English version of this page

Spørsmål og fortellinger som metode for å øke interesse for matematikk i lærerutdanningen

Den manglende interessen for realfag har lenge vært et uløst problem i norsk utdanning fra ungdomsskole til universitetsnivå. Det er derfor viktig å utvikle intervensjoner som setter fokus på denne utfordringen og øker interessen for disse fagene.

Om prosjektet

Tidligere forskning har funnet evidens for at ulike intervensjoner, slik som personalisering, valg av eksempler og relevansintervensjon, har en positiv effekt på interesse for realfag. Imidlertid finnes det intervensjoner som er brukt i matematikkundervisningen uten at det finnes tilfredsstillende evidens. To av dem er å stille spørsmål og å lage fortellinger i matematikkundervisningen. Disse to typer intervensjoner vil derfor være i fokus og undersøkes i to delprosjekter.

Mål

Ved hjelp av eksperimentelle metoder vil det første delprosjektet utforske om det å høre eller å stille spørsmål om matematikk øker lærerstudentenes interesse for matematikk. Det andre delprosjektet ser på den mulige virkningen av å høre eller fortelle en historie på lærerstudentenes interesse for matematikk. Delprosjektet fokuserer ikke bare på virkningen, men prøver også å finne ut noe om de underliggende prosessene. Når man stiller spørsmål har man gjerne oppdaget et kunnskapshull man ønsker å tette. Vi antar derfor at å høre og særlig å stille spørsmål vekker nysgjerrighet. Samtidig vil å høre eller særlig å utvikle en historie rundt ulike matematikkproblemer, knytte matematikk til personlige interesser.

Videre vil vi måle læring for å sikre at økende interesse ikke skal gå på bekostning av læringsprosessen, som det ble vist for oppmerksomvekkende bildemateriale. Sist men ikke minst er forskningsprosjektet med lærerstudenter spennende fordi lærere ikke bare må forstå matematikk selv, men utforme den og gjøre den tilgjengelig for elever i skolen. Her kan vi se om bevisstheten omkring selve formidlingsprosessen vil kunne øke faglig og didaktisk interesse.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FINNUT - Forskerprosjekt) 2019 - 2022.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt og partnere ved OsloMet og Høgskolen på Vestlandet.

Publikasjoner

  • Lindell, Trym; Zickfeld, Janis Heinrich & Reber, Rolf (2022). The Role of Affect in Late Perceptual Processes: Evidence From Bi-Stable Illusions, Object Identification, and Mental Rotation. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. ISSN 0096-1523. doi: 10.1037/xhp0001059. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. des. 2018 11:05 - Sist endret 28. apr. 2022 10:14