Mathilde Hallingstad Prenevost

Bilde av Mathilde Hallingstad Prenevost
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Utviklingspsykologi
  • Emosjoner
  • Interesse, motivasjon og læring
  • Samspill mellom emosjoner og kognisjon, spesielt med tanke på barns læring i skolen

PhD-prosjekt

En aha-opplevelse er en metakognitiv følelse som kan motivere og berike læring. Til tross for at barns metakognisjon har vært i fokus de siste årene i forbindelse med endringer i lærerplanen, vet vi lite om barns forståelse av følelser i læring generelt, og av aha-opplevelser spesielt.

I mitt doktorgradprosjekt undersøker jeg barns forståelse av aha-opplevelser ved hjelp av scenarioer hvor et barn har en aha-opplevelse mens de løser et problem. Målet med prosjektet er å følge utviklingsløpet av forståelsen av innsikt og aha-opplevelser fra 4-8 år, og å systematisk samle evidens på hva som er den nederste aldersgrensen for når barn kan oppleve aha-opplevelser.

Hovedveileder: Rolf Reber

Bakgrunn

2019      Stipendiat ved Psykologisk Institutt, UiO

2019      M.Phil i Psykologi, retning Helse, Utvikling og Samfunn, UiO

2016      B.A. i Psykologi, UiO

Emneord: Utviklingspsykologi, Kognitiv psykologi, Emosjoner, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Haugen, Linda Josephine Aas; Prenevost, Mathilde Hallingstad; Nilsen, Ida Bekke Rønneberg & Reber, Rolf (2022). Aha-experiences in childhood.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. juni 2020 12:10 - Sist endret 30. aug. 2021 15:01