Mathilde Hallingstad Prenevost

Bilde av Mathilde Hallingstad Prenevost
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Faglige interesser

  • Utviklingspsykologi
  • Emosjoner
  • Interesse, motivasjon og læring
  • Samspill mellom emosjoner og kognisjon, spesielt med tanke på barns læring i skolen

PhD-prosjekt

En aha-opplevelse er en metakognitiv følelse som kan motivere og berike læring. Til tross for at barns metakognisjon har vært i fokus de siste årene i forbindelse med endringer i lærerplanen, vet vi lite om barns forståelse av følelser i læring generelt, og av aha-opplevelser spesielt.

I mitt doktorgradprosjekt undersøker jeg barns forståelse av aha-opplevelser ved hjelp av scenarioer hvor et barn har en aha-opplevelse mens de løser et problem. Målet med prosjektet er å følge utviklingsløpet av forståelsen av innsikt og aha-opplevelser fra 4-8 år, og å systematisk samle evidens på hva som er den nederste aldersgrensen for når barn kan oppleve aha-opplevelser.

Hovedveileder: Rolf Reber

Bakgrunn

2019      Stipendiat ved Psykologisk Institutt, UiO

2019      M.Phil i Psykologi, retning Helse, Utvikling og Samfunn, UiO

2016      B.A. i Psykologi, UiO

Emneord: Utviklingspsykologi, Kognitiv psykologi, Emosjoner, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 24. juni 2020 12:10 - Sist endret 30. aug. 2021 15:01