Linda Josefine Aas Haugen

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Linda Josefine Aas Haugen
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Utviklingspsykologi

  • Emosjoner og kognisjon i læring.

  • Interesse, motivasjon og læring i matematikk og naturfag

  • Matematikk- og naturfagsdidaktikk

  • Matematikkvansker

  • Spesifikke lærevansker

PhD-prosjektet

En Aha-opplevelse, er følelsen som oppstår i forbindelse med plutselig innsikt og forståelse. Den innsikt og forståelse som barn oppnår gjennom Aha-opplevelser er spesielt interessant fordi de inneholder både emosjoner og kognisjon. Til nå er det gjort lite forskning på barns forståelse av slike opplevelser. Vi ønsker å finne ut hva som er den nederste aldersgrensen for når barn opplever aha-øyeblikk, og å finne kunnskap om utviklingsløpet for forståelsen av aha-opplevelser i aldersgruppen 4 til 8 år. Et av målene med mitt doktorgradsprosjekt er å bidra til kunnskap som kan brukes til å støtte barn i læring og utviklingen av forståelse for egne læringsprosesser.

Hovedveileder: Rolf Reber

Bakgrunn

Akademisk

Master i Spesialpedagogikk, retning Spesifikke lærevansker (Universitetet i Oslo)

Bachelor i Bioteknologi (Norges miljø og biovitenskapelige universitet)

Praktisk-pedagogisk utdanning (Årshenhet ved Universitetet i Oslo)

Design og kommunikasjon i digitale medier (Årsenhet ved OsloMet)

Praktisk

Matematikk og naturfagslærer 2009-2020 (Engebråten skole i Oslo).


I media

Frøjd, E. (Programleder). (2020). Elever som lever i fattigdom - hvordan påvirker det skolehverdagen? [Audio Podkast]. Utdanningsvitenskapelig fakultet ved UIO.

Vartun, M. & Tjora A.D. (2019,09.12). Barn må forstå både språk og regning i matte. Forskning.no

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Utviklingspsykologi, Matematikk
Publisert 14. okt. 2020 08:30 - Sist endret 14. okt. 2020 10:57