Linda Josefine Aas Haugen

Bilde av Linda Josefine Aas Haugen
Mobiltelefon +47 97118844
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Utviklingspsykologi

  • Emosjoner og kognisjon i læring.

  • Interesse, motivasjon og læring i matematikk og naturfag

  • Matematikk- og naturfagsdidaktikk

  • Matematikkvansker

  • Spesifikke lærevansker

PhD-prosjektet

En Aha-opplevelse, er følelsen som oppstår i forbindelse med plutselig innsikt og forståelse. Den innsikt og forståelse som barn oppnår gjennom Aha-opplevelser er spesielt interessant fordi de inneholder både emosjoner og kognisjon. Til nå er det gjort lite forskning på barns forståelse av slike opplevelser. Vi ønsker å finne ut hva som er den nederste aldersgrensen for når barn opplever aha-øyeblikk, og å finne kunnskap om utviklingsløpet for forståelsen av aha-opplevelser i aldersgruppen 4 til 8 år. Et av målene med mitt doktorgradsprosjekt er å bidra til kunnskap som kan brukes til å støtte barn i læring og utviklingen av forståelse for egne læringsprosesser.

Hovedveileder: Rolf Reber

Bakgrunn

Akademisk

Master i Spesialpedagogikk, retning Spesifikke lærevansker (Universitetet i Oslo)

Bachelor i Bioteknologi (Norges miljø og biovitenskapelige universitet)

Praktisk-pedagogisk utdanning (Årshenhet ved Universitetet i Oslo)

Design og kommunikasjon i digitale medier (Årsenhet ved OsloMet)

Praktisk

Matematikk og naturfagslærer 2009-2020 (Engebråten skole i Oslo).


I media

Frøjd, E. (Programleder). (2020). Elever som lever i fattigdom - hvordan påvirker det skolehverdagen? [Audio Podkast]. Utdanningsvitenskapelig fakultet ved UIO.

Vartun, M. & Tjora A.D. (2019,09.12). Barn må forstå både språk og regning i matte. Forskning.no

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Matematikk

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 14. okt. 2020 08:30 - Sist endret 14. okt. 2020 10:57