weiqin; Hetland, Hilde; Norman, Elisabeth & Kobbeltvedt, Therese (2009). Effects of Example Choice on Interest, Control, and Learning. The Journal of the Learning Sciences.  ISSN 1050-8406.  18(4), s 509- 548
 • Reber, Rolf; Hetland, Hilde; Chen, Weiqin; Norman, Elisabeth & Kobbeltvedt, Therese (2009). Effects of example choice on interest, control, and learning. The Journal of the Learning Sciences.  ISSN 1050-8406.  18(4), s 509- 548 . doi: 10.1080/10508400903191896 Vis sammendrag
 • Chen, Weiqin; Reber, Rolf; Stokke-Olsen, Anne Margrethe & Gudem, Birgitte (2008). ICT in psychology teaching: A formative evaluation. International Journal on E-learning.  ISSN 1537-2456.  7(2), s 201- 218 Vis sammendrag
 • Reber, Rolf (2008). Art in its experience: Can empirical psychology help assess artistic value?. Leonardo: Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology.  ISSN 0024-094X.  41(4), s 367- 372
 • Reber, Rolf; Brun, Morten & Mitterndorfer, Karoline (2008). The use of heuristics in intuitive mathematical judgment. Psychonomic Bulletin & Review.  ISSN 1069-9384.  15(6), s 1174- 1178 . doi: 10.3758/PBR.15.6.1174 Vis sammendrag
 • Wurtz, Pascal; Reber, Rolf & Zimmermann, Thomas D. (2008). The feeling of fluent perception: A single experience from multiple asynchronous sources. Consciousness and Cognition.  ISSN 1053-8100.  17(1), s 171- 174 . doi: 10.1016/j.concog.2007.07.001
 • Reber, Rolf; Lima, Andreas & Fosse, Bjørg Helland (2007). Effects of regulatory focus on endorsement of religious beliefs. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  48(6), s 539- 545 . doi: 10.1111/j.1467-9450.2007.00589.x
 • Reber, Rolf; Ruch-Monachon, Marie-Antoinette & Perrig, Walter J. (2007). Decomposing intuitive components in a conceptual problem solving task. Consciousness and Cognition.  ISSN 1053-8100.  16(2), s 294- 309 . doi: 10.1016/j.concog.2006.05.004 Vis sammendrag
 • Reber, Rolf (2006). Heuristics in judgment and decision making, In Mark D. Licker (ed.),  McGraw-Hill Yearbook of Science & Technology.  McGraw-Hill.  ISBN 0071462058.  kapittel.  s 151 - 153
 • Reber, Rolf & Schwarz, Norbert (2006). Perceptual fluency, preference, and evolution. Polish Psychological Bulletin.  ISSN 0079-2993.  37(1), s 16- 22

Se alle arbeider i Cristin

 • Reber, Rolf (2019). Psychology -- the basics. Routledge.  ISBN 9781138552265.  184 s.
 • Reber, Rolf (2016). Critical Feeling. How to Use Feelings Strategically. Cambridge University Press.  ISBN 9781107629769.  308 s. Vis sammendrag
 • Reber, Rolf (2015). Hverdagslivets psykologi.Forstå livet bedre (Orig. tysk; oversetter: Lars Holm-Hansen). Pax Forlag.  ISBN 9788253038094.  160 s. Vis sammendrag
 • Reber, Rolf (2010). [A brief psychology of everyday life] Chinese translation of "Kleine Psychologie des Alltäglichen", München: Beck. Global Group Holdings, Ltd..  ISBN 978-986-185-421-2.  224 s.
 • Reber, Rolf (2008). [A brief psychology of everyday life. 72 lessons on how to understand life better] Korean translation. 21st Century Publishers.  ISBN 9788950916268.  149 s.
 • Reber, Rolf (2008). Gut so! Kleine Psychologie der Tugend [That's good! A brief psychology of virtue]. C.H. Beck.  ISBN 978-3-406-57362-0.  142 s.
 • Reber, Rolf (2007). Kleine Psychologie des Alltäglichen. C.H. Beck.  ISBN 9783406548031.  152 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reber, Rolf & Bullot, Nicolas J. (2019). Conditional objectivism: A strategy for connecting the social sciences and practical decision-making,., In Jaan Valsiner (ed.),  Social Philosophy of Science for the Social Sciences.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-33098-9.  5.  s 73 - 92
 • Reber, Rolf (2018). Beauty and truth in mathematics: Evidence from cognitive psychology., In Sorin Bangu (ed.),  Naturalizing Logico-Mathematical Knowledge: Approaches from Philosophy, Psychology and Cognitive Science.  Routledge.  ISBN 9781138244108.  14.  s 252 - 267
 • Reber, Rolf & Norenzayan, Ara (2018). Shared fluency theory of social cohesiveness: How the metacognitive feeling of processing fluency contributes to group processes,., In Joëlle Proust & Martin Fortier (ed.),  Metacognitive Diversity.  Oxford University Press.  ISBN 9780198789710.  3.  s 47 - 67
 • Bullot, Nicolas J. & Reber, Rolf (2017). Artistic misunderstandings: The emotional significance of historical learning in the arts. Behavioral and Brain Sciences.  ISSN 0140-525X.  40 . doi: https://doi.org/10.1017/S0140525X17001625
 • Høgheim, Sigve; Reber, Rolf; Federici, Roger Andre; Krumsvik, Rune Johan & Stadler, Matthias Gregor (2017). Making math interesting. An experimental study of interventions to encourage interest in mathematics.
 • Reber, Rolf (2017). Availability, In Rüdiger F. Pohl (ed.),  Cognitive illusions: Intriguing phenomena in thinking, judgment and memory.  Routledge.  ISBN 978-1-138-90342-5.  10.  s 147 - 163
 • Høgheim, Sigve & Reber, Rolf (2015). Triggering and maintaining situational interest with context personalization and example choice.
 • Høgheim, Sigve & Reber, Rolf (2014). The effect of personalization and example choice on students' interest in mathematics.
 • Reber, Rolf & Bullot, Nicolas J. (2013). Artistic understanding matters to musical judgment Comment on "From everyday emotions to aesthetic emotions: Towards a unified theory of musical emotions" by Patrik N. Juslin. Physics of Life Reviews.  ISSN 1571-0645.  10(3), s 273- 274 . doi: 10.1016/j.plrev.2013.06.006
 • Reber, Rolf; Bullot, Nicolas J.; Blikstad, Camilla & Scocciolini, Giulia (2013). How artists use disfluency.
 • Stibric, Marina & Reber, Rolf (2013). The effects of example choice on students' interest and performance in mathematics.
 • Bullot, Nicolas J. & Reber, Rolf (2012). The artful mind meets art history: A psycho-historical foundation for empirical aesthetics.
 • Reber, Rolf (2012). Normative Issues in Psychological Research about Processing Fluency.
 • Reber, Rolf (2012). People’s judgements of the truth of propositions, and its application to intuitive decisions about the correctness of mathematical solutions.
 • Reber, Rolf & Bullot, Nicolas (2012). Cognitive Science Meets Art History. A Psycho-Historical Framework for Psychological and Neuroaesthetics.
 • Chen, Weiqin & Reber, Rolf (2011). Interests, Relevance, Motivation and Learning.
 • Reber, Rolf (2011). A Fluency Account of the Insight Experience.
 • Reber, Rolf (2011). How Norms and Values Influence Human Judgment (Keynote Lecture).
 • Reber, Rolf (2011). How to Increase Interest.
 • Reber, Rolf (2011). How to assess processing fluency (within symposium "Issues in the Measurement of Facets of Metacognition").
 • Reber, Rolf; Chen, Weiqin & Hetland, Hilde (2011). Hvordan vil ExampleWIki-metoden øke interessen for matematikk og maturfag?.
 • Reber, Rolf & Topolinski, Sascha (2011). The phenomenology of insights (within symposium "Current directions in fluency research: Integration and expansion beyond classic effects").
 • Chen, Weiqin & Reber, Rolf (2010). ExampleWiki.
 • Reber, Rolf (2010). A Fluency Theory of Culturally Shared Taste.
 • Reber, Rolf (2010). Perception as Affective Experience.
 • Reber, Rolf; Hetland, Hilde; Chen, Weiqin; Norman, Elisabeth & Kobbeltvedt, Therese (2010). Effects of example choice on topic interest and perceived control.
 • Reber, Rolf (2009). Creating insights.
 • Reber, Rolf (2009). Die Fluency-Heuristik bei intuitiven Urteilen.
 • Reber, Rolf (2009). Die Rolle von Fluency und plötzlicher Einsicht bei intuitiven Urteilen.
 • Reber, Rolf (2009). Fluency, Schönheit und Wahrheit.
 • Reber, Rolf (2009). Perception and Affect.
 • Reber, Rolf (2009). Processing fluency and Aesthetics.
 • Reber, Rolf (2009). Processing fluency: An interface between cognition and affect.
 • Reber, Rolf (2009). The Shared Fluency Theory of Social Cohesiveness.
 • Reber, Rolf (2009). Udfordringer ved forskning i transformationer.
 • Reber, Rolf (2009). What Are Aesthetic Tools in Science?.
 • Reber, Rolf & Topolinski, Sascha (2009). Einfach + schön = wahr [simple + beautiful = true]. Gehirn & Geist.  ISSN 1618-8519.  (1-2), s 20- 23
 • Reber, Rolf & Topolinski, Sascha (2009). Semplice + bello = vero. Mente & Cervello.  (55)
 • Reber, Rolf; Wurtz, Pascal; Knapstad, Marit & Lervik, Linn Vathne (2009). A Polarity Correspondence Account of Comparative Number Magnitude Judgments.
 • Hagtvedt, Henrik; Patrick, Vanessa; Alba, Joseph; Batra, Rishtee; Brunel, Frédéric; Chitturi, Ravi; Dahl, Darren; Deng, Xiaoyan; Hoegg, JoAndrea; Hutchinson, Wes; Luchs, Michael; Joy, Annamma; Meyers-Levy, Joan; Moreau, Page; Raghunathan, Raj; Reber, Rolf; Schroeder, Jonathan & Zhu, Juliet (2008). Round Table Discussion on Aesthetics and Consumption.
 • Reber, Rolf (2008). A perceptual fluency theory of beauty.
 • Reber, Rolf (2008). The metacognitive basis of judged truth.
 • Chen, Weiqin; Reber, Rolf; Gudem, Birgitte & Stokke, Anne-Margrethe (2007). POSbase. [www ]. Vis sammendrag
 • Reber, Rolf (2007). Why beauty counts: A perceptual fluency account of product evaluation.
 • Reber, Rolf; Hetland, Hilde; Chen, Weiqin; Norman, Elisabeth & Kobbeltvedt, Therese (2007). Example choice promotes interest.
 • Reber, Rolf; Chen, Weiqin; Stokke, Anne-Margrethe & Gudem, Birgitte (2006). POSbase, a database of Powerpoint presentations of psychological studies.
 • Reber, Rolf; Kobbeltvedt, Therese; Ellila, Joh Øystein; Fosse, Bjørg Helland & Moan, Kristine (2006). Effects of processing fluency and emotional expression of faces on evaluative judgments.
 • Rüter, Katja & Reber, Rolf (2006). Die Leichtigkeit des Abrufes von Vergleichsstandards – eine subtile Einflussgröße bei Selbsteinschätzungen [Ease of recall of comparison standards – a subtle variable influencing self-judgments].
 • Reber, Rolf (2006). Beauty is in the Processing Experience of the Beholder - A Perceptual Fluency Theory of Aesthetic Preference.
 • Reber, Rolf (2006). Phenomenology depends on human nature. American Psychologist.  ISSN 0003-066X.  61(3), s 258- 259

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2013 09:05 - Sist endret 11. feb. 2019 08:32