Mathilde Hallingstad Prenevost

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Mathilde Hallingstad Prenevost
Rom S03-06
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Utviklingspsykologi
  • Interesse, motivasjon og læring
  • Samspill mellom emosjoner og kognisjon, spesielt med tanke på barns læring i skolen
  • Mixed methods

PhD-prosjekt

En aha-opplevelse er en metakognitiv følelse som kan motivere og berike læring. Til tross for at barns metakognisjon har vært i fokus de siste årene i forbindelse med endringer i lærerplanen, vet vi lite om barns forståelse av følelser i læring generelt, og av aha-opplevelser spesielt.

I mitt doktorgradprosjekt, A scenario approach to children’s understanding of aha-experiences, undersøker jeg barns forståelse av aha-opplevelser ved hjelp av scenarioer hvor et barn har en aha-opplevelse mens de løser et problem. Målet med prosjektet er å følge utviklingsløpet av forståelsen av innsikt og aha-opplevelser fra 4-8 år, og å systematisk samle evidens på hva som er den nederste aldersgrensen for når barn kan oppleve aha-opplevelser.

Hovedveileder: Rolf Reber

Bakgrunn

2019      Stipendiat ved Psykologisk Institutt, UiO

2019      M.Phil i Psykologi, retning Helse, Utvikling og Samfunn, UiO

2016      B.A. i Psykologi, UiO

Emneord: Utviklingspsykologi, Kognitiv psykologi, Emosjoner, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. juni 2020 12:10 - Sist endret 25. juni 2020 09:04