Anine Cecilie Riege

Postdoktor - Psykologisk institutt
Bilde av Anine Cecilie Riege
English version of this page
Telefon +47 22845249
Rom S03-29
Treffetider Kom innom kontoret mandag - torsdag eller avtal tid på e-post
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Kognitiv psykologi

 • Beslutnings- og bedømningspsykologi

 • Gruppepsykologi

 • Sannsynlighetsvurderinger

 • Risikovurderinger (for eksempel vurderinger av risiko knyttet til vaksinering)

 • Additivitetsneglekt

 • Numeracy

Prosjektet

Prosjektet jeg holder på med nå undersøker hvorvidt gruppevurderinger er mer eller mindre “biased” i forhold til individers vurderinger. Biasene vi ser på er Base-rate fallacy type II (overvekting av grunnfrekvenser, mens man ignorerer spesifikk caseinformasjon) og Additivitetsneglekt (sannsynlighetsvurderinger for et sett av utfall som overstiger 1 eller 100%).

Disse biasene er godt dokumentert i studier av enkeltindivider, men har ikke blitt studert i grupper. Det er grunn til å tro at disse biasene oppstår i dagliglivet, da mennesker ofte predikerer et eller flere mulige utfall.

I tillegg ser vi på effekter av gruppesammensetning (individuelle forskjeller i gruppemedlemmenes numeracy), bruk av ”djevelens advokat”, priming med analoge oppgaver, kognitiv refleksjon og oppgaveformat (kvantitative vs. kvalitative beskrivelser).

Studenter som er interesserte i å skrive oppgaver om noen av disse temaene er hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Bakgrunn

2011 - Master i kognitiv nevrovitenskap. Universitetet i Oslo

2009 - Bachelor i Kultur- og samfunnsfag - Psykologi. Universitetet i Oslo

2009 - Bachelor i Kultur- og samfunnsfag - Sosialantropologi. Universitetet i Oslo

2008 - Bachelor of Management. BI Oslo

Emneord: Sosialpsykologi, Beslutning- og bedømningspsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Riege, Anine H.; Gourdon-Kanhukamwe, Amélie & Vallée-Tourangeau, Gaëlle (2020). Covert eye-tracking: an innovative method to investigate compliance with instructions. Psychological Research.  ISSN 0340-0727. . doi: 10.1007/s00426-020-01451-9
 • Nordbye, Gro Hege Haraldsen; Riege, Anine H. & Teigen, Karl Halvor (2018). Better safe than sorry: Risking irresponsibility by seeking uncertainty.. Journal of Behavioral Decision Making.  ISSN 0894-3257.  31(1), s 87- 99 . doi: 10.1002/bdm.2049 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lone, Jon Anders; Riege, Anine Cecilie; Bjørklund, Roald Arild; Hoff, Thomas & Bjørkli, Cato Alexander (2017). The relationship between the broader environment and the work system in a university setting: a systems approach. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079.  42(1), s 3- 22 . doi: 10.1080/03075079.2015.1034259
 • Riege, Anine Cecilie & Teigen, Karl Halvor (2017). Everybody Will Win, and All Must Be Hired: Comparing Additivity Neglect with the Nonselective Superiority Bias. Journal of Behavioral Decision Making.  ISSN 0894-3257.  30(1), s 95- 106 . doi: 10.1002/bdm.1924 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Riege, Anine Cecilie; Sulutvedt, Unni & Teigen, Karl Halvor (2014). Format dependent probabilities: An eye-tracking analysis of additivity neglect. Polish Psychological Bulletin.  ISSN 0079-2993.  45(1), s 12- 20 . doi: 10.2478/ppb-2014-0003 Vis sammendrag
 • Riege, Anine H. & Teigen, Karl Halvor (2013). Additivity neglect in probability estimates: Effects of numeracy and response format. Organizational Behavior and Human Decision Processes.  ISSN 0749-5978.  121(1), s 41- 52 . doi: 10.1016/j.obhdp.2012.11.004 Vis sammendrag
 • Teigen, Karl Halvor; Juanchich, Marie & Riege, Anine H (2013). Improbable outcomes: Infrequent or extraordinary?. Cognition.  ISSN 0010-0277.  127(1), s 119- 139 . doi: 10.1016/j.cognition.2012.12.005 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Riege, Anine H. & Halkjelsvik, Torleif (2019). Communicating scientific disagreement in health policy decisions and its effect on public perception..
 • Riege, Anine Cecilie (2015). Comparative processing - How to best evaluate your next vacation destination?. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  68(1), s 53- 59
 • Riege, Anine Cecilie; Bjørgfinsdottir, Røskva & Miljeteig, K. (2015). An eye for probabilities: The effect of answering format on Additivity neglect.
 • Riege, Anine Cecilie & Teigen, Karl Halvor (2015). Everybody will win, and all must be hired:Comparing additivity neglect with the nonselective superiority bias.
 • Riege, Anine Cecilie; Sulutvedt, Unni; Bjørgfinsdottir, Røskva & Teigen, Karl Halvor (2014). An eye-tracking analysis of the effect of answering format on additivity neglect.
 • Riege, Anine Cecilie & Teigen, Karl Halvor (2014). The relationship between additivity neglect and the nonselective superiority bias.
 • Riege, Anine Cecilie; Sulutvedt, Unni & Teigen, Karl Halvor (2013). Additivity neglect of probability estimates: An eye-tracking analysis.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2021 00:23 - Sist endret 10. feb. 2021 00:23